Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2019 09:11 EZ.8141.2.9.2019 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”.
30.12.2019 09:09 EZ.8141.2.8.2019 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”.
30.12.2019 09:01 EZ.8141.2.7.2019 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2020 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej”.
30.12.2019 08:56 EZ.8141.2.6.2019 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Działalność Klubów Młodzieżowych”.
27.12.2019 11:45 ZOP.0901.349.2019.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić
27.12.2019 11:40 ZOP.0901.349.2019.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: Udzielanie schroniska osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
27.12.2019 11:32 ZOP.0901.349.2019.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
27.12.2019 11:26 ZOP.0901.349.2019.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
27.12.2019 10:58 ZOP.0901.347.2019.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
27.12.2019 10:53 ZOP.0901.347.2019.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
27.12.2019 10:50 ZOP.0901.347.2019.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24" roku życia
27.12.2019 10:42 ZOP.0901.347.2019.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Prowadzenie ośrodków wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy"
27.12.2019 10:37 ZOP.0901.347.2019.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)"
27.12.2019 10:34 ZOP.0901.347.2019.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (90 miejsc)
27.12.2019 10:30 ZOP.0901.347.2019.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (48 miejsc)"
27.12.2019 10:23 ZOP.0901.347.2019.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (53 miejsca) "
06.12.2019 08:30 EZ.8122.1.2019 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”
27.11.2019 08:19 EZ.8141.2.8.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
27.11.2019 08:18 EZ.8141.2.7.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2020 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej”
27.11.2019 08:15 EZ.8141.2.6.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Działalność Klubów Młodzieżowych”
27.11.2019 08:11 EZ.8141.2.9.2019 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”
26.11.2019 12:19 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartegp konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą:"Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
26.11.2019 12:14 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"
26.11.2019 12:09 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą:"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
26.11.2019 12:00 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod "Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
26.11.2019 11:55 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
26.11.2019 11:50 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
26.11.2019 11:41 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: " Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia"
26.11.2019 11:35 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Prowadzenie ośrodków wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy"
26.11.2019 11:17 ZOP.0901.326.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Prowadzenie domów pomocy społecznej..."
30.10.2019 08:29 EZ.8122.1.2019 Ogłoszenie w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”

poprzednia 1 2 3