Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2004 14:19 504/XXVIII/2004 uchwała nr 504/XXVIII/2004 w sprawie czynności organizacyjnych związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.07.2004 14:17 503/XXVIII/2004 uchwała nr 503/XXVIII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 464/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 27.05.2004 r. ...
14.07.2004 14:12 502/XXVIII/2004 uchwała nr 502/XXVIII/2004 w sprawie zmian w dochodach w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
14.07.2004 14:11 501/XXVIII/2004 uchwała nr 501/XXVIII/2004 w sprawie nadania imienia Hali Widowiskowo - Sportowej w Rudzie Śląskiej - Halembie.
14.07.2004 14:09 500/XXVIII/2004 uchwała nr 500/XXVIII/2004 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
14.07.2004 14:05 499/XXVIII/2004 uchwała nr 499/XXVIII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.02.2001r. ...
14.07.2004 14:02 498/XXVIII/2004 uchwała nr 498/XXVII/2004 w sprawie przyjęcią wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Dziennego Ośrodka Opiekuńczego ...
14.07.2004 14:00 497/XXVIII/2004 uchwała nr 497/XXVII/2004 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie
14.07.2004 13:59 495/XXVIII/2004 uchwała nr 495/XXVII/2004 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci ..
14.07.2004 13:58 493/XXVIII/2004 uchwała nr 493/XXVIII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 815/XLVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.12.2001r. w sprawie nadania statutu MOPiRPA w Rudzie Śląskiej.
14.07.2004 13:56 496/XXVIII/2004 uchwała nr 496/XXVIII/2004 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MOPS Warsztaty Terapii Zajęciowej w
14.07.2004 13:37 494/XXVIII/2004 uchwała nr 494/XXVIII/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego według bilansu za okres 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. SPZOZ Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śl.
14.07.2004 13:24 492/XXVIII/2004 uchwała nr 492/XXVIII/04 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Ru
14.07.2004 13:20 491/XXVIII/2004 uchwała nr 491/XXVIII/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
14.07.2004 13:18 490/XXVIII/2004 uchwała nr 490/XXVIII/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ruda Śląska - Nowy Bytom (Hallera).
14.07.2004 13:15 489/XXVIII/04 uchwała nr 489/XXVIII/04 w sprawie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadań inwestycyjnych w 2004 r.
14.07.2004 13:12 488/XXVIII/2004 uchwała nr 488/XXVIII/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
14.07.2004 13:10 487/XXVIII/2004 uchwała nr 487/XXVIII/04 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
14.07.2004 13:08 486/XXVIII/2004 uchwała nr 486XXVIII/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
14.07.2004 13:04 485/XXVIII/2004 uchwała nr 485/XXVIII/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
14.07.2004 13:01 484/XXVIII/2004 uchwała nr 484/XXVIII/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.