Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2021 08:33 AGA.6845.7.26.2014 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kupieckiej 2A z przeznaczeniem pod targowisko miejskie
24.09.2021 08:23 KGN.6845.11.14.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz garaż w rej. ul. Wincentego na okres 25 lat
23.09.2021 11:47 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod udostępnienie schronu bojowego wraz z terenem przyległym w rej. ul. 1 Maja na okres do 31.08.2029 r.
22.09.2021 10:13 MPGM TBS EE/66/SA/2021 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz do 2 lat, na terenie Miasta Ruda Śląska
22.09.2021 10:05 MPGM TBS EE/65/SA/2021 Ogłoszenie o rokowaniach stawki czynszu najmu lokali użytkowych i pomieszczenia gospodarczego na terenie Miasta Ruda Śląska
22.09.2021 10:01 MPGM TBS EE/64/SA/2021 Ogłoszenie o przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
22.09.2021 08:10 MPGM TBS EE/67/2021/BS Nieruchomości , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny przy ul. Gierałtowskiego 2
21.09.2021 08:22 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Nowy Świat
20.09.2021 08:07 AGA.6845.24.52.2011,AGA.6845.24.57.2011 Wykaz nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi, które zostaną oddane w najem na okres do 30.06.2024 r. z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące nr: 73, 80 wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogę
16.09.2021 08:34 ALM.7140.3.13.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
09.09.2021 09:43 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew w rej. ul. Szyb Powietrzny
09.09.2021 09:41 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew w rej. ul. Chryzantem
09.09.2021 09:33 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący placyk gospodarczy w rejonie ulicy Katowickiej
09.09.2021 08:58 MPGM TBS EE/45/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejący garaż przy ul. Wita Stwosza w Rudzie Śląskiej dzielnicy Bykowina
07.09.2021 15:40 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Kokota
07.09.2021 15:37 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Górnej
07.09.2021 15:35 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem w celu korzystania z gruntu z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący w rejonie ul. Kolberga
07.09.2021 15:33 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod uprawy polowe w rejonie ul. Grobli Kolejowej, Cegielnianej – Porannej, Długiej, Świętochłowickiej
07.09.2021 08:24 KGN.6871.1.110.2021 Ogłoszenie o nieruchomościach, które zostaną oddane w najem z trybie przetargu ustnego nieograniczonego w celu prowadzenie handlu w okresie święta Wszystkich Świętych
07.09.2021 08:21 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący placyk gospodarczy i drogę dojazdową w rejonie ul. Sokolskiej
06.09.2021 08:41 MPGM TBS EE/63/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejące garaże przy ul. Chorzowskiej-Kolistej w Rudzie Śląskiej dzielnicy Nowy Bytom
02.09.2021 08:32 AGA.6845.7.26.2014 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonegona okres 9 lat z przeznaczeniem pod targowisko miejskie w Rudzie Śląskiej w rej ul. Kupieckiej 2a
02.09.2021 08:30 KGN.6845.4.9.2021 Ogłoszenie o nieruchomościach, które zostaną oddane w dzierżawę z trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ul. Długiej
01.09.2021 12:15 ALM.7140.3.12.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
01.09.2021 08:05 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Rostka-Okopowej
31.08.2021 09:03 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjny w rejonie ul. Ciołkowskiego, Jesionowej, Doroszewskiego
31.08.2021 09:00 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Świętojańskiej
31.08.2021 08:57 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Pakuły i Sokolskiej
31.08.2021 08:54 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Halembskiej
31.08.2021 08:52 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą działalność handlową w rejonie ul. Fojkisa
31.08.2021 08:44 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Mariana Smoluchowskiego
31.08.2021 08:38 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem i dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany i ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Młyńskiej
31.08.2021 08:35 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy w rejonie ul. Racławickiej
31.08.2021 08:33 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne w rejonie ul. Asnyka, Kochłowickiej, Rybnickiej, Poniatowskiego
26.08.2021 09:49 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rej. ul. Stefana Żeromskiego
26.08.2021 09:36 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ul. Bankowej - Stanisława
25.08.2021 08:08 MPGM TBS EE/62/2021/SA Nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod funkcjonujący kiosk handlowy i prowadzoną działalność gospodarczą przy ul. Pokoju 4A
24.08.2021 08:22 MPGM TBS EE/61/2021/BS Nieruchomości , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne przy ul. Magnolii 7 – 19
24.08.2021 08:20 MPGM TBS EE/60/2021/BS Nieruchomości , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne przy ul. Kokota 127-129-131
18.08.2021 08:33 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod tablice pamiątkowe w rejonie ulicy Pordzika, Tunkla
18.08.2021 08:18 MPGM TBS EE/59/SA/2021 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz do 2 lat, na terenie Miasta Ruda Śląska
18.08.2021 08:16 MPGM TBS EE/58/SA/2021 Ogłoszenie o rokowaniach stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska
18.08.2021 08:10 MPGM TBS EE/57/SA/2021 Ogłoszenie o przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczenia gospodarczego na terenie Miasta Ruda Śląska
12.08.2021 08:39 MPGM TBS EE/56/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Solidarności 22/3 w dzielnicy Halemba
12.08.2021 08:36 MPGM TBS EE/55/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 5/02 w dzielnicy Kochłowice
12.08.2021 08:32 MPGM TBS EE/54/SA/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Kr.Jadwigi 2/01 w dzielnicy Orzegów
12.08.2021 08:28 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny oraz część garażu w rej. ul. Zofii Nałkowskiej
12.08.2021 08:13 ALM.7140.3.11.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony
11.08.2021 08:16 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 25 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod nowe ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Długiej
09.08.2021 08:22 AGA.6845.24.68.2011, AGA.6845.24.19.2013 Wykaz nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi, które zostaną oddane w najem na okres 3 lat (...)

1 2 3 4 5 6 następna