Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2022 13:37 SDA.5314.14.1.2022 Sprzedaż mienia ruchomego przechowywanego w Biurze Rzeczy Znalezionych, które z mocy prawa stało się własnością Miasta Ruda Śląska (...)
22.06.2022 08:18 AU.6740.152.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.152.2022 o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji (...)
21.06.2022 15:30 DKT.774.1.2022 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I nr 27/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
30.05.2022 11:46 SI.2613.00001.2022 Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska (...)
19.05.2022 08:34 AU.6740.111.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.111.2022 zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnym oraz budynku gospodarczego przy ul. Wolności 37 w Rudzie Śląskiej (...)
18.05.2022 08:37 SDO.271.2.13.2022 Sprzedaż agregatu prądotwórczego 3-fazowego, wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska
10.05.2022 11:22 AZ.4120.1.2022 Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Ruda Śląska
10.05.2022 08:37 KD.6822.4.5.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.83.2020 z dnia 2.05.2022 r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 3: droga łącząca trasę N-S z ul. Karola Goduli
22.04.2022 09:36 AU.6740.111.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.111.2022 o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnym oraz budynku gospodarczego przy ul. Wolności 37 w Rudzie Śląskiej (...)
08.04.2022 09:34 KD.6822.4.4.2019.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.5.2022 z dnia 5.04.2022r. dla zadania pn. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin”
22.03.2022 08:18 AU.6740.675.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.675.2021 w sprawie wydanej w dniu 01.03.2022 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 62-22 dla inwestycji pn.: „docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Henryka Sławika 6-6F w Rudzie Śląskiej (...)
23.02.2022 12:52 KP.23582.2022 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
10.02.2022 08:51 KD.6822.4.5.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.83.2020 z dnia 24.01.2022r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 3: droga łącząca trasę N-S z ul. Karola Goduli
10.02.2022 08:46 KD.6822.4.4.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.82.2020 z dnia 24.01.2022r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 2: od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej
03.02.2022 08:54 EO.4431.1.2022 Podstawowa kwota dotacji w 2022 r. oraz statystyczna liczba dzieci
24.01.2022 11:39 K-RD.5130.10.2022.MB Obwieszczenie o zmianie numeru wpisu do rejestru zabytków województwa śląskiego kolonii domków robotniczych znajdujących się w Rudzie Śląskiej – Chebziu, przy ul. Wincentego Styczyńskiego, ul. ks. Józefa Szafranka i ul. Nowobytomskiej
24.01.2022 10:18 AU.6740.630.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.630.2021 w sprawie wydanej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 7-22 z dnia 13.01.2022 r. o pozwoleniu na budowę garażu jednostanowiskowego przy ulicy Podgórskiej 67 (...)
21.01.2022 11:51 AU.6740.674.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.01.2021 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę elewacji i dachu wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego oraz usunięciem materiałów zawierających azbest w budynku wielorodzinnym przy ul. Jana Karskiego 6-6A w Rudzie Śląskiej
18.01.2022 10:00 KD.6822.4.3.2021.MMa Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.84.2020 z dnia 14.01.2022r. dla zadania pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. Odcinek realizacyjny nr 1: od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej.
17.01.2022 13:22 SDO.271.2.2.2022 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska na sprzedaż, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, samochodu służbowego marki Mercedes Benz Viano (...)
14.01.2022 09:14 AU.6740.675.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.675.2021 w sprawie wydanego zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji (...)