Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2021 11:30 AU.6740.674.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.12.2021 r. w sprawie wydanego w dniu 21.12.2021 r. zawiadomienia o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie pozwolenia na przebudowę elewacji i dachu wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego (...)
17.12.2021 11:06 KGR.6821.2.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu udziałów w wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Bernardyńskiej (...)
15.12.2021 08:17 AU.6740.906.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska AU.6740.906.2018 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wydanej w dniu 06.12.2021 r. decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 260-19 z dnia 06.05.2019 r. dla inwestycji pn.: budowa budynku handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...)
06.12.2021 08:03 AU.6740.630.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.12.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę garażu jednostanowiskowego przy ul. Podgórskiej 67 w Rudzie Śląskiej (...)
30.11.2021 08:13 EO.041.4.2021 Wykaz szkół, którym w 2021 roku zostało udzielone dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej (...)
09.11.2021 11:35 AU.6740.906.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8.11.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 260-19 z dnia 06.05.2019 r. dla inwestycji pn.: budowa budynku handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...)
29.09.2021 08:19 AU.6740.391.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.09.2021 r. o wydaniu w dniu 22.09.2021 r. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p/n. : „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” (...)
28.09.2021 12:00 K-RD.5140.100.2021.MB Zawiadomienie o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego nr A/885/2021 z dnia 08.10.2021 r. schronu bojowego nr 35 położonego w rejonie ulicy Kolberga w Rudzie Śląskiej
22.09.2021 11:57 KD.6822.4.5.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.83.2020 z dnia 14.09.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
22.09.2021 11:51 KD.6822.4.3.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.84.2020 z dnia 14.09.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
17.09.2021 08:08 KGR.6833.2.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydanej decyzji z dnia 17.09.2021 r. nr KGR.6833.2.10.2017 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
09.09.2021 08:37 KGR.6833.2.8.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydanej decyzji z dnia 09.09.2021 r. nr KGR.6833.2.8.2017 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
30.08.2021 08:14 KD.6822.4.4.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.82.2020 z dnia 27.08.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 2: od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej
19.08.2021 08:22 AU.6740.354.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.04.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie budowy kotłowni szczytowej EC „MIKOŁAJ” (...)
19.08.2021 08:19 KGR.6833.2.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
17.08.2021 11:57 KD.7230.3.9.2021.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.08.2021 r. Nr KD.7230.3.9.2021.WK o wydaniu decyzji KD.7230.3.9.2021.WK w sprawie zmiany decyzji z dnia 06.05.2021 r. zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej ulicy 1 Maja na działkę o Nr 3987/7
10.08.2021 11:54 KGR.6833.2.20.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w związku z przejęciem przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Rudzie Śląskiej (...)
05.08.2021 08:37 KD.6822.4.4.2019.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.9.2021 z dnia 30.07.2021r. dla zadania pn. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin”
04.08.2021 12:42 KGR.6833.2.21.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość (...)
23.07.2021 08:08 AU.67470.391.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” – odcinek I i odcinek II (...)
22.07.2021 14:44 KGR.6833.2.9.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
22.07.2021 14:39 KGR.6833.2.8.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
20.07.2021 14:12 KGR.6833.2.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
15.07.2021 10:36 AU.6740.309.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.07.2021 Nr AU. 6740.309.2021 o wydaniu decyzji nr 389-21 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn., przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jadwigi Markowej 17, 17A, w Rudzie Śląskiej na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 3362/88
15.07.2021 10:26 KD.7230.3.9.2021.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.07.2021 r. Nr KD.7230.3.9.2021.WK o wszczęciu postępowania i zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji z dnia 06.05.2021 r. zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej ulicy 1 Maja na działkę o Nr 3987/7
07.07.2021 13:28 KGR.6833.2.20.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej obejmującą działkę o oznaczeniu geodezyjnym nr 3323/33 (GL1S/00000093/6)
05.07.2021 10:34 KO.6162.285.2021 Dot. udostępnienia wstępu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w związku z opracowaniem „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”
01.07.2021 12:15 AM.6640.1.491.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 2009/74)
01.07.2021 12:13 AM.6640.1.490.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 1027/24)
01.07.2021 12:09 AM.6640.1.435.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 1937/125)
01.07.2021 12:01 AM.6640.1.434.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 3516/264)
01.07.2021 11:53 AM.6640.1.430.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 2501/300)
01.07.2021 11:48 AM.6640.1.428.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 2988/204)
01.07.2021 10:05 AM.6640.1.426.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 1561/123)
01.07.2021 09:46 AM.6640.1.425.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 2688/57)
24.06.2021 17:11 KGR.6833.2.9.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
24.06.2021 13:38 AU.6740.309.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 23.06.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jadwigi Markowej 17, 17A (...)
24.06.2021 13:22 KGR.6833.2.8.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
28.05.2021 10:08 KD.6822.4.3.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.84.2020 z dnia 25.05.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 1: od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej”
27.05.2021 12:58 KD.6822.4.5.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.83.2020 z dnia 25.05.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 3: droga łącząca trasę N-S z ul. Karola Goduli
27.05.2021 12:53 KD.6822.4.4.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.82.2020 z dnia 25.05.2021 r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 2: od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej
26.05.2021 11:21 AU.6740.77.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydanej w dniu 25.05.2021 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 263-21 o pozwoleniu na „remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. kard. Augusta Hlonda 15 w Rudzie Śląskiej (...)
24.05.2021 08:39 KD.7013.27.2017.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.22.2015 z dnia 19.05.2021r. w sprawie wydania decyzji znak IFVIII.7570.22.2015 z dnia 12.05.2021r. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość nr 3593/120, obręb Bielszowice (...)
19.05.2021 08:15 AU.6740.167.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.05.2021 r. w sprawie wydanej w dniu 18.05.2021 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 242-21 o pozwoleniu na przebudowę (...)
11.05.2021 12:32 KD.7230.3.9.2021.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.05.2021 r. o wydaniu decyzji na lokalizację zjazdu publicznego z drogi publicznej ulicy 1 Maja na działkę o Nr 3987/7
11.05.2021 12:25 AU.6740.67.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.05.2021 r. w sprawie wydanej w dniu 07.05.2021 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 223-21 o pozwoleniu na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej (...)
10.05.2021 08:49 KGR.6833.2.21.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej (...)