Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2020 10:34 KO.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.2.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 5/2020 z 9 czerwca 2020 r. znak KO.6220.1.2.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Reorganizacja terenu Zakładu REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej” (...)
10.06.2020 08:13 KO.6341.13.2020 Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do Potoku Bielszowickiego z ul. Przemysłowej
09.06.2020 08:13 KO.6220.1.3.2020 Postanowienie Prezydenta Miasta Zabrze z 28 maja 2020 r. znak WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 13/20 o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w Decyzji Nr OŚ/5-2020 z 23 kwietnia 2020 r. – zawiadomienie stron postępowania
04.06.2020 13:02 KO.6341.5.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
04.06.2020 08:22 KO.6220.1.39.2019 Zawiadomienie osób posiadających prawa rzeczowe do nieruchomości (...)
04.06.2020 08:19 KO.6220.1.39.2019 Zawiadomienie osób posiadających prawa rzeczowe do nieruchomości (...)
04.06.2020 08:12 KO.6220.1.39.2019 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 29 maja 2020 r. znak SKO.OS/41.9/119/2020/3781/AK o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29.05.2020 r. (...)
04.06.2020 08:04 KO.6341.12.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Fabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
03.06.2020 12:28 KO.6223.18.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02 czerwca 2020 r. znak KO.6233.18.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2020 z dnia 15 maja 2020 r. znak KO.6233.18.2019 zezwalająca Przedsiębiorcy Marzenie Kozielskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „JARO” (...)
03.06.2020 09:28 KO.6341.9.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Bogota Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
03.06.2020 09:21 KO.6341.8.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
03.06.2020 09:17 KO.6220.1.13.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie kabin lakierniczych i strefy przygotowawczej na terenie projektowanego zakładu renowacji nadwozi w rejonie ulicy Zabrzańskiej i DTŚ w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy
03.06.2020 09:12 KO.6341.11.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ALDI Sp. z o.o., 41-506 Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
03.06.2020 09:09 KO.6220.1.5.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa tymczasowego mostu drogowego nad ciekiem Potok Bielszowickiw ciągu drogi gminnej – objazd na czas rozbudowy ul. 1 Maja”, realizowanego w ramach zadania „Budowa odcinka Trasy N-S odcinek od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach (...)
29.05.2020 11:58 KO.6341.10.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tomasza Żelazko prowadzącego działalność gospodarczą, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
28.05.2020 16:07 KO.6341.7.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
21.05.2020 08:26 KO.6220.1.13.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie kabin lakierniczych i strefy przygotowawczej na terenie projektowanego zakładu renowacji nadwozi w rejonie ulicy Zabrzańskiej i DTŚ w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania
21.05.2020 08:24 KO.6220.1.13.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie kabin lakierniczych i strefy przygotowawczej na terenie projektowanego zakładu renowacji nadwozi w rejonie ulicy Zabrzańskiej i DTŚ w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów opiniujących
21.05.2020 08:18 KO.6220.1.6.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
15.05.2020 08:15 KO.6341.10.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tomasza Żelazko prowadzącego działalność gospodarczą, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
13.05.2020 08:15 KO.6220.1.4.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w procesie kruszenia, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowary” (...)
13.05.2020 08:12 KO.6220.1.2.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Reorganizacja terenu Zakładu REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej” (...)
08.05.2020 12:44 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Chorzów z 30 kwietnia 2020 r. znak UE-III.6220.5.2020.AK3/UM_obw. o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej (...)
07.05.2020 08:41 KO.6341.8.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. (...)
07.05.2020 08:38 KO.6341.7.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. (...)
07.05.2020 08:24 KO.6341.9.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Bogota Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
05.05.2020 12:33 KO.6341.6.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Ruda Logistics Sp. z o.o. (...)
04.05.2020 08:12 KO.6220.1.3.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 kwietnia 2020 r. znak WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 9/2020 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr OŚ/5-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (...)
04.05.2020 08:07 KO.6220.1.3.2020 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 kwietnia 2020 r. znak WE.6220.1.24.2019.JKW, Lp. 10/2020 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji Nr OŚ/5-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (...)
29.04.2020 08:18 KO.6220.1.2.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Reorganizacja terenu Zakładu REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie
16.04.2020 15:06 KO.6220.1.40.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 kwietnia 2020 r. znak KO.6220.1. 40.2019 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
16.04.2020 14:56 KO.6220.1.40.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 kwietnia 2020 r. znak KO.6220.1.5240.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
08.04.2020 12:13 KO.6341.5.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
02.04.2020 10:28 KO.6341.4.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12 marca 2020 r. EURO-LOKS Sp. z o.o., 41-708 Ruda Śląska, ul. Pawła 29, dotyczący zmiany decyzji udzielonej przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach (...)
01.04.2020 13:57 KO.6341.3.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdującej się w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 44 (...)
31.03.2020 11:24 KO.6220.1.5.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa tymczasowego mostu drogowego nad ciekiem Potok Bielszowicki w ciągu drogi gminnej – objazd na czas rozbudowy ul. 1 Maja” (...)
31.03.2020 11:03 KO.6220.1.6.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – zawiadomienie stron o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...)
31.03.2020 10:45 KO.6220.1.6.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
31.03.2020 10:23 KO.6220.1.5.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa tymczasowego mostu drogowego nad ciekiem Potok Bielszowicki w ciągu drogi gminnej – objazd na czas rozbudowy ul. 1 Maja” (...)
31.03.2020 10:15 KO.6220.1.4.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w procesie kruszenia, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowary” – zawiadomienie stron o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...)
31.03.2020 10:07 KO.6220.1.4.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów w procesie kruszenia, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowary” – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania
20.03.2020 08:37 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65” (...)
19.03.2020 09:03 KO.6220.1.51.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 marca 2020 r. znak KO.6220.1.51.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2020 z dnia 17 marca 2020 r. znak KO.6220.1.39.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
16.03.2020 09:30 KO.6220.1.40.2019 Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 20/2019 z 16 października 2019 r. znak KO.6220.1.40.2019, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe Źródło Nowy Wirek”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej (...)
09.03.2020 09:06 KO.6220.1.39.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 marca 2020 r. znak KO.6220.1.39.2019 w sprawie zawiadomienia osoby/osób posiadających prawa rzeczowe do nieruchomości (...)
06.03.2020 08:20 KO.6341.2.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Romana Marciszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Roma” z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
03.03.2020 08:57 KO.6220.1.2.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Reorganizacja terenu Zakładu REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej” (...)
03.03.2020 08:52 KO.6220.1.40.2019 Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 20/2019 z 16 października 2019 r. znak KO.6220.1.40.2019, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe Źródło Nowy Wirek” (...)
24.02.2020 08:11 KO.6341.1.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w tym na likwidację (...)
18.02.2020 08:42 KO.6220.1.2.2020 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Reorganizacja terenu Zakładu REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

poprzednia 1 2 3 4 następna