Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2004 09:56 0151-126/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodch i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam
16.09.2004 16:27 0151--126//BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracj irządowej oraz innych zadań zleconych ustawa
16.09.2004 15:41 0151-125/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa
16.09.2004 15:22 0151-124/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami ii paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
16.09.2004 15:08 0151-123/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
16.09.2004 14:13 0151-122/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa
16.09.2004 13:57 0151-121/BF/04 Zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconyc
16.09.2004 13:50 0151-120/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu dministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam
16.09.2004 13:42 0151-119/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
16.09.2004 12:50 0151-118/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 20.000.000 zł na okres trzytygodniowy (31.082004 - 20.09.2004).
16.09.2004 12:36 0151-117/BF/04 Zarządzenie w sprawie wolnych środków z rachunku 321105012141000001001090651 w wysokości 2.000.000 zł na okres jednego miesiąca (30.08.2004 - 30.09.2004)
16.09.2004 12:28 0151-116/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
16.09.2004 11:56 0151-115/BF/04 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 r.
16.09.2004 11:09 0151-114/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu w 2004 r. dotyczących zadań bueżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
16.09.2004 10:40 0151-113/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
16.09.2004 10:29 0151-112/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatuna 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakreau administracji rządowej.
16.09.2004 10:20 0151-111/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
16.09.2004 10:11 0151-110/BF/04 Zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004.
16.09.2004 09:35 0151-109/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5.091.000 zł na okres jednego miesiąca.
02.09.2004 14:12 0151-108/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
13.08.2004 15:47 0151-107/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
13.08.2004 15:45 0151-106/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadali zleconych gminom
13.08.2004 15:43 0151-105/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
13.08.2004 15:40 0151-104/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
13.08.2004 15:36 0151-103/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
13.08.2004 15:34 0151-102/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
13.08.2004 15:32 0151-101/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 10 000 000 zł (słownie: dziesięćmilionów) na okres dwutygodniowy (10.08.2004 - 24.08
06.08.2004 13:49 0151-100/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 4.018.685 zł na okres jednego miesiąca
06.08.2004 13:47 0151-99/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zł na okres trzydziestu pięciu dni
06.08.2004 13:46 0151-98/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 10.102.000 zł na okres trzydziestu pięciu dni