Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2021 12:12 EZ.524.1.2.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych
14.09.2021 12:10 EZ.8030.1.2.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
09.09.2021 14:49 EZ.8030.3.3.2021 Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Rehabilitacja podstawowa i społeczna osób z wadą wzroku”, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.09.2021 17:03 EZ.8030.3.2.2021 Oferta Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Pokój” na realizację zadania pn. „Wspieranie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.09.2021 16:56 EZ.8030.3.1.2021 Oferta Klubu SHDK im. Henryka Dunanta na realizację zadania pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.09.2021 16:48 EZ.524.3.7.2021 Oferta Fundacji Aktywni My na realizację zadania pn. „Razem możemy więcej” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
31.08.2021 11:10 EZ.8041.2.3.2021 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży”
16.08.2021 10:20 EZ.524.3.6.2021 Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Anioły Wolontariatu 2021” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11.08.2021 08:54 EZ.524.3.3.2021 Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Wolontariusz 6+” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11.08.2021 08:26 EZ.524.3.4.2021 Oferta Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie w Rybniku na realizację zadania pn. „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11.08.2021 08:20 EZ.524.3.5.2021 Oferta Klubu Sportowego RUGBY Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Integracja społeczna osób pochodzących ze środowisk o różnym statusie materialnym i społecznym” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2021 13:00 ZOP.0901.98.2021.IS Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
20.07.2021 15:32 EK.524.3.2021 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej, w drugim półroczu 2021 roku, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego”
20.07.2021 08:08 EZ.524.3.1.2021 Oferta Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks” w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Pomoc osobom starszym zmagającym się ze skutkami pandemii Covid-19, izolacji i odosobnieniem wskutek kwarantanny” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14.07.2021 10:53 EZ.8141.2.2.2021 Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
14.07.2021 10:50 EZ.8041.2.1.2021 Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”
14.07.2021 10:26 EZ.8041.2.3.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży”
30.06.2021 08:38 ZOP.0901.73.2021.IS Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
28.06.2021 09:23 EZ.524.1.1.2021 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych”
28.06.2021 09:17 EZ.8030.1.1.2021 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) . pn. „Wakacje ze zdrowiem”
16.06.2021 13:05 EK.524.3.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej, w drugim półroczu 2021 roku, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego”
15.06.2021 15:27 EZ.8141.2.2.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”.
15.06.2021 15:16 EZ.8041.2.1.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”.
25.05.2021 08:30 EZ.524.1.1.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych”.
25.05.2021 08:28 EZ.8030.1.1.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) . pn. „Wakacje ze zdrowiem”.
02.04.2021 11:59 EK.524.2.1.2021 „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej, w pierwszym półroczu 2021 r.”
22.02.2021 11:21 EK.524.2.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w pierwszym półroczu 2021 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego"
29.12.2020 12:19 EZ.8141.2.4.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”
29.12.2020 12:17 EZ.8141.2.3.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
29.12.2020 12:14 EZ.8141.2.2.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2021 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej”
29.12.2020 12:11 EZ.8141.2.1.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Działalność Klubów Młodzieżowych”
23.12.2020 08:33 ZOP.0901.126.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”
23.12.2020 08:31 ZOP.0901.126.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”
23.12.2020 08:28 ZOP.0901.126.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
23.12.2020 08:25 ZOP.0901.126.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”
23.12.2020 08:23 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”
23.12.2020 08:21 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Udzielanie schroniska osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych”
23.12.2020 08:19 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
23.12.2020 08:15 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”
23.12.2020 08:14 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowych Domów Samopomocy”
23.12.2020 08:11 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)”
23.12.2020 08:10 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (90 miejsc)”
23.12.2020 08:08 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (48 miejsc)”
23.12.2020 08:05 ZOP.0901.125.2020.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (53 miejsca)"
04.12.2020 08:17 EZ.8122.1.2020 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna”
24.11.2020 14:23 EZ.8141.2.4.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”
24.11.2020 14:20 EZ.8141.2.3.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
24.11.2020 14:18 EZ.8141.2.2.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2021 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej”
24.11.2020 14:14 EZ.8141.2.1.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Działalność Klubów Młodzieżowych”
23.11.2020 14:36 ZOP.0901.117.2020.IS Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”

1 2 następna