Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2004 12:19 505/XXIX/2004 uchwała nr 505/XXIX/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 - 2013
30.07.2004 12:18 506/XXIX/2004 uchwała nr 506/XXIX/2004 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do zabezpieczenia w projekcie budżetu na rok 2005 środków finansowych, na pierwsze trzy miesiące realizacji projektu "Modernizac
30.07.2004 12:16 507/XXIX/2004 uchwała nr 507/XXIX/2004 w sprawie utworzenia spółdzielni samopomocy finansowej pod nazwą "Spółdzielczy Powiatowy Fundusz Pożyczkowy "Karbona" Spółdzielnia Lokalna z siedzibą w Rudzie Śląs
30.07.2004 12:14 508/XXIX/2004 uchwała nr 508/XXIX/2004 w sprawie przyjęcia przez Miasto Ruda Śląska zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zabytków
30.07.2004 12:13 509/XXIX/2004 uchwała nr 509/XXIX/2004 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę ...
30.07.2004 12:11 510/XXIX/2004 uchwała nr 510/XXIX/2004 w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczenia w mieszkaniach chronionych dla osób starszych
30.07.2004 12:09 511/XXIX/2004 uchwała nr 511/XXIX/2004 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu osobom do tego uprawnionym przez miasto Ruda Śląska
30.07.2004 12:08 512/XXIX/2004 uchwała nr 512/XXIX/2004 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej
30.07.2004 12:07 513/XXIX/2004 uchwała nr 513/XXIX/2004 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
30.07.2004 12:06 514/XXIX/2004 uchwała nr 514/XXIX/2004 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej "Senior" w ...
30.07.2004 12:05 515/XXIX/2004 uchwała nr 515/XXIX/2004 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
30.07.2004 12:04 516/XXIX/2004 uchwała nr 516/XXIX/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 276/XX/2000 RM w Rudzie Śl. z dnia 28.02.2000 r. w sprawie przyjęcia długofalowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych...
30.07.2004 12:02 517/XXIX/2004 uchwała nr 517/XXIX/2004 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 12 września 2004 r.
30.07.2004 11:52 518/XXIX/2004 uchwała nr 518/XXIX/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie .
30.07.2004 11:51 519/XXIX/2004 uchwała nr 519/XXIX/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. Niedzieli 51 b
30.07.2004 11:49 520/XXIX/2004 uchwała nr 520/XXIX/2004 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Szpaków 33
30.07.2004 11:48 521/XXIX/2004 uchwała nr 521/XXIX/2004 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Siekiela 13 oraz ...
30.07.2004 11:47 522/XXIX/2004 uchwała nr 522/XXIX/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
30.07.2004 11:46 523/XXIX/2004 uchwała nr 523/XXIX/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
30.07.2004 11:45 524/XXIX/2004 uchwała nr 524/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2566/233 o pow. 248 m2 zabudowanej budynkiem ...
30.07.2004 11:44 525/XXIX/2004 uchwała nr 525/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 671/24 o pow. 299 m2 przeznaczonej pod budowę dom
30.07.2004 11:42 526/XXIX/2004 uchwała nr 526/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 523/135 o pow. 563 m2 przeznaczonej pod budowę do
30.07.2004 11:41 527/XXIX/2004 uchwała nr 527/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * oraz *- użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 1311/94 i 1316/89 o łącznej pow. 730 m2 ..
30.07.2004 11:40 528/XXIX/2004 uchwała nr 528/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 645/24 o pow. 365 m2
30.07.2004 11:38 529/XXIX/2004 uchwała nr 529/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2278/98 o pow. 498 m2 ...
30.07.2004 11:36 530/XXIX/2004 uchwała nr 530/XXIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 384/24 o pow. 570 m2 ...
30.07.2004 11:34 531/XXIX/2004 uchwała nr 531/XXIX/2004 w sprawie zmiany planu finansowego PFGZGiK na rok 2004, zatwierdzonego uchwałą 418/XXI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 12.02.2004 r.
30.07.2004 11:33 532/XXIX/2004 uchwała nr 532/XXIX/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
30.07.2004 11:31 533/XXIX/2004 uchwała nr 533/XXIX/2004 w sprawie zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
30.07.2004 09:58 534/XXIX/2004 uchwała nr 534/XXIX/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
30.07.2004 09:51 535/XXIX/2004 uchwała nr 535/XXIX/2004 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach poprzez wniesienie wkładu ...