Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2021 15:45 KO.645.4.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2021 r. znak KO.645.4.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o: wszczęciu postępowania, dopuszczeniu dowodów z całości zgromadzonych dokumentów oraz wydaniu decyzji w sprawie nałożenia z urzędu obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego
14.06.2021 07:50 KO.6220.1.13.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 10 czerwca 2021 r. znak KO.6220.1.13.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 4/2021 oraz 5/2021 z 10 czerwca 2021 r. znak KO.6220.1.13.2021
02.06.2021 09:45 KO.6220.1.45.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 1 czerwca 2021 r. znak KO.6220.1.45.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
28.05.2021 08:41 KO.6341.16.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a, działającej przez Pełnomocnika – osoba fizyczna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
24.05.2021 12:59 KO.6341.15.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
20.05.2021 08:29 KO.6341.14.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
18.05.2021 08:23 KO.6220.1.13.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 maja 2021 r. znak KO.6220.1.13.2021 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
18.05.2021 08:17 KO.6220.1.13.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 maja 2021 r. znak KO.6220.1.13.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych (...)
14.05.2021 08:36 KO.6220.1.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13 maja 2021 r. znak KO.6220.1.7.2021 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
14.05.2021 08:29 KO.6220.1.5.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13 marca 2021 r. znak KO.6220.1.5.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
12.05.2021 08:13 KO.6220.1.52.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 10 maja 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 15/2021 z 10 maja 2021 r. (...)
12.05.2021 08:10 KO.6220.1.52.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 10 maja 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 15/2021 z 10 maja 2021 r. (...)
06.05.2021 08:19 KO.6341.13.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SHELL POLSKA Sp. z o.o. (...)
27.04.2021 08:13 KO.6223.1.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. znak KO.6223.1.2017 orzekająca zmienić Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2018 z dnia 01.03.2021 r. znak KO.6223.1.2017 udzielającą prowadzącemu instalację – P.P.H.U. NIK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58 pozwolenia zintegrowanego (...)
26.04.2021 08:22 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.23.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2021 z 22 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.23.2020
26.04.2021 08:16 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 22 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.23.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2021 z 22 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.23.2020
15.04.2021 09:02 KO.6220.1.52.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 dot. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (...)
14.04.2021 08:15 KO.6220.1.7.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 12 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.7.2021 dotyczące zawiadomienia stron (...)
08.04.2021 09:38 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 7 kwietnia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania, że w związku z wniesieniem odwołania rzez Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Nowy Świat 5 (...)
19.03.2021 08:19 KO.6220.1.52.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 marca 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2020 z 30 stycznia 2020 r. (...)
19.03.2021 08:16 KO.6220.1.52.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 17 marca 2021 r. znak KO.6220.1.52.2019 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania (...)
19.03.2021 08:11 KO.6341.12.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (...)
18.03.2021 12:06 KO.6220.1.23.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 12 marca 2021 r. znak KO.6220.1.23.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
17.03.2021 08:20 KO.6220.1.37.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 15 marca 2021 r. znak KO.6220.1.37.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2021 z 15 marca 2021 r. (...)
17.03.2021 08:11 KO.6220.1.47.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 15 marca 2021 r. znak KO.6220.1.47.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2021 z 15 marca 2021 r. (...)
16.03.2021 08:04 KO.6341.11.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
15.03.2021 08:15 KO.6220.1.5.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 11 marca 2021 r. znak KO.6220.1.5.2021 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
15.03.2021 08:08 KO.6220.1.5.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 11 marca 2021 r. znak KO.6220.1.5.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
12.03.2021 08:24 KO.6220.1.37.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 10 marca 2021 r. znak KO.6220.1.37.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2021 z 10 marca 2021 r. znak KO.6220.1.37.2020
12.03.2021 08:19 KO.6220.1.32.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 10 marca 2021 r. znak KO.6220.1.37.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2021 z 10 marca 2021 r. znak KO.6220.1.37.2020
03.03.2021 08:24 KO.6341.10.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (...)
25.02.2021 08:14 KO.6341.8.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – LEIBER Poland GmbH Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
25.02.2021 08:11 KO.6341.9.2021 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego (...)
15.02.2021 10:44 KO.6220.1.37.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 11 lutego 2021 r. znak KO.6220.1.37.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego
11.02.2021 12:34 KO.6220.1.47.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 9 lutego 2021 r. znak KO.6220.1.47.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego - budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Planty Śląskiej Chorzów
10.02.2021 08:53 KO.6220.1.38.2019 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 lutego 2021 r. znak WOOŚ.420.100.2019.MP.13 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia z 3 lutego 2021 r.
09.02.2021 08:26 KO.6341.07.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PDC Industrial Center
03.02.2021 08:11 KO.6341.06.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „Huty Pokój” S.A., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z „Huty Pokój” S.A. zlokalizowanej przy ul. Niedurnego (...)
26.01.2021 08:22 KO.6341.04.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek A&S BAU Sp. z o.o., 41-706 Ruda Śląska, ul. Kaczmarka 64, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
26.01.2021 08:18 KO.6341.05.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek LEIBER Poland GmbH Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 33, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
25.01.2021 08:50 KO.6220.1.45.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 21 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.45.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej Zekon Sp. z o.o. w celu modernizacji procesu produkcyjnego”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 103
25.01.2021 08:44 KO.6220.1.45.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 21 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.45.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii
22.01.2021 08:23 KO.6341.02.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki „STAMA” Stal i Budowa Maszyn Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
22.01.2021 08:15 KO.6341.03.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, działających przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
21.01.2021 09:04 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 19 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o przekazaniu pismem z 19 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach odwołania z 11 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Nowy Świat 5 (...)
18.01.2021 09:27 KO.6341.41.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
14.01.2021 09:38 KO.6431.01.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci tuneli filtracyjnych (...)
14.01.2021 08:11 KO.6220.1.27.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z Śląska z 12 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego Postanowienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2021 z 12 stycznia 2021 r. znak KO.6220.1.27.2018 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 21/2020 z 29 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.27.2018 (...)
04.01.2021 08:14 KO.6220.1.47.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.47.2020 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wydanie opinii
04.01.2021 08:09 KO.6220.1.47.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 31 grudnia 2020 r. znak KO.6220.1.47.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Planty Śląskiej Chorzów