Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2012 12:17 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeatrgowego trybu zawarcia umów dzierżaw z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat nieruchomości
24.08.2012 12:14 Druk Nr 13 Projekt uchwaly zmieniającej uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.03.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
24.08.2012 12:12 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu z przenaczeniem pod garaże blaszane na czas oznaczony na okres 9 lat nieruchomości
24.08.2012 12:10 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2015.
24.08.2012 12:08 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.302.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
24.08.2012 12:07 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
24.08.2012 12:06 Druk nr 8 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w likwidacji.
24.08.2012 12:04 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradi Medycyny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
24.08.2012 12:02 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 60/100 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul.K.Miarki14 w Zabrzu
24.08.2012 11:41 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi publicznej kategorii gminnej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota.
24.08.2012 11:38 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych
24.08.2012 11:37 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota, dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
24.08.2012 11:35 Druk nr 2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z przeznaczeniem pod garaże murowane na czas nieoznaczony nieruchomości
24.08.2012 11:32 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
06.07.2012 10:13 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska darowizny nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej pomiędzy ul. Bukową i Glinianą
21.06.2012 15:05 Druk Nr 43 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2011.
21.06.2012 14:36 Druk nr 42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu praa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Chebziu przy ul.Zabrzańskiej
21.06.2012 14:07 Druk Nr 41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z przeznaczeniem pod garaże murowane na czas nieoznaczony nieruchomości
21.06.2012 14:06 Druk nr 40 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
21.06.2012 14:05 Druk nr 39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045.
21.06.2012 14:03 Druk nr 38 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramch budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 rok.
21.06.2012 14:02 Druk nr 37 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
21.06.2012 14:01 Druk nr 36 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2011.
21.06.2012 14:00 Druk Nr 35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Ruda Śląska
21.06.2012 13:45 Druk nr 34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Ruda Śląska.
21.06.2012 13:44 Druk Nr 33 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez MIasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:42 Druk nr 32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:41 Druk Nr 31 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:38 Druk Nr 30 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniajacego z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:36 Druk Nr 29 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:34 Druk Nr 28 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:29 Druk Nr 27 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 z siedzibą przy ul. Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:26 Druk Nr 26 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:25 Druk nr 25 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 3 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:24 Druk nr 24 Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
21.06.2012 13:21 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:20 Druk Nr 22 Projekt uchwały w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:18 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
21.06.2012 13:14 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 1 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.06.2012 13:10 Druk Nr 19 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 7 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
21.06.2012 13:04 Druk nr 18 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Uzupełniającego z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej.
21.06.2012 12:56 Druk nr 17 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Rudzie Śląskiej.
21.06.2012 12:53 Dtuk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Rudzie Śląskiej.
21.06.2012 12:51 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 6 z siedzibą przy ul. Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Rudzie Śląskiej
21.06.2012 12:49 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły POlicealnej nr 5 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Rudzie Śląskiej.
21.06.2012 12:44 Druk nr 13 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego nr 3 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Rudzie Śląskiej
21.06.2012 12:42 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 3 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Rudzie Śląskiej
21.06.2012 12:37 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej
21.06.2012 12:10 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rudzie Śląskiej.
21.06.2012 12:08 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rudzie Śląskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna