Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2004 12:22 461/XXIV/2004 uchwała nr 461/XXIV/2004 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
28.06.2004 12:18 460/XXIV/2004 uchwała nr 460/XXIV/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy SPZOZ Szpitalem Miejskim nr 2 w Rudzie Śląskiej (...) a Śląską Akademią Medyczną ...
28.06.2004 12:17 459/XXIV/2004 uchwała nr 459/XXIV/2004 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stwaek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 ...
28.06.2004 12:15 458/XXIV/2004 uchwała nr 458/XXIV/2004 wsprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.02.2001 r. ...
28.06.2004 12:13 457/XXIV/2004 uchwała nr 457/XXIV/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 433/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r. ...
28.06.2004 11:52 456/XXIV/2004 uchwała nr 456/XXIV/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 430/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r.
28.06.2004 11:47 455/XXIV/2004 uchwała nr 455/XXIV/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 429/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r.
28.06.2004 11:41 454/XXIV/2004 uchwała nr 454/XXIV/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.
28.06.2004 11:36 453/XXIV/2004 uchwała nr 453/XXIV/2004 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki ...
25.06.2004 17:28 452/XXIV/2004 uchwała nr 452/XXIV/2004 w sprawie uznania SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 1 - w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11 za zlikwidowany.
25.06.2004 17:24 451/XXIV/2004 uchwała nr 451/XXIV/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu za okres od 01.01.2004 r. do 31.01.2004 r. SPZOZ Szpitala Miejskiego nr 1 w likwidacji ...
25.06.2004 17:15 450/XXIV/2004 uchwała nr 450/XXIV/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu za okres od 01.10.2003 r. do 31.12.2003 r. SPZOZ Szpitala Miejskiego nr 1 w likwidacji ...
25.06.2004 17:13 449/XXIV/2004 uchwała nr 449/XXIV/2004 w sprawie odwołania Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11.
25.06.2004 17:08 448/XXIV/2004 uchwała nr 448/XXIV/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie likwidacji Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
25.06.2004 17:05 447/XXIV/2004 uchwała nr 447/XXIV/2004 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
25.06.2004 16:59 446/XXIV/2004 uchwała nr 446/XXIV/2004 w sprawie zmiany uchwały 419/XXII/2004 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
25.06.2004 16:57 445/XXIV/2004 uchwała nr 445/XXIV/2004 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
25.06.2004 16:54 444/XXIV/2004 uchwała nr 444/XXIV/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2004.
25.06.2004 16:52 443/XXIV/2004 uchwała nr 443/XXIV/2004 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
25.06.2004 16:47 442/XXIV/2004 uchwała nr 442/XXIV/2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2003, wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Prezydenta Miasta ...