Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2021 08:18 MPGM TBS EE/99/MS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażem blaszanym przy ul. 1 Maja 123 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Halembie
29.12.2021 08:07 MPGM TBS EE/98/MS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda
23.12.2021 08:33 ALM.7140.3.8.2021 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
23.12.2021 08:27 ALM.7140.3.7.2021 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
23.12.2021 08:14 MPGM TBS EE/97/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem nieruchomości i gruntu przy ul. Niedurnego 73 w dzielnicy Nowy Bytom
23.12.2021 08:13 MPGM TBS EE/96/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem lokalu użytkowego ul. Niedurnego 50D/23 w dzielnicy Nowy Bytom
23.12.2021 08:10 MPGM TBS EE/95/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu w rejonie ul. Krasińskiego 4 w dzielnicy Wirek
16.12.2021 08:15 ALM.7140.3.18.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
16.12.2021 08:11 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Wrzosowej
10.12.2021 08:46 MPGM TBS EE/90/MS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ul. Miodowej w Rudzie Śląskiej dzielnicy Halembie
10.12.2021 08:35 MPGM TBS EE/92/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem lokalu uzytkowego przy ul. Teatralnej 2/03 w dzielnicy Wirek.
08.12.2021 15:19 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże w rej. ul. Piastowskiej
08.12.2021 15:14 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, garaże, drogi dojazdowe oraz uprawy rolne (cele rolnicze) w rej. ul. Jana III Sobieskiego
08.12.2021 08:15 MPGM TBS EE/91/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu przy ul. Gierałtowskiego w dzielnicy Ruda
01.12.2021 08:28 MPGM TBS EE/89/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejące garaże przy ul. Katowickiej w Rudzie Śląskiej dzielnicy Bykowina
01.12.2021 08:25 ALM.7140.3.17.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
30.11.2021 11:23 KGR.6850.1.2021 Wykaz nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. J. Markowej 20a, która zostanie użyczona na rzecz Fundacji „Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci”, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności określonej w statucie Biorącego
24.11.2021 08:36 MPGM TBS EE/88/SA/2021 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz do 2 lat, na terenie Miasta Ruda Śląska
24.11.2021 08:34 MPGM TBS EE/87/SA/2021 Ogłoszenie o rokowaniach stawki czynszu najmu lokali użytkowych, pomieszczenia gospodarczego i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
24.11.2021 08:32 MPGM TBS EE/86/SA/2021 Ogłoszenie o przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
22.11.2021 08:20 MPGM TBS EE/85/MS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej dzielnicy Halembie
10.11.2021 12:46 KJ.6845.1.2022 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na użytkowanie i eksploatację pod istniejące oczyszczalnie ścieków oraz infrastrukturę towarzyszącą
10.11.2021 08:08 ALM.7140.3.16.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
09.11.2021 10:55 KGN. 6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości w rejonie Placu Jana Pawła II, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność handlowo-gastronomiczną
09.11.2021 08:38 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem na cele składowo - magazynowe w rej. ul. Orzegowskiej
09.11.2021 08:21 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod parking i drogę dojazdową w rejonie ulicy Wrzosowej
09.11.2021 08:14 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Ondraszka
09.11.2021 08:12 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Radoszowskiej
09.11.2021 08:10 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Bończyka
09.11.2021 08:09 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Kolberga
09.11.2021 08:06 MPGM TBS EE/84/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Gierałtowskiego 20B/04 w dzielnicy Ruda
09.11.2021 08:05 MPGM TBS EE/83/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu przy ul. Chorzowskiej 2B w dzielnicy Nowy Bytom
04.11.2021 09:44 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, garaże, drogi dojazdowe oraz uprawy rolne (cele rolnicze) w rej. ul. Jana III Sobieskiego
04.11.2021 09:42 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ul. Różanej
04.11.2021 09:40 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz garaż w rej. ul. Storczyków
04.11.2021 09:38 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny (przydomowy) w rej. ul. Storczyków
04.11.2021 09:35 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ul. Henryka Wieniawskiego na okres 25 lat
02.11.2021 08:17 MPGM TBS EE/82/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejące garaże przy ul. Ks. Szymały w Rudzie Śląskiej dzielnicy Nowy Bytom
02.11.2021 08:14 MPGM TBS EE/81/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu przy ul. Magazynowej 14 w dzielnicy Ruda
29.10.2021 10:11 AGA.6845.7.26.2014 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kupieckiej 2A z przeznaczeniem pod targowisko miejskie
29.10.2021 08:36 KGN.6845.24.7.2021 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod chodnik pieszy w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Górnośląskiej (...)
28.10.2021 08:20 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenia infrastruktury technicznej w Rudzie Śląskiej
22.10.2021 08:51 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę i najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny i garaż murowany
22.10.2021 08:47 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod wycinkę drzew w rejonie ulicy Pordzika, Katowickiej
21.10.2021 08:18 MPGM TBS EE/80/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Kokota 3/3 w dzielnicy Wirek
21.10.2021 08:16 ALM.7140.3.15.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
20.10.2021 13:57 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany wolnostojący w rejonie ul. Solidarności
20.10.2021 08:29 AGA.6845.23.51.2012 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Młyńskiej (...)
20.10.2021 08:15 MPGM TBS EE/79/SA/2021 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska
20.10.2021 08:13 MPGM TBS EE/78/SA/2021 Ogłoszenie o rokowaniach stawki czynszu najmu lokali użytkowych i pomieszczenia gospodarczego na terenie miasta Ruda Śląska

1 2 3 4 5 6 następna