Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2021 08:43 KO.6341.29.2021 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie nałożenia na osoby fizyczne obowiązku przywrócenia do poprzedniej funkcji, poprzez zlikwidowanie wykonanego bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego (...)
22.11.2021 08:34 KO.6341.28.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki PRO-DYM S.C. K. Kacprzak & J. Mazurek, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pawła 31, działający przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
17.11.2021 08:16 KO.6341.27.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Ecol-Unicon Sp. z o.o., 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2, działającej przez Pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
17.11.2021 08:14 KO.6341.26.2021 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie nałożenia na osobę fizyczną obowiązku przywrócenia do poprzedniej funkcji, poprzez zlikwidowanie wykonanych bez wymaganego prawem pozwoleń wodnoprawnych urządzeń wodnych (...)
10.11.2021 08:23 KO.6341.26.2021 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie nałożenia na osobę fizyczną obowiązku przywrócenia do poprzedniej funkcji, poprzez zlikwidowanie wykonanych bez wymaganego prawem pozwoleń wodnoprawnych (...)
10.11.2021 08:15 KO.6341.25.2021 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
05.11.2021 08:54 KO.6150.19.2020 Obwieszczenie z dnia 28 października 2021 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie (...)
19.10.2021 08:08 KO.6150.10.2021 Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "Cietrzew" w Rudzie Śląskiej w sezonie łowieckim 2021/2022
15.10.2021 10:42 KO.6150.8.2021 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowaniu zbiorowego koła łowieckiego „BÓR” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w sezonie łowieckim 2020/2021 obwód łowiecki Nr 130
14.10.2021 09:37 KO.6220.1.31.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 12 października 2021 r. znak KO.6220.1.31.2021 - o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo – usługowego z segmentami socjalno–administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów”
08.10.2021 08:21 KO.6223.1.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 2/2021 z dnia 04.10.2021 r. znak KO.6223.1.2017 orzekająca zmienić Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2018 z dnia 01.03.2018 r. znak KO.6223.1.2017 udzielającą prowadzącemu instalację P.P.H.U. NIK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58 pozwolenia zintegrowanego (...)
24.09.2021 08:18 KO.6341.24.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (...)
30.08.2021 08:09 KO.6341.23.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „JT STAL SERWIS”, ul. Pawła Majnusza 9, 41-800 Zabrze, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
23.08.2021 10:03 KO.6341.22.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osób fizycznych reprezentowanych przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
11.08.2021 08:10 KO.6223.1.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.08.2021 r. znak KO.6223.1.2017 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego (...)
29.07.2021 11:40 KO.6341.21.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Bytom, działającej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
28.07.2021 15:05 KO.6341.20.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
15.07.2021 09:07 KO.6341.19.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiego Związku Motorowego Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. - w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
14.06.2021 15:45 KO.645.4.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2021 r. znak KO.645.4.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o: wszczęciu postępowania, dopuszczeniu dowodów z całości zgromadzonych dokumentów oraz wydaniu decyzji w sprawie nałożenia z urzędu obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego
28.05.2021 08:41 KO.6341.16.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a, działającej przez Pełnomocnika – osoba fizyczna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
24.05.2021 12:59 KO.6341.15.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
20.05.2021 08:29 KO.6341.14.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
06.05.2021 08:19 KO.6341.13.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SHELL POLSKA Sp. z o.o. (...)
27.04.2021 08:13 KO.6223.1.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. znak KO.6223.1.2017 orzekająca zmienić Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2018 z dnia 01.03.2021 r. znak KO.6223.1.2017 udzielającą prowadzącemu instalację – P.P.H.U. NIK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58 pozwolenia zintegrowanego (...)
19.03.2021 08:11 KO.6341.12.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (...)
16.03.2021 08:04 KO.6341.11.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
03.03.2021 08:24 KO.6341.10.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (...)
25.02.2021 08:14 KO.6341.8.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – LEIBER Poland GmbH Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
25.02.2021 08:11 KO.6341.9.2021 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego (...)
10.02.2021 08:53 KO.6220.1.38.2019 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 lutego 2021 r. znak WOOŚ.420.100.2019.MP.13 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia z 3 lutego 2021 r.
09.02.2021 08:26 KO.6341.07.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PDC Industrial Center
03.02.2021 08:11 KO.6341.06.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „Huty Pokój” S.A., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z „Huty Pokój” S.A. zlokalizowanej przy ul. Niedurnego (...)
26.01.2021 08:22 KO.6341.04.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek A&S BAU Sp. z o.o., 41-706 Ruda Śląska, ul. Kaczmarka 64, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
26.01.2021 08:18 KO.6341.05.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek LEIBER Poland GmbH Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 33, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
22.01.2021 08:23 KO.6341.02.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki „STAMA” Stal i Budowa Maszyn Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
22.01.2021 08:15 KO.6341.03.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, działających przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
18.01.2021 09:27 KO.6341.41.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
14.01.2021 09:38 KO.6431.01.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci tuneli filtracyjnych (...)