Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2004 10:51 630/XXXV/2004 uchwała nr 630/XXXV/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXII/04 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
29.12.2004 10:48 631/XXXV/2004 uchwała nr 631/XXXV/2004 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
29.12.2004 10:45 632/XXXV/2004 uchwała nr 632/XXXV/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.12.2004 10:44 633/XXXV/2004 uchwała nr 633/XXXV/2004 w sprawie zmian w wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.12.2004 10:42 634/XXXV/2004 uchwała nr 634/XXXV/2004 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005
29.12.2004 10:37 535/XXXV/2004 uchwała nr 635/XXXV/2004 w sprawie nadania statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej - Zakładowi Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej.
29.12.2004 10:25 636/XXXV/2004 uchwała nr 636/XXXV/2004 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej ...
29.12.2004 10:19 637/XXXV/2004 uchwała nr 637/XXXV/2004 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do jednoosobowej spółki miasta z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości" ...
29.12.2004 10:17 638/XXXV/2004 uchwała nr 638/XXXV/2004 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do jednoosobowej spółki miasta z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości" ...
29.12.2004 10:10 639/XXXV/2004 uchwała nr 639/XXXV/2004 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z Ograniczoną osdpowiedzialnością pod firmą "Rudzka Agencja Rozwoju" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul.Wolności
29.12.2004 09:58 640/XXXV/2004 uchwała nr 640/XXXV/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 505/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.07.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śl. na lata 2004
29.12.2004 09:49 641/XXXV/2004 uchwała nr 641/XXXV/2004 w sprawie czynności organizacyjnych zwiazanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
29.12.2004 09:47 642/XXXV/2004 uchwała nr 642/XXXV/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 431/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON ...
29.12.2004 09:43 643/XXXV/2004 uchwała nr 643/XXXV/2004 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
29.12.2004 09:40 644/XXXV/2004 uchwała nr 644/XXXV/2004 w sprawie wyznaczenia nagrody indywidualnej za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urzadzeń infrastruktury na terenie miasta Ruda Śląska lub za udzielenie ..
29.12.2004 09:35 645/XXXV/2004 uchwała nr 645/XXXV/2004 w sprawie skargi * na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
29.12.2004 09:29 646/XXXV/2004 uchwała nr 646/XXXV/2004 w sprawie skargi * na brak działań ze strony Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej w związku z nieprawidłowościami w zakresie transportu oraz składowania śmieci i kam
29.12.2004 09:23 647/XXXV/2004 uchwała nr 647/XXXV/2004 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Ruda Śląska do wystapienia do właściwych organów o podjęcie działań majacych na celu maksymalne przyspieszenie określenie p
29.12.2004 09:15 648/XXXV/2004 uchwała nr 648/XXXV/2004 w sprawie rozpoczęcia procedury delegowania przez Miasto Ruda Śląska realizacji projektu Funduszu Spójności /ISPA/ "Oczyszczanie ścieków-Ruda Śląska" na PWiK Sp. z o
29.12.2004 09:10 649/XXXV/2004 uchwała nr 649/XXXV/2004 w sprawie zapewnienia współfinansowania wkładu krajowego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego...
29.12.2004 09:02 650/XXXV/2004 uchwała nr 650/XXXV/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śl.