Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2005 12:03 WOR.KSM.BF.0151-247/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku 72 105012141000001001197019 w wysokości 20.000.000,00 zł (słownie:dwadzieścia milionów) na okres 15 dni (01.12.2004 - 15.12.2004).
04.01.2005 11:50 WOR.KSM.BF.0151-246/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między pragafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 15:52 WOR.KSM.BF.0151-245/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 15:28 WOR.KSM.BF.0151-244/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 14:26 WOR.KSM.BF.0151-243/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prwach powiatu.
03.01.2005 12:19 WOR.KSM.BF.0151-242/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 11:54 WOR.KSM.BF.0151-241/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 11:39 WOR.KSM.BF.0151-240/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 11:27 WOR.KSM.BF.0151-239 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 11:08 WOR.KSM.BF.0151-238/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 10:37 WOR.KSM.BF.0151-237/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
03.01.2005 10:23 WOR.KSM.BF.0151-236/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 627/XXXIII/2004 r. Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 20
03.01.2005 10:04 WOR.KSM.BF.0151-235/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 620/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach
03.01.2005 09:34 WOR.KSM.BF.0151-234/04 Zarządenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 619/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r
03.01.2005 09:18 WOR.KSM.BF.0151-233/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
31.12.2004 10:28 WOR.KSM.BF.0151-232/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowe.
31.12.2004 10:09 WOR.KSM.BF.0151-231/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
31.12.2004 09:50 WOR.KSM.BF.0151-230/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
31.12.2004 09:39 WOR.KSM.BF.0151-229/04 Zarządenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawch powiatu na 2004 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu.
31.12.2004 09:26 WOR.KSM.BF.0151-228/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
31.12.2004 09:03 WOR.KSM.BF.0151-227/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.12.2004 16:57 WOR.KSM.BF.0151-226/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.12.2004 16:08 WOR.KSM.BF.0151-225/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.12.2004 15:42 WOR.KSM.BF.0151-224/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.12.2004 15:34 WOR.KSM.BF.0151-223/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjntch z zakresu administracji rządowej.
29.12.2004 15:50 WOR.KSM.BF.0151-222/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.12.2004 15:40 WOR.KSM.BF.0151-221/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.12.2004 15:27 WOR.KSM.BF.0151-220/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawaami.
29.12.2004 15:05 WOR.KSM.BF.0151-219 Zarządzenie w sprwie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach budżetu na 2004 r.
29.12.2004 14:27 WOR.KSM.BF.0151-218/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.12.2004 13:48 WOR.KSM.BF.0151-217/04 Zarządfzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
29.12.2004 13:32 WOR.KSM.BF.0151-216/04 Zarządzenie w sprawie doknania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
28.12.2004 12:12 WOR.KSM.BF.0151-215 Zarządzenie w spraie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
28.12.2004 11:50 WOR.KSM.BF.0151-214/04 Zarządzenie w sprawie lokaty w wysokości 5.176.000,00 zł. na ores jednego miesiąca.
28.12.2004 11:28 WOR.KSM.BF.0151-213/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
28.12.2004 10:18 WOR.KSM.BF.0151-212/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw
28.12.2004 09:53 WOR.KSM.BF.0151-211/04 Zarządzenie w spraiwie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.11.2004 14:25 WOR.KSM.BF.0151-210/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.11.2004 13:38 WOR.KSM.BF.0151-209/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
26.11.2004 13:16 WOR.KSM.BF.0151-208/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.11.2004 13:09 WOR.KSM.BF.0151-207/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.11.2004 12:57 WOR.KSM.BF.0151-206/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.11.2004 12:27 WOR.KSM.BF.0151-205/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.11.2004 12:27 WOR.KSM.BF.0151-205/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.11.2004 10:40 WOR.KSM.BF.0151-204/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.11.2004 10:27 WOR.KSM.BF.0151-203/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
26.11.2004 10:12 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
25.11.2004 16:05 WOR.KSM.BF.0151-202/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
25.11.2004 15:09 WOR.KSM.BF.0151-201/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawch powiatu na 2004 r.
25.11.2004 13:38 WOR.KSM.BF.0151-200/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.

1 2 następna