Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2004 15:40 370/XVI/2003 Uchwała nr 370/XVI/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 322/XIV/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 24.09.2003r. w sprawie likwidacji SPZOZ pod nazwą Szpital Miejski Nr 1...
24.06.2004 15:36 369/XVI/2003 Uchwała nr 369/XVI/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr2...
24.06.2004 15:33 368/XVI/2003 Uchwała nr 368/XVI/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/VI/03 Rady Miejskiej z dnia 20.03.2003r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
24.06.2004 15:31 367/XVI/2003 Uchwała nr 367/XVI/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr 66/III/02 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 30.11.2002r. w sprawie ustalenia stawki czynszu...
24.06.2004 15:28 366/XVI/2003 Uchwała nr 366/XVI/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr 281/XI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. w sprawie przeznaczenia środków PFRON...
24.06.2004 15:26 365/XVI/2003 Uchwałą nr 365/XVI/2003 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora MOPS w Rudzie Śl. do wydawania decyzji administracyjnych...
24.06.2004 15:20 364/XVI/2003 Uchwała nr 364/XVI/2003 w sprawie zmiany Statutu MOPS w Rudzie Śl.
24.06.2004 15:17 363/XVI/2003 Uchwała nr 363/XVI/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Jankowskiego 6.
24.06.2004 15:15 362/XVI/2003 Uchwała nr 362/XVI/2003r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śl. do podpisania umowy o współpracy z gminą Giżycko.
24.06.2004 14:54 361/XVI/2003 Uchwała nr 361/XVI/2003 w sprawie powołania radnego Adama Wieczorka w skład Komisji Gospodarki Komunalnej.
24.06.2004 14:52 360/XVI/2003 Uchwała nr 360/XVI/2003 w sprawie przyznania dodatku specjalnego oraz dostosowania dotychczasowego wynagrodzenia Prezydenta Miasta...
24.06.2004 14:49 359/XVI/2003 Uchwała nr 359/XVI/2003r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych...
24.06.2004 14:45 358/XVI/2003 Uchwała nr 358/XVI/2003 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia ...
24.06.2004 14:40 357/XVI/2003 Uchwała nr 357/XVI/2003r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą: Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej.
24.06.2004 14:38 356/XVI/2003 Uchwała nr 356/XVI/2003 w sprawie określenia na 2004 rok limitu wydawania nowych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką.
24.06.2004 14:35 355/XVI/2003 Uchwała nr 355/XVI/2003 w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.
24.06.2004 14:33 354/XVI/2003 Uchwała nr 354/XVI/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr 148/VI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 20.03.2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2003.
24.06.2004 14:30 353/XVI/2003 Uchwała nr 353/XVI/2003 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów.
24.06.2004 14:10 352/XVI/2003 Uchwała nr 352/XVI/2003 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
24.06.2004 14:08 351/XVI/2003 Uchwała nr 351/XVI/2003 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy podatkowych.