Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2020 08:35 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 października 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
26.10.2020 08:32 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 października 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...)
26.10.2020 08:10 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 października 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
22.10.2020 08:13 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 20 października 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2020 z 20 października 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020
20.10.2020 09:45 KO.6150.16.2020 Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych
20.10.2020 09:33 KO.6341.34.2020 Decyzja z dnia 15 października 2020 r. znak: GL.ZUZ.1.4210.437.2020.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę tymczasowego mostu drogowego nad ciekiem Potok Bielszowickim (...)
15.10.2020 08:20 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13 października 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
08.10.2020 09:00 KO.6150.1.15.2020 Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych
02.10.2020 10:32 KO.6220.1.24.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 1 października 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (...)
02.10.2020 08:50 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 30 września 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
02.10.2020 08:41 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 30 września 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
30.09.2020 09:56 KO.6220.1.31.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 września 2020 r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania oraz wystąpieniu do organów
30.09.2020 09:46 KO.6220.1.29.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 września 2020 r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania oraz wystąpienia do organów
30.09.2020 09:34 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
28.09.2020 08:46 KO.6220.1.28.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 24 września 2020 r. znak KO.6220.1.28.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że Prezydent Miasta Ruda Śląska Decyzją Nr 15/2020 z 24 września 2020 r. znak KO.6220.1.28.2020 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe (...)
28.09.2020 08:41 KO.6220.1.9.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 24 września 2020 r. znak KO.6220.1.9.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2020 z 24 września 2020 r. znak KO.6220.1.9.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
25.09.2020 08:17 KO.6341.33.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Leiber Poland GmbH Sp. z o.o. (...)
24.09.2020 14:52 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 23 września 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2020 z 23 września 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
24.09.2020 14:48 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 23 września 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
24.09.2020 14:30 KO.6341.34.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
23.09.2020 08:40 KO.6341.32.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prologis Poland REIT Sp. z o.o. (...)
23.09.2020 08:35 KO.6341.31.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
22.09.2020 13:11 KO.6341.30.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „RUDA”, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
22.09.2020 08:10 KO.6341.29.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś spółka jawna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13 (...)
21.09.2020 08:16 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 września 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa hali magazynowej i budowa hali magazynowej wraz z budynkiem pompowni i zbiornikiem p-poż.”, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty 16 (...)
21.09.2020 08:10 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 września 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa hali magazynowej i budowa hali magazynowej wraz z budynkiem pompowni i zbiornikiem p-poż.”, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty 16 w Rudzie Śląskiej, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...)
18.09.2020 08:05 KO.6341.27.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osób fizycznych, działających przez Pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
17.09.2020 10:17 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 16 września 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2020 z 16 września 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 o zwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
17.09.2020 10:13 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 16 września 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 6/2020 z 16 września 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
17.09.2020 08:04 KO.6220.1.47.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 15 września 2020 r. znak KO.6220.1.47.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2020 z 15 września 2020 r. znak KO.6220.1.47.2019 zmieniającej Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 22/2019 z 31 października 2019 r (...)
10.09.2020 10:10 KO.6220.1.15.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 września 2020 r. znak KO.6220.1.15.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2020 z 9 września 2020 r. znak KO.6220.1.15.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
10.09.2020 10:02 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 września 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
09.09.2020 10:03 KO.6341.26.2020 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (...)
08.09.2020 11:27 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 7 września 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego, że Prezydent Miasta Ruda Śląska Postanowieniem Nr 5/2020 z 7 września 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 umorzył wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie odtworzenia zaginionych akt (...)
08.09.2020 11:24 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 7 września 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65” (...)
08.09.2020 08:54 KO.6341.25.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego (...)
04.09.2020 08:20 KO.6341.17.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
03.09.2020 13:02 KO.6341.24.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Jeronimo Martins Polska S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ul. Szyb Walenty 10
28.08.2020 08:38 KO.6220.1.24.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 26 sierpnia 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
28.08.2020 08:35 KO.6220.1.24.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 26 sierpnia 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
27.08.2020 09:08 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Chorzów z 14 sierpnia 2020 r. znak UE-III.6220.5.2020.AK3/obw.3 w sprawie zawiadomienia stron, że Organ decyzją z dnia 14.08.2020 r. znak UE-III.6220.5.D.2020.AK3, umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
27.08.2020 09:04 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 sierpnia 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
26.08.2020 08:17 KO.6341.23.2020 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.183.2020JPŁ z dnia 18.08.2020 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
26.08.2020 08:14 KO.6341.21.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek AUTO-FIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
25.08.2020 08:05 KO.6341.21.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PRO CNL Sp. z o.o. Sp.k. 41-700 Ruda Śląska, ul. Kościelna 37 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego (...)
17.08.2020 08:43 KO.6341.20.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska, Al. Rodziny Gültrelów 101, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego (...)
13.08.2020 08:35 KO.6324.1.47.2018 Obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2020 r. znak: RDOŚ-Gd-WZS.512.1.2016.DH.MB.41 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie zawiadomienia, że w sprawie postępowania administracyjnego, dotyczącego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku oraz szkody w środowisku, polegających na niszczeniu siedliska gatunków chronionych, w wyniku spuszczenia wody z obszaru o charakterze wodno-błotnym, na terenie nieruchomości gruntowych (...
05.08.2020 08:10 KO.6341.19.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek BP EUROPA SE Oddział w Polsce, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
04.08.2020 08:39 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
04.08.2020 08:35 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)

1 2 3 następna