Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2022 08:19 KOS.6341.24.2022 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego (...)
01.07.2022 08:14 KOS.6341.23.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, działającej przez Pełnomocnika w osobie fizycznej, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
01.07.2022 08:09 KOS.6341.22.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, działającej przez Pełnomocnika w osobie fizycznej, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
28.06.2022 08:52 KOS.6220.1.7.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.06.2022 r. znak KOS.6220.1.7.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
23.06.2022 08:22 KOS.6220.1.9.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2022 r. znak KOS.6220.1.9.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
22.06.2022 08:30 KOS.6220.1.15.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 07.06.2022 r. znak WE.6220.1.14.2022.JKW dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego (...)
10.06.2022 08:16 KOS.6341.21.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
07.06.2022 08:41 KO.6220.1.33.2020 Informacja Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 czerwca 2022 r. znak UE-III.6220.68.2020.AK3|D.inf o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
07.06.2022 08:15 KOS.6220.1.3.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.06.2022 r. znak KOS.6220.1.3.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania o uzupełnieniu wniosku (...)
06.06.2022 08:32 KOS.6220.1.7.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.06.2022 r. znak KOS.6220.1.7.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego (...)
01.06.2022 08:44 KOS.6220.1.37.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2022 z dnia 31.05.2022 r. znak KOS.6220.1.37.2021
31.05.2022 08:37 KOS.6220.1.25.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2022 z dnia 30.05.2022 r. znak KOS.6220.1.34.2021
30.05.2022 08:33 KOS.6341.20.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
30.05.2022 08:28 KOS.6341.19.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (...)
25.05.2022 08:49 KOS.6220.1.3.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2022 r. znak KOS.6220.1.3.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
25.05.2022 08:43 KOS.6341.18.2022 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez następcę prawnego tj. Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (...)
24.05.2022 08:20 KOS.6220.1.3.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.05.2022 r. znak KOS.6220.1.3.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
19.05.2022 08:49 KOS.6341.17.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, działającej przez Pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
19.05.2022 08:41 KOS.6223.1.2012 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2022 z dnia 02.05.2022 r. znak KOS.6223.1.2012 orzekająca zmienić Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 10/2006 z dnia 15.09.2006 r. znak KKS.7642-2/06 (ze zmianami) udzielającą prowadzącemu instalację –WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (...)
17.05.2022 09:40 KOS.6220.1.25.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydanym Postanowieniu Nr 5/2022 o sprostowaniu treści Decyzji Nr 8/2022 z dnia 15.04.2022 r.
13.05.2022 08:11 KOS.6220.1.40.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2022 z dnia 12.05.2022 r. znak KOS.6220.1.40.2021
11.05.2022 08:21 KOS.6341.16.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego (...)
11.05.2022 08:17 KOS.6341.15.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Polskiej Grupy Górniczej S.A. z/s w Katowicach przy ul. Powstańców 30 (...)
06.05.2022 08:14 KOS.6220.1.3.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.05.2022 r. znak KOS.6220.1.3.2022 dot. zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego (...)
05.05.2022 08:31 KOS.6341.13.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu WAKPOL S.A., 41-711 Ruda Śląska, ul. Chroboka 36, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (...)
05.05.2022 08:25 KOS.6341.14.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MAJ Inwestycje Sp. z o.o. (...)
04.05.2022 08:46 KOS.6220.1.43.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 10/2022 z dnia 02.05.2022 r. znak KOS.6220.1.43.2021
04.05.2022 08:42 KOS.6220.1.37.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.05.2022 r. znak KO.6220.1.37.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania (...)
04.05.2022 08:34 KOS.6223.2.2011 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 2/2022 z dnia 25.03.2022 r. znak KOS.6223.2.2011 orzekająca zmienić Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2012 z dnia 24.04.2012 r. znak KKS.6223.2.2011 (ze zmianami) udzielającą prowadzącemu instalację –Madej Wróbel Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 45 pozwolenia zintegrowanego (...)
29.04.2022 09:06 KOS.6220.1.34.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2022 r. znak KO.6220.1.43.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
29.04.2022 08:18 KOS.6341.12.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30 działającej przez pełnomocników w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
21.04.2022 14:35 KOS.6220.1.20.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2022 z dnia 15.04.2022 r. znak KOS.6220.1.20.2021
21.04.2022 14:30 KOS.6220.1.25.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2022 z dnia 15.04.2022 r. znak KOS.6220.1.25.2021
14.04.2022 10:15 KOS.6220.1.40.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 13.04.2022 r. znak KOS.6220.1.40.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (...)
14.04.2022 10:04 KOS.6341.11.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
12.04.2022 13:37 KOS.6220.1.38.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2022 z 12.04.2022 r. znak KOS.6220.1.38.2021
12.04.2022 13:24 KOS.6223.1.2022 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2022 z dnia 07.03.2022 r. znak KOS.6223.1.2022 orzekająca zmienić Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 1/2018 z dnia 01.03.2018 r. znak KO.6223.1.2017 (ze zmianami) udzielającą prowadzącemu instalację P.P.H.U. NIK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58 pozwolenia zintegrowanego (...)
11.04.2022 09:11 KO.6341.9.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej działającej przez Pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
06.04.2022 08:29 KOS.6220.1.31.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 6/2022 z 31.03.2022 r. znak KOS.6220.1.31.2021
30.03.2022 08:54 KOS.6341.06.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
30.03.2022 08:48 KOS.6341.07.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jakubiec Sp. z o.o. Sp.k., 41-700 Ruda Śląska, ul. Piastowska 6, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
30.03.2022 08:41 KOS.6341.08.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Liebherr – Polska Sp. z o.o., 41-710 Ruda Śląska, ul. Hansa Liebherra 8, działającej przez Pełnomocnika – osobę fizyczną, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
30.03.2022 08:33 KOS.6220.1.34.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 28.03.2022 r. znak KOS.6220.1.34.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego (...)
28.03.2022 08:17 KOS.6220.1.29.2021 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 5/2022 z 23.03.2022 r. znak KOS.6220.1.29.2021
25.03.2022 08:13 KOS.6220.1.37.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 23.03.2022 r. znak KO.6220.1.37.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wezwaniu do uzupełnienie wniosku (...)
21.03.2022 08:32 KOS.6341.05.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osób fizycznych, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
18.03.2022 08:27 KOS.6220.1.43.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.03.2022 r. znak KOS.6220.1.43.2021 dot. zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów (...)
16.03.2022 08:50 KOS.6220.1.37.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 23 lutego 2022 r. znak KOS.6220.1.37.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...)
16.03.2022 08:45 KOS.6220.1.37.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 23 lutego 2022 r. znak KO.6220.1.37.2021 w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
16.03.2022 08:40 KOS.6220.1.39.2021 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 04.03.2022 r. znak WOOŚ.420.35.2021.MP.11 dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu dniu 04.03.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)

1 2 następna