Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2020 08:20 KGN.6871.1.000022.2018 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla (...)
27.03.2020 08:11 KGN.6871.1.000078.2018 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Kochłowickiej (...)
23.03.2020 08:15 KGN.6871.1.73.2017 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Lisiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
18.03.2020 08:05 KGN.6871.1.123.2017 Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Kupieckiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
18.03.2020 08:01 KGN.6871.1.000007.2019 Ogłoszenie o ograniczonych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Rencistów, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
16.03.2020 09:51 KGN.6871.1.87.2017 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
28.02.2020 08:23 KGN.6871.1.120.2017 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Tylnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
26.02.2020 08:37 KGN.6871.1.000065.2017 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego (...)
14.02.2020 09:05 KGN.6871.1.000122.2017 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
13.02.2020 08:43 KGR.6840.9.1.2019 Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kłodnickiej przeznaczonej do sprzedania w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (...)
05.02.2020 08:40 KGN.6871.1.123.2017 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Kupieckiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
31.01.2020 08:14 KGN.6871.1.87.2017 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
29.01.2020 08:08 KGN.6871.1.000022.2018 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla (...)
28.01.2020 08:43 KGN.6871.1.000018.2019 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Cypriana Norwida na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
27.01.2020 12:09 KGN.6871.1.000010.2019 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową
24.01.2020 08:23 KGN.6871.1.57.2019 Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulic Jerzego Ziętka i Bytomskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
22.01.2020 08:16 KGN.6871.2.000002.2016 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
17.01.2020 09:06 KGN.6871.1.000011.2019 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową
17.01.2020 09:00 KGN.6871.1.000014.2019 Ogłoszenie o rokowaniach ograniczonych na sprzedaż udziału wynoszącego ½ część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdowej
15.01.2020 08:16 KGN.6871.1.000007.2019 Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Rencistów, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
15.01.2020 08:00 KGN.6871.1.73.2017 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu przy ul. Lisiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
08.01.2020 08:49 KGN.6871.1.000078.2018 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Kochłowickiej (...)
08.01.2020 08:21 KGN.6871.1.000078.2018 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska