Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2022 11:22 KGR.6833.1.11.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania (...)
08.12.2022 08:54 IFXII.747.46.2022 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXII.747.46.2022 w zakresie terminalu ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
06.12.2022 08:42 AU.6741.40.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6741.40.2022 w sprawie wydanej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 44-22/R z dnia 02.12.2022 r. o pozwoleniu na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej (...)
23.11.2022 08:25 AM.6640.1.915.2022 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia/ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek i punktów granicznych
22.11.2022 08:32 AU.6733.2.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydaniu decyzji nr 1-22 z dnia 16 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji (...)
21.11.2022 11:25 KGR.6821.3.1.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
16.11.2022 15:15 KGR.6833.2.22.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania (...)
16.11.2022 15:13 KGR.6833.2.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania (...)
10.11.2022 15:48 KO.ZD-000907/2022 Przystąpienie do zakupu węgla
10.11.2022 15:05 AU.6741.40.2022 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o zebraniu przez organ materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej oraz kablowej wysokiego napięcia 110kV w rejonie ulic: Sudeckiej, Tatrzańskiej, Józefa Piłsudskiego, Porannej i Cegielnianej w Rudzie Śląskiej (...)
10.11.2022 08:15 AM.6640.1.10.2022 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
18.10.2022 10:30 AU.6740.253.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.253.2022 zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na cele mieszkalne, przy ulicy Jana Stefana Dworaka 9 (...)
13.10.2022 15:28 D.0901.122.2022.AB Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania
13.10.2022 08:38 SDO.271.2.13.2022 Sprzedaż agregatu prądotwórczego 3-fazowego, wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska
12.10.2022 08:22 MOSiR.2501.70.2022 Informacja o wolnym lokalu
06.10.2022 11:03 SI.2613.00002.2022 Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska innej samorządowej jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu, samorządowej instytucji kultury lub samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej
03.10.2022 08:37 AU.6733.2.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.09.2022 14:34 KD.7230.3.83.2022.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.09.2022 r. Nr KD.7230.3.83.2022.WK zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej ulicy Elizy Orzeszkowej (...)
14.09.2022 09:39 AU.6740.253.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.09.2022 r. (znak sprawy AU.6740.253.2022) o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku mieszkalno-usługowego (...)
14.09.2022 08:31 AU.6740.179.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.179.2022 w sprawie wydanej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 270-22 z dnia 12.09.2022 r. o pozwoleniu na budowę muru oporowego (...)
13.09.2022 10:58 AZ.4123.5.2022 Decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego schronu bojowego nr 25 (B-10) w Rudzie Śląskiej stanowiącego element Punktu Oporu „Wzgórze 319 – Nowy Bytom” Obszaru Warownego „Śląsk”
13.09.2022 10:50 AZ.4123.5.2022 Zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o ostatecznym zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego schronu bojowego nr 30 (B-16) w Rudzie Śląskiej, stanowiącego element Punktu Oporu „Wzgórze 319 – Nowy Bytom” Obszaru Warownego „Śląsk”
13.09.2022 10:44 AZ.4123.5.2022 Zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o ostatecznym zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego schronu bojowego nr 23 (B-09) w Rudzie Śląskiej, stanowiącego element Punktu Oporu „Wzgórze 319 – Nowy Bytom” Obszaru Warownego „Śląsk”
31.08.2022 08:42 KGR.6821.3.1.2022 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Rudzie Śląskiej
31.08.2022 08:32 AM.6640.1.1218.2021 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic
30.08.2022 08:16 AM.6640.1.382.2022 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
26.08.2022 08:19 AZ.4123.6.2019 Zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. Śląskiego zespołu fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk” – Punkt oporu „Godula”
25.08.2022 14:00 KD.7230.3.83.2022.WK Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.08.2022 r. Nr KD.7230.3.83.2022.WK o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. lokalizacji zjazdu z drogi publicznej ulicy Elizy Orzeszkowej (...)
25.08.2022 13:36 KD.6822.4.2021 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.3.2021 z dnia 11 sierpnia 2022r. dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowickiej od ulicy Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej”
19.08.2022 10:24 AU.6740.201.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.08.2022 Nr AU. 6740.201.2022 0 wydaniu decyzji nr 258-22 0 pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn., nadbudowa garażu budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenia mieszkalne, przy ul. Sudeckiej nr 32 (...)
12.08.2022 10:19 IFXIII.747.46.2022 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
05.08.2022 09:20 AU.6740.179.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.08.2022 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie budowę muru oporowego wraz z niwelacja terenu przy ul. Władysława Warneńczyka 2 w Rudzie Śląskiej, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3948/9
29.07.2022 10:15 AU.6740.201.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.07.2022 r. o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie nadbudowy garażu budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenia mieszkalne, przy ul. Sudeckiej nr 32 w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 3943/161
19.07.2022 09:41 AU.6740.152.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.152.2022 o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 225-22 z dnia 13.07.2022 r., o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą - budowa miejsc postojowych oraz wiaty gospodarczej, przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Wolności nr 90 i nr 92 w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 548/28 i 549/28
18.07.2022 11:39 SO.0132.2.2022 Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych w zintegrowanym systemie informacji o nieruchomościach (ZSIN), prowadzonym przez Głównego Geodety Kraju z dnia 14 lipca 2022 r.
22.06.2022 13:37 SDA.5314.14.1.2022 Sprzedaż mienia ruchomego przechowywanego w Biurze Rzeczy Znalezionych, które z mocy prawa stało się własnością Miasta Ruda Śląska (...)
22.06.2022 08:18 AU.6740.152.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.152.2022 o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji (...)
21.06.2022 15:30 DKT.774.1.2022 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I nr 27/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
30.05.2022 11:46 SI.2613.00001.2022 Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska (...)
19.05.2022 08:34 AU.6740.111.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.111.2022 zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnym oraz budynku gospodarczego przy ul. Wolności 37 w Rudzie Śląskiej (...)
18.05.2022 08:37 SDO.271.2.13.2022 Sprzedaż agregatu prądotwórczego 3-fazowego, wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska
10.05.2022 13:35 AZ.4120.1.2022 Gminna ewidencja zabytków dla miasta Ruda Śląska
10.05.2022 08:37 KD.6822.4.5.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.83.2020 z dnia 2.05.2022 r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 3: droga łącząca trasę N-S z ul. Karola Goduli
22.04.2022 09:36 AU.6740.111.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.111.2022 o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnym oraz budynku gospodarczego przy ul. Wolności 37 w Rudzie Śląskiej (...)
08.04.2022 09:34 KD.6822.4.4.2019.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.5.2022 z dnia 5.04.2022r. dla zadania pn. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin”
22.03.2022 08:18 AU.6740.675.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.675.2021 w sprawie wydanej w dniu 01.03.2022 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 62-22 dla inwestycji pn.: „docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Henryka Sławika 6-6F w Rudzie Śląskiej (...)
23.02.2022 12:52 KP.23582.2022 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
10.02.2022 08:51 KD.6822.4.5.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.83.2020 z dnia 24.01.2022r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 3: droga łącząca trasę N-S z ul. Karola Goduli
10.02.2022 08:46 KD.6822.4.4.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.82.2020 z dnia 24.01.2022r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 2: od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej
03.02.2022 08:54 EO.4431.1.2022 Podstawowa kwota dotacji w 2022 r. oraz statystyczna liczba dzieci