Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2004 12:54 333/XIV/2003 uchwała nr 333/XIV/2003 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
24.06.2004 12:49 332/XIV/2003 uchwała nr 332/XIV/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 281/XI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.06.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON ...
24.06.2004 12:47 331/XIV/2003 uchwała nr 331/XIV/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r. ...
24.06.2004 12:43 330/XIV/2003 uchwała nr 330/XIV/2003 w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Ruda Śląska liczby punktów sprzedaży napojów alkohowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ...
24.06.2004 12:40 329/XIV/2003 uchwała nr 329/XIV/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska Pani * spadkobierczyni byłego właściciela nieruchomości gruntowej ...
24.06.2004 12:38 328/XIV/2003 uchwała nr 328/XIV/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej
24.06.2004 12:36 327/XIII/2003 uchwała nr 327/XIV/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śl. - Wirek
24.06.2004 12:32 326/XIV/2003 uchwała nr 326/XIV/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śl.-Kochłowice
24.06.2004 12:30 325/XIV/2003 uchwała nr 325/XIV/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 970/LIII/2002 dot. powołania Rudziego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
24.06.2004 12:25 324/XIV/2003 uchwała nr 324/XIV/2003 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
24.06.2004 12:24 323/XIV/2003 Uchwała nr 323/XIV/2003 w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i reorganizacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
24.06.2004 12:18 322/XIV/2003 Uchwała nr 322/XIV/2003 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski nr 1 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej.