Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2021 08:22 MPGM TBS EE/27/SA/2021 Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
18.05.2021 08:13 ALM.7140.3.4.2021 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
18.05.2021 08:12 ALM.7140.3.3.2021 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
18.05.2021 08:10 ALM.7140.3.2.2021 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
18.05.2021 08:07 ALM.7140.3.1.2021 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
17.05.2021 08:25 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rej. ul. Stefana Żeromskiego
17.05.2021 08:22 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rej. ul. Bankowej
07.05.2021 08:20 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Ondraszka
07.05.2021 08:18 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Do Dworca
07.05.2021 08:16 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Wireckiej
07.05.2021 08:14 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Słonecznej
07.05.2021 08:11 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem w celu korzystania z gruntu pod składowanie drewna w rejonie ul. Kossaka
06.05.2021 08:31 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Joachima Achtelika
06.05.2021 08:26 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rej. ul. Jana III Sobieskiego
06.05.2021 08:12 AGA.6845.24.16.2015 Wykaz nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi, które zostaną oddane w najem na okres 1 roku z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany nr 60 położony w kompleksie wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogę
05.05.2021 08:20 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod działalność usługową, miejsce składowo-magazynowe i parking oraz dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony w rejonie ulicy Brata Alberta
05.05.2021 08:17 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod teren zielony w rejonie ulicy Targowej
05.05.2021 08:12 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny (przydomowy) w rejonie ulicy Polnej
04.05.2021 11:31 MPGM TBS EE/26/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejące garaże przy ul. Szyb Zofii w Rudzie Śląskiej dzielnicy Orzegów
30.04.2021 08:21 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod parking parafialny w rejonie ul. Kochłowickiej
30.04.2021 08:17 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Katowickiej
28.04.2021 08:08 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Górnośląskiej
27.04.2021 08:20 KGN.6871.6.30.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych przy ul. Pięknej
22.04.2021 16:08 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rejonie ulicy Siekiela - Potyki
22.04.2021 14:19 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejąca działalność handlową w rejonie ulicy Skowronków
22.04.2021 13:42 KGA.6845.24.6.2017 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Szyb Walenty, obejmującej część działki o nr 648/37, która zostanie oddana w najem na okres do 31 grudnia 2021r. z przeznaczeniem pod istniejącą stację transformatorową wraz z terenem przyległym stanowiącym dojście
22.04.2021 08:38 ALM.7140.3.6.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
22.04.2021 08:25 AGA.6845.24.71.2011, KGA.6845.24.5.2018, AGA.6845.24.70.2011 Wykaz nieruchomości gruntowych, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane nr: 9, 10, 16 położone w kompleksie wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogę w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (...)
19.04.2021 08:24 MPGM TBS EE/25/CB/2021 Ogłoszenie o V przetargu ograniczonym na wysokość stawki czynszu najmu miejsc postojowych przy ul. Bytomskiej 22
19.04.2021 08:19 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod ogród parafialny z miejscem postojowym w rej. ul. Piastowskiej na okres do 31.07.2052 r.
19.04.2021 08:11 KGN.6871.6.30.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking ogólnodostępny przy ul. Bytomskiej
15.04.2021 08:36 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Solskiego
15.04.2021 08:33 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Solidarności
15.04.2021 08:31 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Młyńskiej
15.04.2021 08:28 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący blaszany w rejonie ul. Pawła
15.04.2021 08:25 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Tiałowskiego
14.04.2021 10:00 KGA.6845.24.4.2019 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż nr 51 położony w kompleksie wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. o nr: 2634/18, 2661/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)
14.04.2021 09:55 AGA.6845.24.16.2011 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący nr 81 wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. o nr: 2662/7, 2663/7, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)
14.04.2021 09:30 KGA.6845.24.41.2021, AGA.6845.24.5.2014 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące nr 6 oraz nr 7 wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. o nr: 2632/18, 2661/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)
14.04.2021 08:39 KGN.6871.6.30.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod plac manewrowy przy ul. Solidarności
14.04.2021 08:30 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Kopalnianej
14.04.2021 08:09 MPGM TBS EE/24/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejące garaże przy ul. Ks.L.Tunkla w Rudzie Śląskiej dzielnicy Kochłowice
13.04.2021 08:26 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Katowickiej
13.04.2021 08:21 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem w celu korzystania z gruntu pod stację transformatorową w rejonie ul. Kingi
08.04.2021 09:45 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rej. ul. Szczęść Boże
08.04.2021 08:39 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rejonie ul. Pawłowskiej – Kingi - Węzłowej
08.04.2021 08:36 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Partyzantów
08.04.2021 08:34 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Pasiecznej
08.04.2021 08:31 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Sadowej
08.04.2021 08:29 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Wierzbowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna