Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2004 14:04 350/XV/2003 uchwała nr 350/XV/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śl.
24.06.2004 14:01 349/XV/2003 uchwała nr 349/XV/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach
24.06.2004 13:59 348/XV/2003 uchwała nr 348/XV/2003 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie miasta Ruda Śl.
24.06.2004 13:57 347/XV/2003 uchwała nr 347/XV/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 239/XVII/1999 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 20.12.1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Rudzie Śl.
24.06.2004 13:53 346/XV/ uchwała nr 346/XV/2003 w sprawie zmiany uchwały 284/XI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 26.06.2003 r. ...
24.06.2004 13:51 345/XV/2003 uchwała nr 345/XV/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.02.2000 r. ...
24.06.2004 13:49 344/XV/2003 uchwała nr 344/XV/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 281/XI/2003 rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 26.06.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON ...
24.06.2004 13:47 343/XV/2003 uchwała nr 343/XV/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Poradni Medycyny Parcy SP ZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Szpaków 33
24.06.2004 13:42 342/XV/2003 uchwała nr 342/XV/2003 w sprawie uznania za bezzasadną skargi mieszkańców miasta dot. podwyżek opłat za lokale komunalne przez Prezydenta Miasta.
24.06.2004 13:40 341/XV/2003 uchwała nr 341/XV/2003 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
24.06.2004 13:36 340/XV/2003 uchwała nr 340/XV/2003 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003
24.06.2004 13:34 339/XV/2003 uchwała nr 339/XV/2003 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
24.06.2004 13:30 338/XV/2003 uchwała nr 338/XV/2003 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r.
24.06.2004 13:09 337/XV/2003 uchwała nr 337/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 147/VI/03 Rady Miejskiej z dnia 20.03.2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003
24.06.2004 13:07 336/XV/2003 uchwała nr 336/XV/2003 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych
24.06.2004 13:04 335/XV/2003 uchwała nr 335/XV/2003 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w Rudzie Śląskiej do wydania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
24.06.2004 12:58 334/XV/2003 Uchwała nr 334/XV/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 290/XIII/2003 Rady Miejskiej z dnia 28.08.2003 w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Ruda Śl...