Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 14:32 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 29 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 21/2020 z 29 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
31.12.2020 14:20 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 29 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 21/2020 z 29 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
17.12.2020 08:44 KO.6150.19.2020 Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „projektem” oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
15.12.2020 10:38 KO.6341.40.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki Akcyjnej Polska Grupa Górnicza z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30, działającej przez Pełnomocnika w osobie Pana Piotra Mikosa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
15.12.2020 08:23 KO.6220.1.29.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 11 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2020 z 11 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 o sprostowaniu błędu pisarskiego w Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
11.12.2020 08:14 KO.6220.1.31.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 20/2020 z 9 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (...)
11.12.2020 08:12 KO.6220.1.31.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 20/2020 z 9 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.31.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (...)
11.12.2020 08:10 KO.6220.1.29.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 19/2020 z 9 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
11.12.2020 08:06 KO.6220.1.29.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 11 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 19/2020 z 9 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (...)
10.12.2020 10:06 KO.6220.1.53.2018 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 30 listopada 2020 r. znak SKO.OS/41.9/335/2020/9140/KK dot. wydania decyzji Nr SKO.OS/41.9/335/2020/9140/KK z 30 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2020 z 30 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.53.2018, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej”, zlokalizowanego w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej
02.12.2020 09:11 KO.6220.1.37.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 30 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.37.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
02.12.2020 09:08 KO.6220.1.37.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 30 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.37.2020 sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
30.11.2020 08:27 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 27 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24.11.2020 08:09 KO.6341.39.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k., 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej 47, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną (...)
13.11.2020 11:51 KO.6220.1.33.2020 Informacja o Przedsięwzięciu Prezydenta Miasta Chorzów z 9 listopada 2020 r. znak UE-III.6220.68.2020.AK3/inf.OOŚ w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
12.11.2020 08:21 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 18/2020 z 9 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020
12.11.2020 08:16 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 18/2020 z 9 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020
06.11.2020 08:17 KO.6220.1.29.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 4 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
06.11.2020 08:01 KO.6220.1.31.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 4 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.29.2020 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
05.11.2020 08:32 KO.6341.34.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Ruda Śląska, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną (...)
05.11.2020 08:27 KO.6220.1.24.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 3 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 17/2020 z 3 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020
05.11.2020 08:23 KO.6220.1.24.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 3 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 17/2020 z 3 listopada 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020
05.11.2020 08:19 KO.6341.37.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Ruda Śląska, działającego przez Pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną (...)
30.10.2020 08:01 KO.6341.35.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, reprezentowanego przez Pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
26.10.2020 08:35 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 października 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
26.10.2020 08:32 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 października 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...)
26.10.2020 08:10 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 października 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
22.10.2020 08:13 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 20 października 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2020 z 20 października 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020
20.10.2020 09:45 KO.6150.16.2020 Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych
20.10.2020 09:33 KO.6341.34.2020 Decyzja z dnia 15 października 2020 r. znak: GL.ZUZ.1.4210.437.2020.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę tymczasowego mostu drogowego nad ciekiem Potok Bielszowickim (...)
15.10.2020 08:20 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13 października 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
08.10.2020 09:00 KO.6150.1.15.2020 Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych
02.10.2020 10:32 KO.6220.1.24.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 1 października 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (...)
02.10.2020 08:50 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 30 września 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
02.10.2020 08:41 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 30 września 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
30.09.2020 09:56 KO.6220.1.31.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 września 2020 r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania oraz wystąpieniu do organów
30.09.2020 09:46 KO.6220.1.29.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 września 2020 r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania oraz wystąpienia do organów
30.09.2020 09:34 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 28 września 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
28.09.2020 08:46 KO.6220.1.28.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 24 września 2020 r. znak KO.6220.1.28.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że Prezydent Miasta Ruda Śląska Decyzją Nr 15/2020 z 24 września 2020 r. znak KO.6220.1.28.2020 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe (...)
28.09.2020 08:41 KO.6220.1.9.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 24 września 2020 r. znak KO.6220.1.9.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2020 z 24 września 2020 r. znak KO.6220.1.9.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
25.09.2020 08:17 KO.6341.33.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Leiber Poland GmbH Sp. z o.o. (...)
24.09.2020 14:52 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 23 września 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2020 z 23 września 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
24.09.2020 14:48 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 23 września 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
24.09.2020 14:30 KO.6341.34.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
23.09.2020 08:40 KO.6341.32.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prologis Poland REIT Sp. z o.o. (...)
23.09.2020 08:35 KO.6341.31.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
22.09.2020 13:11 KO.6341.30.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „RUDA”, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
22.09.2020 08:10 KO.6341.29.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś spółka jawna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13 (...)
21.09.2020 08:16 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 września 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa hali magazynowej i budowa hali magazynowej wraz z budynkiem pompowni i zbiornikiem p-poż.”, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty 16 (...)
21.09.2020 08:10 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 września 2020 r. znak KO.6220.1.32.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa hali magazynowej i budowa hali magazynowej wraz z budynkiem pompowni i zbiornikiem p-poż.”, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty 16 w Rudzie Śląskiej, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...)

1 2 3 4 następna