Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2004 10:50 WOR.KSM.BF.0151-184/04 Zarządzenie w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
23.11.2004 10:37 WOR.KSM.BF.0151-183/04 Zarządzenie w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
23.11.2004 10:37 WOR.KSM.BF.0151-183/04 Zarządzenie w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
23.11.2004 10:26 WOR.KSM.BF.0151-182/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 592/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 20
23.11.2004 10:26 WOR.KSM.BF.0151-182/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 592/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 20
22.11.2004 16:54 WOR.KSM.BF.0151-181/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 591/XXXII/2004 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2004 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta.
22.11.2004 16:40 WOR.KSM.BF.0151-180/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego w wysokości 15.000.000,00 zł na okres dwudziestu dni.
22.11.2004 16:31 WOR.KSM.BF.0151-179/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego w wysokości 15.000.000,00 zł (pętnaście milionów zł) na okres dwudziestu sześciu dni.
22.11.2004 16:05 WOR.KSM.BF.0151-178/04 Zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2005
22.11.2004 15:57 WOR.KSM.BF.0151-177/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
22.11.2004 15:45 WOR.KSM.BF.0151-176/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
22.11.2004 15:27 WOR.KSM.BF.0151-175/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
22.11.2004 15:18 WOR.KSM.BF.0151-174/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
22.11.2004 15:07 WOR.KSM.BF.0151-173/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
22.11.2004 14:42 WOR.KSM.BF.0151-172/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5.145.000,00 zł na okres trzydziestu pięciu dni.
22.11.2004 14:00 WOR.KSM.BF.0151-171/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawa
22.11.2004 13:48 WOR.KSM.BF.0151-170/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
22.11.2004 13:30 WOR.KSM.BF.0151-169/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu.
22.11.2004 13:22 WOR.KSM.BF.0151-168/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków na okres dwóch tygodni
22.11.2004 13:05 WOR.KSM.BF.0151-167/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków na okres dwóch tygodni
14.10.2004 15:02 WOR.KSM.BF.0151-166/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
14.10.2004 13:47 WOR.KSM.BF.0151-165/04 Zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004 r.
14.10.2004 13:41 WOR.KSM.BF.0151-164/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
14.10.2004 13:33 WOR.KSM.BF.0151-163/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
14.10.2004 13:27 WOR.KSM.BF.0151-162/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
14.10.2004 13:08 WOR.KSM.BF.0151-161/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000,00 zł na okres czterdziestu dni.
14.10.2004 12:42 WOR.KSM.BF.0151-160/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 10.240.000,00 zł na okres czterdziestu dni.
14.10.2004 12:35 WOR.KSM.BF.0151-159/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 4.059.221,13 zł na okres jednego miesiąca.
13.10.2004 15:36 WOR.KSM.BF.0151-158/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.085.000 zł na okres czterdziestu dwóch dni.