Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2021 11:57 KD.6822.4.5.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.83.2020 z dnia 14.09.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
22.09.2021 11:51 KD.6822.4.3.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.84.2020 z dnia 14.09.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
17.09.2021 08:08 KGR.6833.2.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydanej decyzji z dnia 17.09.2021 r. nr KGR.6833.2.10.2017 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
09.09.2021 08:37 KGR.6833.2.8.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydanej decyzji z dnia 09.09.2021 r. nr KGR.6833.2.8.2017 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
30.08.2021 08:14 KD.6822.4.4.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.82.2020 z dnia 27.08.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 2: od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej
19.08.2021 08:22 AU.6740.354.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.04.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie budowy kotłowni szczytowej EC „MIKOŁAJ” (...)
19.08.2021 08:19 KGR.6833.2.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
17.08.2021 11:57 KD.7230.3.9.2021.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.08.2021 r. Nr KD.7230.3.9.2021.WK o wydaniu decyzji KD.7230.3.9.2021.WK w sprawie zmiany decyzji z dnia 06.05.2021 r. zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej ulicy 1 Maja na działkę o Nr 3987/7
10.08.2021 11:54 KGR.6833.2.20.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w związku z przejęciem przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Rudzie Śląskiej (...)
05.08.2021 08:37 KD.6822.4.4.2019.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.9.2021 z dnia 30.07.2021r. dla zadania pn. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin”
04.08.2021 12:42 KGR.6833.2.21.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość (...)
23.07.2021 08:08 AU.67470.391.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” – odcinek I i odcinek II (...)
22.07.2021 14:44 KGR.6833.2.9.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
22.07.2021 14:39 KGR.6833.2.8.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
20.07.2021 14:12 KGR.6833.2.10.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
15.07.2021 10:36 AU.6740.309.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.07.2021 Nr AU. 6740.309.2021 o wydaniu decyzji nr 389-21 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn., przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jadwigi Markowej 17, 17A, w Rudzie Śląskiej na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 3362/88
15.07.2021 10:26 KD.7230.3.9.2021.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.07.2021 r. Nr KD.7230.3.9.2021.WK o wszczęciu postępowania i zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji z dnia 06.05.2021 r. zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej ulicy 1 Maja na działkę o Nr 3987/7
07.07.2021 13:28 KGR.6833.2.20.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej obejmującą działkę o oznaczeniu geodezyjnym nr 3323/33 (GL1S/00000093/6)
05.07.2021 10:34 KO.6162.285.2021 Dot. udostępnienia wstępu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w związku z opracowaniem „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”
01.07.2021 12:15 AM.6640.1.491.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 2009/74)
01.07.2021 12:13 AM.6640.1.490.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 1027/24)
01.07.2021 12:09 AM.6640.1.435.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 1937/125)
01.07.2021 12:01 AM.6640.1.434.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 3516/264)
01.07.2021 11:53 AM.6640.1.430.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 2501/300)
01.07.2021 11:48 AM.6640.1.428.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 2988/204)
01.07.2021 10:05 AM.6640.1.426.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 1561/123)
01.07.2021 09:46 AM.6640.1.425.2021 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału (działka 2688/57)
24.06.2021 17:11 KGR.6833.2.9.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
24.06.2021 13:38 AU.6740.309.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 23.06.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jadwigi Markowej 17, 17A (...)
24.06.2021 13:22 KGR.6833.2.8.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeleńskiego (...)
28.05.2021 10:08 KD.6822.4.3.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.84.2020 z dnia 25.05.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 1: od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej”
27.05.2021 12:58 KD.6822.4.5.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.83.2020 z dnia 25.05.2021r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 3: droga łącząca trasę N-S z ul. Karola Goduli
27.05.2021 12:53 KD.6822.4.4.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.82.2020 z dnia 25.05.2021 r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 2: od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej
26.05.2021 11:21 AU.6740.77.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydanej w dniu 25.05.2021 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 263-21 o pozwoleniu na „remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. kard. Augusta Hlonda 15 w Rudzie Śląskiej (...)
24.05.2021 08:39 KD.7013.27.2017.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.22.2015 z dnia 19.05.2021r. w sprawie wydania decyzji znak IFVIII.7570.22.2015 z dnia 12.05.2021r. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość nr 3593/120, obręb Bielszowice (...)
19.05.2021 08:15 AU.6740.167.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.05.2021 r. w sprawie wydanej w dniu 18.05.2021 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 242-21 o pozwoleniu na przebudowę (...)
11.05.2021 12:32 KD.7230.3.9.2021.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.05.2021 r. o wydaniu decyzji na lokalizację zjazdu publicznego z drogi publicznej ulicy 1 Maja na działkę o Nr 3987/7
11.05.2021 12:25 AU.6740.67.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.05.2021 r. w sprawie wydanej w dniu 07.05.2021 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 223-21 o pozwoleniu na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej (...)
10.05.2021 08:49 KGR.6833.2.21.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej (...)
29.04.2021 10:07 AU.6740.77.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ulicy Kard. Augusta Hlonda 15 w Rudzie Śląskiej (...)
26.04.2021 11:06 AU.6740.167.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.04.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie przebudowy oraz budowy zewnętrznej instalacji odbiorczej – osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego w rejonie ul. Objazdowej w Rudzie Śląskiej (...)
26.04.2021 10:24 AU.6740.156.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.04.2021 r. Nr AU.6740.156.2021 o wydaniu decyzji nr 189-21 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa parkingu otwartego dla samochodów osobowych przy ul. Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej (...)
26.04.2021 08:32 AM.6640.1.1266.2020 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
21.04.2021 09:31 SDO.271.2.7.2021 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, samochodu służbowego marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym SL 22711 wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska
16.04.2021 09:03 MOSIR.2600.4.2021 Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Peugeot Partner
15.04.2021 09:13 AU.6740.67.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12.04.2021 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Wolności, ul. Antoniego Sieronia i pl. Chopina w Rudzie Śląskiej (...)
01.04.2021 08:10 MOSIR.2600.4.2021 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego
26.03.2021 09:40 KGR.6833.2.21.2020 O wydaniu obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej (...)
18.03.2021 11:27 SDO.271.2.7.2021 Ogłoszenie o sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, samochodu służbowego marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym SL 22711 wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska
18.03.2021 08:14 KD.7013.22.2016.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.9.2021 z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin"

1 2 następna