Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2004 15:06 606/XXXIII/2004 uchwała nr 606/XXXIII/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ruda Śląska
01.12.2004 15:04 607/XXXIII/2004 uchwała nr 607/XXXIII/2004 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
01.12.2004 15:02 608/XXXIII/2004 uchwała nr 608/XXXIII/2004 w sprawie ustalenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego
01.12.2004 15:00 609/XXXIII/2004 uchwała nr 609/XXXIII/2004 w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za wyżywienie w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym dla Dzieci do Lat Trzech prowadzonym przez
01.12.2004 14:57 610/XXXIII/2004 uchwała nr 610/XXXIII/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie likwidacji Stacji Dializ w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
01.12.2004 14:55 611/XXXIII/2004 uchwała nr 611/XXXIII/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą ...
01.12.2004 14:51 612/XXXIII/2004 uchwała nr 612/XXXIII/2004 w sprawie zwolnienia z opłat o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
01.12.2004 14:49 613/XXXIII/2004 uchwała nr 613/XXXIII/2004 w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
01.12.2004 14:47 614/XXXIII/2004 uchwała nr 614/XXXIII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 545/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dn. 23.09.2004 r. w sprawie likwidacji "wygaszonych" i przekształconych w wyniku reformy ..
01.12.2004 14:43 615/XXXIII/2004 uchwała nr 615/XXXIII/2004 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 6 - dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
01.12.2004 14:39 616/XXXIII/2004 uchwała nr 616/XXXIII/2004 w sprawie ulg podatkowych w ramach pomocy de minimis
01.12.2004 14:36 617/XXXIII/2004 uchwała nr 617/XXXIII/2004 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy podatkowych
01.12.2004 14:33 618/XXXIII/2004 uchwała nr 618/XXXIII/2004 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
01.12.2004 14:31 619/XXXIII/2004 uchwała nr 619/XXXIII/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
01.12.2004 14:29 620/XXXIII/2004 uchwała nr 620/XXXIII/2004 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
01.12.2004 14:27 621/XXXIII/2004 uchwała nr 621/XXXIII/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXII/2004 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
01.12.2004 14:24 622/XXXIII/2004 uchwała nr 622/XXXIII/2004 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
01.12.2004 14:22 623/XXXIII/2004 uchwała nr 623/XXXIII/2004 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005
01.12.2004 14:19 624/XXXIII/2004 uchwała nr 624/XXXIII/2004 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
01.12.2004 14:17 625/XXXIII/2004 uchwała nr 625/XXXIII/2004 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
01.12.2004 14:15 626/XXXIII/2004 uchwała nr 626/XXXIII/2004 w sprawie określenia zasad wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Śląski Park Przemysło
01.12.2004 14:10 627/XXXIII/2004 uchwała nr 627/XXXIII/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
01.12.2004 14:08 628/XXXIII/2004 uchwała nr 628/XXXIII/2004 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego wystawienia określonej wartości weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia ...