Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2022 08:14 EZ.525.19.2022 Uproszczona oferta KLUBU SPORTOWEGO ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE na realizację zadania pn. „Na sportowo – zawsze zdrowo” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14.11.2022 13:56 EZ.525.18.2022 Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska na realizację zadania pn. Organizacja turnieju ,,Mini Mistrzostwa Świata w Mini Piłce Ręcznej” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.11.2022 12:41 EZ.1431.31.2022 Uproszczona oferta Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Anioły Wolontariatu 2022” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.10.2022 12:36 EZ.525.15.2022 Uproszczona oferta STOWARZYSZENIA ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA na realizację zadania pn. „Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez organizację XVI Koncertu Poetyckiego” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01.09.2022 10:51 EZ.8141.2.4.2022 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży”
02.08.2022 15:44 EZ.8141.2.4.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży”
13.07.2022 09:56 EZ.8141.2.3.2022 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”
13.07.2022 09:41 EZ.8141.2.2.2022 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
13.07.2022 09:37 EZ.524.1.3.2022 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych
23.06.2022 08:26 EZ.525.11.2022 Oferta STOWARZYSZENIA LEPSZE KOCHŁOWICE. LEPSZA RUDA ŚLĄSKA na realizację zadania pn. „Integracja lokalnej społeczności ze społecznością ukraińską” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07.06.2022 11:20 EZ.8030.1.2.2022 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (...)
07.06.2022 11:12 EZ.8141.2.3.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”
07.06.2022 11:10 EZ.8141.2.2.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
07.06.2022 11:07 EZ.524.1.3.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych
27.05.2022 08:23 EZ.525.9.2022 Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej na realizację zadania pn. „Jesteśmy razem” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
18.05.2022 08:27 EZ.525.5.2022 Oferta Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza na realizację zadania pn. „Inauguracja XVIII tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
04.05.2022 08:27 EZ.525.3.2022 Oferta Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba” na realizację zadania pn. „Integracja wielopokoleniowa członków KPKS Halemba z lokalną społecznością oraz rodzinami z Ukrainy” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
04.05.2022 08:24 EZ.8030.1.1.2022 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu promocji zdrowia pn. „Wakacje ze zdrowiem”
04.05.2022 08:19 EZ.8030.1.2.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.) oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
06.04.2022 08:49 EZ.525.1.2022 Oferta Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach na realizację zadania pn. „Koncert: Miłość ponad wszystko” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29.03.2022 14:35 EZ.524.1.2.2022 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych”
29.03.2022 14:31 EZ.524.1.1.2022 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
29.03.2022 14:22 EZ.1431.9.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. „Wakacje ze zdrowiem”
28.02.2022 14:46 EZ.524.1.2.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych”
28.02.2022 14:43 EZ.5241.1.1.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
21.02.2022 11:43 EK.524.2.2022 Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2022 roku, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego”
09.02.2022 08:09 EZ.8141.2.1.2022 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
17.01.2022 12:55 EK.524.1.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej, w 2022 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego”
11.01.2022 08:09 EZ.8141.2.1.2022 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
04.01.2022 08:42 EZ.8141.2.7.2021 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”
04.01.2022 08:40 EZ.8141.2.6.2021 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom
04.01.2022 08:32 EZ.8141.2.5.2021 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2022 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej”
04.01.2022 08:29 EZ.8141.2.4.2021 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Działalność Klubów Młodzieżowych”
27.12.2021 08:21 ZOP.0901.246.2021.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”
27.12.2021 08:19 ZOP.0901.246.2021.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”
27.12.2021 08:17 ZOP.0901.146.2021.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
27.12.2021 08:15 ZOP.0901.246.2021.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”
23.12.2021 13:21 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”
23.12.2021 13:19 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych”
23.12.2021 13:17 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
23.12.2021 13:15 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia –osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”
23.12.2021 13:13 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowych Domów Samopomocy
23.12.2021 13:11 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)”
23.12.2021 13:09 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (90 miejsc).”
23.12.2021 13:07 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (48 miejsc)”.
23.12.2021 13:05 ZOP.0901.244.2021.BM Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (53 miejsca)"
30.11.2021 11:12 EZ.8141.2.7.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”
30.11.2021 11:10 EZ.8141.2.6.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
30.11.2021 11:09 EZ.8141.2.5.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2022 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej”
30.11.2021 11:07 EZ.8141.2.4.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Działalność Klubów Młodzieżowych”

1 2 następna