Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2020 09:37 AU.6740.789.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2020 r. w sprawie wydanej w dniu 02.01.2020 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 2-20 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Zofii Nałkowskiej (...)
21.02.2020 09:11 KGR.6833.2.29.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska udziału (...)
20.02.2020 09:53 AGR.6833.2.6.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania (...)
13.02.2020 14:15 PW.0641.80.2018 Ogłoszenie o zamiarze zbycia w drodze ofertowego przetargu nieograniczonego z możliwością licytacji w przypadku co najmniej dwóch złożonych ofert z identyczną ceną, lodowiska sezonowego wraz z agregatem chłodniczym i maszyną do pielęgnacji lodu
05.02.2020 08:56 AU.6740.836.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 31.01.2020 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej (...)
04.02.2020 08:29 AU.6740.186.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 29.01.2020 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 477-19 z dnia 23.07.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...)
03.02.2020 08:25 AU.6733.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przyłącza gazu Dz40 do budynku dworca Ruda Chebzie w Rudzie Śląskiej (...)
21.01.2020 08:16 AU.6740.787.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wydanej w dniu 15.01.2020 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 30-20 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji (...)
15.01.2020 08:13 AU.6740.190.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 09.01.2020 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 347-19 z dnia 06.06.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej (...)
15.01.2020 08:08 PZ.6740.206.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 09.01.2020 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 389-13 z dnia 19.07.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (...)
13.01.2020 09:06 AGR.6833.2.3.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie przez Gminę Ruda Śląska udziału 3/16 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (...)
03.01.2020 11:50 AM.6640.1.1159.2019 Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości.
03.01.2020 11:40 AM.6640.1.1159.2019 Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

poprzednia 1 2