Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2004 15:10 0151-157/BF/04 Zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2004 r.
13.10.2004 15:03 0151-156/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
13.10.2004 14:55 0151-155/BF/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 569/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.09.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 200
08.10.2004 11:48 0151-154/BF/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 562/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.09.2004 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004 r.
08.10.2004 11:40 0151-153/BF/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 558/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.09.2004 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
08.10.2004 11:34 0151-152/BF/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 556/XXXI/2004 r. Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.09.2004 r. w sprawie dokonania przemieszczeń wydatków budżetowych między działami (...).
08.10.2004 10:13 0151-151/BF/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 559/XXXI/2004 r. Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.09.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok
08.10.2004 10:05 0151-150/BF/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 561/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.09.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 200
08.10.2004 09:49 0151-149/BF/04 Zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004 r.
08.10.2004 09:44 0151-148/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
08.10.2004 09:34 0151-147/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
08.10.2004 09:29 0151-146/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.09.2004 12:02 0151-145/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych gminy i powiatu.
29.09.2004 11:57 0151-144/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego w wysokości 20.000.000 zł na okres siedemnastu dni tj. od 24.09.04 do 11.10.2004.
29.09.2004 11:43 0151-143/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.09.2004 11:30 0151-142/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.09.2004 11:23 0151-141/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.09.2004 11:09 0151-140/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.09.2004 11:02 0151-139/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.09.2004 10:57 0151-138/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5.116.000 zł na okres trzydziestu trzech dni.
29.09.2004 10:51 0151-137/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.09.2004 13:19 0151-136/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
20.09.2004 13:06 0151-135/BF/04 Zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004 r.
20.09.2004 12:46 0151-134/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 10.155.000 zł na okres jednego miesiąca.
20.09.2004 12:38 0151-133/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.016.000 zł na okres jednego miesiąca.
20.09.2004 12:16 0151-132/BF/04 Zarządzenie w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.09.2004 12:05 0151-131/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie us
20.09.2004 11:42 0151-130/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.09.2004 11:31 0151-129/BF/04 Zarządzenie w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.09.2004 11:04 0151-128A/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 4.038.310 zł na okres jednego miesiąca.
20.09.2004 10:46 0151-128/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przenesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.09.2004 10:34 0151-127/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.068.000 zł na okres trzydziestu trzech dni.