Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2021 08:27 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Sudeckiej
08.04.2021 08:24 KGN.6871.1.01.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem w celu korzystania z gruntu pod kioskiem kolektury Totalizatora Sportowego w rejonie ul. Oświęcimskiej - Jacka
07.04.2021 08:06 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę oraz najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod teren zielony oraz drogę dojazdową w rejonie ulicy Wyzwolenia
02.04.2021 08:08 MPGM TBS EE/23/BW/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejący placyk gospodarczy przy ul. Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej dzielnicy Kochłowice
01.04.2021 08:22 ALM.7140.3.5.2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
30.03.2021 08:07 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod istniejące boisko sportowe w rejonie ul. Piotra Skargi
29.03.2021 08:48 MPGM TBS EE/22/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej dzielnicy Kochłowice
29.03.2021 08:44 ALM.7140.3.15.2020 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
25.03.2021 08:47 MOSiR.2501.12.2021 Informacja o wyniku przetargu
25.03.2021 08:33 MPGM TBS EE/21/AS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w użyczenie gruntu pod funkcjonującą "Jadłodzielnię" przy ul. Wolności 16 w Rudzie Śląskiej – Ruda
25.03.2021 08:29 MPGM TBS EE/20/AS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod magazynowanie kostki brukowej przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Rudzie Śląskiej – Orzegów
25.03.2021 08:24 MPGM TBS EE/19/AS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Przedszkolnej 6/1 w Rudzie Śląskiej -Goduli
24.03.2021 08:17 MPGM TBS EE/18/CB/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod istniejący garaż przy ul. Gajowej w Rudzie Śląskiej dzielnicy Kochłowice
24.03.2021 08:11 MPGM TBS EE/17/MS/2021 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. Jana Matejki w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
22.03.2021 09:20 KGN.6845.24.4.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Józefa Pordzika w związku z inwestycją pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od ciepłowni Nowy Wirek do komory WB4 przy ul. Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej” (cz. o nr: 834/62, obręb Bukowina, k.m.1.)
22.03.2021 09:17 PGA.6845.24.17.2015 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Czarnoleśnej (cz. o. nr 1634/52, obręb Nowy Bytom, k.m.1)
18.03.2021 08:41 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Mikołowskiej
18.03.2021 08:38 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Marzanny
18.03.2021 08:35 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ul. Jesionowej
18.03.2021 08:31 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod kioski handlowe w rejonie ul. Energetyków
18.03.2021 08:27 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Poniatowskiego
16.03.2021 09:05 AGA.6845.24.9.2014 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany nr 32 położony w kompleksie wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (...)
16.03.2021 08:55 AGA.6845.24.48.2011 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany nr 28 położony w kompleksie wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (...)
16.03.2021 08:27 AGA.6845.24.8.2014 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany nr 29 położony w kompleksie wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (...)
16.03.2021 08:20 KGA.6845.23.2.2019 Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny nr 24 położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej (...)
11.03.2021 08:20 ALM.7140.3.4..2021 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
10.03.2021 11:10 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenia infrastruktury technicznej na terenie całej Rudy Śląskiej
10.03.2021 11:07 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Solidarności
10.03.2021 08:33 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Partyzantów
10.03.2021 08:30 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Piłsudskiego
10.03.2021 08:28 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Radoszowskiej
10.03.2021 08:25 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Wyzwolenia
10.03.2021 08:22 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Młodzieżowej
10.03.2021 08:19 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Malinowej
10.03.2021 08:16 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Radoszowskiej
10.03.2021 08:14 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem w celu korzystania z gruntu pod garaż wolnostojący w rejonie ul. Wierzbowej
10.03.2021 08:10 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania z gruntu pod ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Wierzbowej
08.03.2021 15:32 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod wycinkę drzew i krzewów w rejonie ulicy Pordzika, Siekiela, Wita Stwosza
08.03.2021 15:30 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejącą działalność handlową, parking w rejonie ulicy Skowronków, Korfantego
08.03.2021 15:28 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rejonie ulicy Katowickiej
08.03.2021 15:24 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Kopalnianej
08.03.2021 15:00 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem - u. Teatralna
08.03.2021 08:36 ALM.7140.3.14.2020 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz 14
08.03.2021 08:32 ALM.7140.3.13.2020 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz 13
08.03.2021 08:30 ALM.7140.3.12.2020 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz nr 12
08.03.2021 08:26 ALM.7140.3.11.2020 Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz 11
05.03.2021 13:34 KGN. 6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony
05.03.2021 13:29 KGN. 6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogę, dojście
04.03.2021 10:58 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny oraz garaż i budynek mieszkalny w rejonie ul. Mikołowskiej /Szczudlaka
04.03.2021 10:52 KGN.6871.1.1.2021 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rejonie ul. Karola Goduli

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna