Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2013 13:09 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
18.03.2013 13:06 Druk Nr 22 Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
18.03.2013 13:04 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
18.03.2013 13:02 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
18.03.2013 12:58 Druk Nr 19 Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Władysława Dryi z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska oraz ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
18.03.2013 12:56 Druk Nr 18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
18.03.2013 12:52 Druk Nr 17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
18.03.2013 12:51 Druk Nr 16 Projekt uchwaly w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok.
18.03.2013 12:49 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
18.03.2013 12:49 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
18.03.2013 12:47 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2014.
18.03.2013 12:41 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.240.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r.
18.03.2013 12:38 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.
18.03.2013 12:36 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ul. Edmunda Kokota.
18.03.2013 12:32 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. Bukowej.
18.03.2013 12:26 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w Rudzie Śląskiej
18.03.2013 12:23 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska.
18.03.2013 12:20 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
18.03.2013 12:19 Druk nr 6 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulicy Ptasiej.
18.03.2013 12:16 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie, w rejonie ulic Halembskiej i Mazurskiej.
18.03.2013 12:06 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie
18.03.2013 12:02 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
18.03.2013 11:58 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Gościnnej
18.03.2013 11:53 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, przy ul. Basenowej.
25.02.2013 12:01 Druk Nr 22 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
25.02.2013 12:00 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska.
25.02.2013 11:59 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska.
25.02.2013 11:57 Druk Nr 19 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska.
25.02.2013 11:55 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska.
25.02.2013 11:53 Druk Nr 17 Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
25.02.2013 11:50 Druk Nr 16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
25.02.2013 11:48 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok.
25.02.2013 11:47 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
25.02.2013 11:40 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:39 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:37 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:35 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:28 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:27 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:25 Druk nr 7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:23 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:21 Druk nr 5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska za 2012 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2013.
25.02.2013 11:15 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 10 lat lokalu użytkowego znajdującego się w Rudzie Śląskiej
25.02.2013 11:13 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska.
25.02.2013 11:11 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska.
25.02.2013 11:07 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Miasta
28.01.2013 12:03 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska.
28.01.2013 12:01 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska.
28.01.2013 11:58 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska.
28.01.2013 11:56 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna