Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2004 12:23 572/XXXII/2004 uchwała nr 572/XXXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 323/XIV/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.09.2003 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i ...
22.12.2004 12:20 573/XXXII/2004 uchwała nr 573/XXXII/2004 w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej
22.12.2004 12:16 574/XXXII/2004 uchwała nr 574/XXXII/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
09.11.2004 11:11 575/XXXII/2004 uchwała nr 575/XXXII/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Siekiela 13.
09.11.2004 11:08 576/XXXII/2004 uchwała nr 576/XXXII/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Lipa 3
09.11.2004 11:06 577/XXXII/2004 uchwała nr 577/XXXII/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Poradni Ortodontycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Wawelskiej 7.
09.11.2004 11:02 578/XXXII/2004 uchwała nr 578/XXXII/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samodzielny publiczny zakła
09.11.2004 10:59 579/XXXII/2004 uchwała nr 579/XXXII/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samodzielny publiczny zakła
09.11.2004 10:56 580/XXXII/2004 uchwała nr 580/XXXII/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samodzielny publiczny zakła
09.11.2004 10:53 581/XXXII/2004 uchwała nr 581/XXXII/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samodzielny publiczny zakła
09.11.2004 10:50 582/XXXII/2004 uchwała nr 582/XXXII/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia" działającego jako samodzielny publiczny zakła
09.11.2004 10:45 583/XXXII/2004 uchwała nr 583/XXXII/2004 w sprawie określenia na rok 2005 limitu wydawania nowych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką.
09.11.2004 10:38 584/XXXII/2004 uchwała nr 584/XXXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2001 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład ...
09.11.2004 10:33 585/XXXII/2004 uchwała nr 585/XXXII/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ruda Śląska - Nowy Bytom (Pokoju)
09.11.2004 10:31 586/XXXII/2004 uchwała nr 586/XXXII/2004 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie rekonstrukcji sygnaturki zabytkowego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej...
09.11.2004 10:25 587/XXXII/2004 uchwała nr 587/XXXII/2004 w sprawie przyznanai dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu bramy przejazdowej zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy placu Wolności 2 w dz. Nowy Byt
09.11.2004 10:20 588/XXXII/2004 uchwała nr 588/XXXII/2004 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac renowacyjnych panelu sztukatorskiego zegara słonecznego zlokalizowanego na elewacji południow
08.11.2004 15:51 589/XXXII/2004 uchwała nr 589/XXXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXII/2004 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
08.11.2004 15:45 590/XXXII/2004 uchwała nr 590/XXXII/2004 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.
08.11.2004 15:42 591/XXXII/2004 uchwała nr 591/XXXII/2004 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
08.11.2004 15:40 592/XXXII/2004 uchwała nr 592/XXXII/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
08.11.2004 15:38 593/XXXII/2004 uchwała nr 593/XXXII/2004 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do zabezpieczenia w projekcie budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. środków finansowych na dofinansowanie modernizacji ..
08.11.2004 15:35 594/XXXII/2004 uchwała nr 594/XXXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 505/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.07.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śl. na lata 2004
08.11.2004 15:31 595/XXXII/2004 uchwała nr 595/XXXII/2004 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 13 im.A.Szklarskiego w Rudzie Śląskiej - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
08.11.2004 15:28 596/XXXII/2004 uchwała nr 596/XXXII/2004 w sprawie dostosowania dotychczasowego wynagrodzenia Prezydenta Miasta do wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.02.2003 r. uwzględniającego zm
08.11.2004 15:23 597/XXXII/2004 uchwała nr 597/XXXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 354/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląksiej z dnia 26.06.2004 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o charakterze ...
08.11.2004 15:18 598/XXXII/2004 uchwała nr 598/XXXII/2004 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do wniesienia wkładu własnego dla realizacji projektu "Rudzki ŻAK" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
08.11.2004 15:14 599/XXXII/2004 uchwała nr 599/XXXII/2004 w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej miasta prowadzącej działalność w formie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sp
08.11.2004 15:08 600/XXXII/2004 uchwała nr 600/XXXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 822/XLVII/2002 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2002 - 2006 ...
08.11.2004 15:02 601/XXXII/2004 uchwała nr 601/XXXII/2004 w sprawie wyrażenia woli wniesienia w formie aportu nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul.Górnej i Zajęczej.
08.11.2004 14:59 602/XXXII/2004 uchwała nr 602/XXXII/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej nr 546/XXXI/04 z dnia 23.09.04 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Ś
08.11.2004 14:54 603/XXXII/2004 uchwała nr 603/XXXII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 431/XXII/04 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie przeznaczania środków PFRON na realizację zadań z zakresu...
08.11.2004 14:16 604/XXXII/2004 uchwała nr 604/XXXII/2004 w sprawie czynności organizacyjnych związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
08.11.2004 14:13 605/XXXII/2004 uchwała nr 605/XXXII/2004 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej 6.