Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2020 08:05 KO.6341.27.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osób fizycznych, działających przez Pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
17.09.2020 10:17 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 16 września 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2020 z 16 września 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 o zwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
17.09.2020 10:13 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 16 września 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 6/2020 z 16 września 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
17.09.2020 08:04 KO.6220.1.47.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 15 września 2020 r. znak KO.6220.1.47.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2020 z 15 września 2020 r. znak KO.6220.1.47.2019 zmieniającej Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 22/2019 z 31 października 2019 r (...)
10.09.2020 10:10 KO.6220.1.15.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 września 2020 r. znak KO.6220.1.15.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2020 z 9 września 2020 r. znak KO.6220.1.15.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
10.09.2020 10:02 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 września 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
09.09.2020 10:03 KO.6341.26.2020 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (...)
08.09.2020 11:27 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 7 września 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego, że Prezydent Miasta Ruda Śląska Postanowieniem Nr 5/2020 z 7 września 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 umorzył wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie odtworzenia zaginionych akt (...)
08.09.2020 11:24 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 7 września 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65” (...)
08.09.2020 08:54 KO.6341.25.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego (...)
04.09.2020 08:20 KO.6341.17.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
03.09.2020 13:02 KO.6341.24.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Jeronimo Martins Polska S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ul. Szyb Walenty 10
28.08.2020 08:38 KO.6220.1.24.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 26 sierpnia 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
28.08.2020 08:35 KO.6220.1.24.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 26 sierpnia 2020 r. znak KO.6220.1.24.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
27.08.2020 09:08 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Chorzów z 14 sierpnia 2020 r. znak UE-III.6220.5.2020.AK3/obw.3 w sprawie zawiadomienia stron, że Organ decyzją z dnia 14.08.2020 r. znak UE-III.6220.5.D.2020.AK3, umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
27.08.2020 09:04 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 sierpnia 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
26.08.2020 08:17 KO.6341.23.2020 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.183.2020JPŁ z dnia 18.08.2020 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
26.08.2020 08:14 KO.6341.21.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek AUTO-FIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
25.08.2020 08:05 KO.6341.21.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PRO CNL Sp. z o.o. Sp.k. 41-700 Ruda Śląska, ul. Kościelna 37 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego (...)
17.08.2020 08:43 KO.6341.20.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska, Al. Rodziny Gültrelów 101, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego (...)
13.08.2020 08:35 KO.6324.1.47.2018 Obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2020 r. znak: RDOŚ-Gd-WZS.512.1.2016.DH.MB.41 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie zawiadomienia, że w sprawie postępowania administracyjnego, dotyczącego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku oraz szkody w środowisku, polegających na niszczeniu siedliska gatunków chronionych, w wyniku spuszczenia wody z obszaru o charakterze wodno-błotnym, na terenie nieruchomości gruntowych (...
05.08.2020 08:10 KO.6341.19.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek BP EUROPA SE Oddział w Polsce, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
04.08.2020 08:39 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
04.08.2020 08:35 KO.6220.1.25.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.25.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
04.08.2020 08:32 KO.6220.1.13.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.13.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
04.08.2020 08:27 KO.6220.1.13.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.13.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
30.07.2020 10:27 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 28 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (...)
28.07.2020 08:05 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 24 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
28.07.2020 08:01 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 24 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.23.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych (...)
24.07.2020 11:38 KO.6341.13.2020 Decyzja z dnia 14 lipca 2020 r. znak: GL.ZUZ.1.421.452.2019.JPŁ Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
23.07.2020 10:54 KO.6220.1.53.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.53.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 4/2020 z 21 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.53.2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2020 z 30 czerwca 2020 r. (...)
23.07.2020 10:19 KO.6341.18.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
21.07.2020 08:13 KO.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.5.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2020 z 15 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.5.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (...)
21.07.2020 08:11 KO.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.5.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2020 z 15 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.5.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (...)
16.07.2020 09:47 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 14 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 dot. przedsięwzięcia pn. „Posadowienie naziemnego zbiornika oleju napędowego o pojemności 5 m3 realizowane przez REMONDIS Sp. z o.o.
16.07.2020 09:41 KO.6220.1.22.2020 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 14 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.22.2020 w sprawie przedsięwzięcia pn. „Posadowienie naziemnego zbiornika oleju napędowego o pojemności 5 m3 realizowane przez REMONDIS Sp. z o.o.
15.07.2020 09:25 KO.6341.16.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach
10.07.2020 09:43 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Chorzów z 2 lipca 2020 r. w sprawie postępowabnia dotyczącego rozbudowy Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej.
08.07.2020 09:25 KO.6341.15.2020 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
08.07.2020 08:50 KO.6220.1.13.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 6 lipca 2020 r. znak KO.6220.1.13.2020 dot. przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie kabin lakierniczych i strefy przygotowawczej na terenie projektowanego zakładu renowacji nadwozi w rejonie ulicy Zabrzańskiej i DTŚ w Rudzie Śląskiej”
02.07.2020 08:15 KO.6220.1.53.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 30 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.53.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2020 z 30 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.53.2018 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej”, zlokalizowanego w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (...)
02.07.2020 08:13 KO.6220.1.53.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2020 z 30 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.53.2018 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej”, zlokalizowanego w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (...)
30.06.2020 08:01 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65 (...)
25.06.2020 08:11 KO.6341.14.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie likwidacji wykonanego bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego (...)
25.06.2020 08:07 KO.6220.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 19 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.6.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
25.06.2020 08:02 KO.6220.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 19 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.6.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
22.06.2020 08:07 KO.6220.1.4.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.4.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 6/2020 z 15 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.4.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w procesie kruszenia, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowary”
22.06.2020 08:04 KO.6220.1.4.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 16 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.4.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 6/2020 z 15 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.4.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w procesie kruszenia, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowary” (...)
22.06.2020 08:00 KO.6220.1.5.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa tymczasowego mostu drogowego nad ciekiem Potok Bielszowicki w ciągu drogi gminnej – objazd na czas rozbudowy ul. 1 Maja”, realizowanego w ramach zadania „Budowa odcinka Trasy N-S odcinek od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach (...)
15.06.2020 10:43 KO.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.2.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 5/2020 z 9 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.2.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Reorganizacja terenu Zakładu REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej” (...)

poprzednia 1 2 3 4 następna