Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2020 08:30 KGN.6845.24.2.2020 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele budowlane w związku z budową 3 hal magazynowo - produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kalinowej
26.03.2020 08:23 MOSIR.2501.11.2020 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę - ul. Kłodnicka 95 w Rudzie Śląskiej
25.03.2020 11:37 AGR.6844.1.2.2013 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, położonej przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej, które zostaną użyczone na czas nieoznaczony Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Stowarzyszeniu Szkółka Rekreacyjno-Sportowa „ORLIK” Ruda Śląska na ich cele statutowe
20.03.2020 08:30 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod garaż dla wózka inwalidzkiego w rej. ul. Stefana Żeromskiego
20.03.2020 08:27 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony w rej. ul. Orzegowskiej
18.03.2020 10:12 MPGM TBS EE/25/MS/2020 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Jana Dobrego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
17.03.2020 10:13 MPGM TBS EE/24/SA/2020 Komunikat dotyczący lokali użytkowych
16.03.2020 09:22 MPGM TBS EE/23/MM/2020 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod placyki gospodarcze przy ul. I. Dunajewskiego, J. Gierałtowskiego, Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
11.03.2020 13:53 KGR.6844.1.18.2017 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, położonej przy ul. Jasnej w Rudzie Śląskiej.
11.03.2020 13:23 MPGM TBS EE/22/SA/2020 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz.
11.03.2020 13:16 MPGM TBS EE/21/SA/2020 Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska.
11.03.2020 12:41 MPGM TBS EE/20/SA/2020 Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu i najmu garażu na terenie miasta Ruda Śląska
10.03.2020 14:09 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem przy ul.1 Maja
10.03.2020 14:06 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem ul. Energetyków
10.03.2020 14:03 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości ul. Łużycka
10.03.2020 14:01 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości ul. Olchowa
10.03.2020 13:57 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości ul. M. Smoluchowskiego
10.03.2020 13:48 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości ul. Szyb Zofii
10.03.2020 10:20 KGA. 6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Jana Furgoła i Szarotek.
10.03.2020 10:13 KGA. 6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy 1-go Maja.
10.03.2020 10:07 KGA. 6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości w rejonie ulic Katowickiej – Otylii, ulicy Otylii oraz ulic Lompy-Otylii.
09.03.2020 10:33 MPGM TBS EE/19/SA/2020 Wykaz nieruchomości do oddania w najem (lokal) przy ul. Sienkiewicza
09.03.2020 10:30 MPGM TBS EE/18/SA/2020 Wykaz nieruchomości do oddania w najem (teren) przy ul. Solidarności
09.03.2020 09:18 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod stację transformatorową w rej. ul. 1 Maja
09.03.2020 09:13 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Kędzierzyńskiej - Przy Kolei
09.03.2020 08:53 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rejonie ul. Barbary
09.03.2020 08:52 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rejonie ul. Szyb Paweł- Długa
09.03.2020 08:50 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Kochłowickiej
09.03.2020 08:47 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Pomorskiej
09.03.2020 08:45 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Kolberga
09.03.2020 08:43 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Ks. Ludwika Tunkla
09.03.2020 08:42 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Ułańskiej
09.03.2020 08:40 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Admiralskiej
09.03.2020 08:37 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Poligonowej
09.03.2020 08:35 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Poligonowej
09.03.2020 08:33 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Poligonowej
09.03.2020 08:31 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Basenowej
09.03.2020 08:29 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjne w rejonie ul. Jasnej- Ks. Niedzieli
09.03.2020 08:27 KGA.6871.1.2.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Halembskiej
09.03.2020 08:23 KGA.6871.1.000002.2020 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Bielszowickiej, który zostanie oddany w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy i parking samochodowy dla osoby niepełnosprawnej
09.03.2020 08:21 KGA.6871.1.000002.2020 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Korfantego, który zostanie oddany w najem z przeznaczeniem pod istniejącą część pomieszczenia gospodarczego
09.03.2020 08:19 KGA.6871.1.000002.2020 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Rostka, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
09.03.2020 08:18 KGA.6871.1.000002.2020 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Wyzwolenia, który zostanie oddany w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
09.03.2020 08:14 KGA.6871.1.000002.2020 Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Obrońców Westerplatte, który zostanie oddany w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie infrastruktury technicznej
05.03.2020 09:36 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Kędzierzyńskiej
05.03.2020 09:32 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Jana Dobrego
05.03.2020 09:23 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny oraz garaż wolnostojący w rej. ul. Szczęść Boże
05.03.2020 09:17 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod obiekt budowlany wykorzystywany na cele mieszkaniowe w rej. ul. Szczęść Boże
05.03.2020 09:14 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w rej. ul. Cypriana Norwida
05.03.2020 09:10 KGN.6871.1.15.2020 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Jana III Sobieskiego

1 2 3 następna