Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2020 08:03 AU.6740.663.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wydanej w dniu 17.12.2020 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 713-20 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ulicy Józefa Pordzika 2-2a-2b i 4-4a w Rudzie Śląskiej (...)
21.12.2020 09:33 KD.7013.27.2017.JK Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) w Rudzie Śląskiej – droga wojewódzka”
18.12.2020 08:30 Projekt WND-RPSL.11.02.03-24-0581/19 Informacja o realizacji projektu partnerskiego „Szkolimy fachowców” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0581/19
16.12.2020 08:30 AU.6740.637.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.637.2020 z dnia 14.12.2020 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę elewacji i stropodachu wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego i usunięciem materiałów zawierających azbest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Karskiego 8 – 8A w Rudzie Śląskiej (...)
14.12.2020 09:08 AU.6740.676.2020 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.12.2020 r. w sprawie wydanej w dniu 07.12.2020 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 678-20 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pokoju 3A w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 3353/215”
14.12.2020 08:51 AU.6740.675.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.12.2020 r. w sprawie wydanej w dniu 07.12.2020 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 677-20 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pokoju 3 w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 3353/215”
30.11.2020 15:31 AU.6740.174.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.174.2020 w sprawie wydanej w dniu 26.174.2020 r. decyzji nr 662-20 o pozwoleniu na przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jadwigi Markowej 15B i 15C w Rudzie Śląskiej (...)
18.11.2020 10:57 KGR.6833.2.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
30.10.2020 12:42 PW.0232.3.2020 Informacja o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
23.10.2020 08:38 KD.7013.01.2016.BW Odwołanie stron postępowania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia 15 listopada 2019 r., nr 712-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej”
08.10.2020 16:34 AU.6740.468.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.468.2020 w sprawie wydanej w dniu 23.09.2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 545-20 dla inwestycji pn.: „budowa ziemnej sieci elektroenergetycznej nN w związku z planami zabudowy działki nr 632/298 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Katowickiej 66, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 634/298, 635/298 i 637/298”.
24.09.2020 11:14 KGR.6833.2.29.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział o nieuregulowanym stanie prawnym 28/32 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mazurskiej (...)
24.09.2020 11:04 PGR.6833.2.3.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w związku z przejęciem przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cichej (...)
24.09.2020 10:48 PGR.6833.2.6.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w związku z przejęciem przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cichej (...)
15.09.2020 12:39 KD.7013.27.2017.JK Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa odcinka trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) w Rudzie Śląskiej – droga wojewódzka” oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.
15.09.2020 12:26 PW.0232.3.2020 Informacja o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
08.09.2020 09:29 KGR.6833.2.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
03.09.2020 13:53 AU.6740.836.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.836.2019 r. w sprawie wydanej w dniu 26.08.2020 r. decyzji nr 464-20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej, w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowickiej od ulicy Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej”
27.08.2020 09:01 AM.6640.1.641.2020 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału
24.08.2020 09:06 AU.6740.379.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.379.2020 z dnia 21.08.2020 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy Lecha 8 w Rudzie Śląskiej (...)
20.08.2020 14:17 AM.272.2.2020 Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Ruda Śląska
10.08.2020 09:54 KGR.6833.2.29.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział o nieuregulowanym stanie prawnym 28/32 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mazurskiej (...)
10.08.2020 09:42 PGR.6833.2.6.2016 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w związku z przejęciem przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cichej (...)
10.08.2020 09:35 PGR.6833.2.3.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w związku z przejęciem przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cichej (...)
10.08.2020 08:32 EO.041.1.2019 Wykaz szkół, którym w 2020 roku zostało udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami, w ramach realizacji narodowego programu rozwoju czytelnictwa
29.07.2020 08:11 AU.6740.468.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.468.2019 r. w sprawie wydanej w dniu 22.08.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: „budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną (...)
29.07.2020 08:06 AU.6740.252.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.252.2020 r. w sprawie wydanej w dniu 10.07.2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: „budowa w etapach zespołu (trzech) hal magazynowo - produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno - biurowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (...)
27.07.2020 08:11 AM.6640.1.722.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piłsudskiego 207
23.07.2020 15:02 K-RD.5140.48.2020.KW Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych woj. śląskiego krzyża murowanego na kamiennym postumencie w m. pow. Ruda Śląska
23.07.2020 14:50 K-RD.5140.47.2020.MB Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk” – Punkt Oporu „Wzgórze 319”
23.07.2020 13:30 AZ.4120.1.2020 Obwieszczenie o dokonaniu aktualizacji gminnej ewidencji zabytków
21.07.2020 14:45 AU.6740.593.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 16.07.2020 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 734-18 z dnia 19.11.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat oraz ulicy Halembskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie" (...)
20.07.2020 09:08 AM.6640.1.672.2020 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych
16.07.2020 14:10 AU.6730.4.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia warunków zabudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Zabrzańskiej 4
16.07.2020 13:46 AU.6730.3.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zabrzańskiej 4
16.07.2020 13:12 AU.6730.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych o powierzchni 28 m² na lokal mieszkalny budynku przy ul. Dworcowej 27
16.07.2020 12:58 AU.6730.5.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska dot. sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy ul. Zabrzańskiej 4
16.07.2020 12:37 AU.6730.6.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska dot. waraunków zabudowy budynku przy ul. Dworcowej 29
09.07.2020 10:14 AU.6740.175.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.175.2020 z dnia 07.07.2020 r. dot. przebudowy instalacji gazowej
08.07.2020 08:44 AU.6740.836.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 02.07.2020 r. zawiadomienia o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej, w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowickiej od ulicy Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej”
01.07.2020 08:28 PGR.6833.2.6.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
30.06.2020 12:05 EO.4431.6.2020 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2020 r.
29.06.2020 13:38 AU.6741.14.2020 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2020 r. w sprawie wydanej w dniu 16.06.2020 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 23-20/R/U umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę schodów terenowych prowadzących na rampę budynku przy ulicy 1 Maja 318B w Rudzie Śląskiej (...)
24.06.2020 08:28 KGR.6833.2.29.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 28/32 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mazurskiej (...)
10.06.2020 08:09 AU.6740.175.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.175.2020 z dnia 09.06.2020 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Jadwigi Markowej 15 – 15A w Rudzie Śląskiej (...)
29.05.2020 08:23 PGR.6833.2.3.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Cichej (...)
12.05.2020 13:17 AZ.4120.1.2020 Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia i włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych zabytków z obszaru miasta
17.04.2020 08:29 AM.6640.1.1159.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
17.04.2020 08:25 AM.6640.1.1159.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
09.04.2020 08:48 KGR.6833.2.29.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 09.04.2020 r. nr KGR.6833.2.29.2018 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania (...)

1 2 następna