Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2013 17:41 AP.271.78.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03.08.2010 08:15 AP.341-58/10 Zawarcie umowy: Zakup i dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska
19.07.2010 14:19 AP.341-58/10 Zawiadomienie o wyborze oferty: zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.06.2010 10:35 SD.341-15/2010 Ogłoszenie przetargu: "Wynajmem części powierzchni holu w budynku (...) z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów samosprzedających w ilości 3 szt".
07.06.2010 12:08 SDA.341-14/10 Zawarcie umowy: "Zakup i dostawa gazu do budynku Urzędu Miasta ul. Niedurnego 46".
19.05.2010 13:05 AM.341-5/10 Zawarcie umowy: „Zakup i dostawa w okresie do 31.12.2010r. materiałów eksploatacyjnych do Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biura Geodety Miasta Urzędu Miejskiego (...)".
10.05.2010 09:06 ALS.341-2/10 Zawarcie umowy: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe oraz garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności (...)".
10.05.2010 09:03 ALS.341-1/10 Zawarcie umowy: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot odrębnej własności, obejmujących lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym (...)".
23.04.2010 15:11 AM.341-4/10 Wybr oferty: „Zakup i dostawa w okresie do 31.12.2010r. materiałów eksploatacyjnych do Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biura Geodety Miasta Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej".
12.04.2010 17:28 AGO.3420-19/10 Zawarcie umowy: „Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami – dla zadania nr 1”.
12.04.2010 17:24 AGO.3420-18/10 Zawarcie umowy: „Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami – dla zadania nr 5”.
12.04.2010 16:20 AGO.3420-17/10 Zawarcie umowy: „Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami – dla zadania nr: 2, 3, 4, 6”.
30.03.2010 15:37 AI.340-1-3/10 Wybór oferty: "Zakup i przywóz 3 szt. zestawów komputerowych dla zadania pn: dostosowanie do obowiązujących przepisów V piętra (Oddział Noworodkowy) budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie (...)".
29.03.2010 12:00 AGO.3410-12/10 Wybór oferty: „Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min. szkołami, przedszkolami”.
29.03.2010 11:47 ALS.341-1/10 Wybór oferty: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot odrębnej własności, obejmujących lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym w (...)".
29.03.2010 11:24 ALS.341-2/10 Wybór oferty: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe oraz garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności obejmujących (...)".
08.03.2010 12:35 SD.341-5/10 Zawarcie umowy: ”Zakup i dostawa materiałów komputerowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska”.
04.03.2010 10:29 AGO.3421-1/10 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne”.
04.03.2010 10:26 AGO.3421-2/10 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi i użytkowymi, infrastrukturą techniczną (np. kolejową) wraz (...)".
04.03.2010 10:24 AGO.3421-3/10 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa bez położonych na nich obiektów, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.
04.03.2010 10:21 AGO.3421-4/10 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa określających wartość garaży”.
04.03.2010 10:13 AGO.3422-2/10 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne”.
17.02.2010 11:01 SDA.341-4/2010 Ogłoszenie przetargu: "Wynajmem pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska z przeznaczeniem na sprzedaż prasy".
15.02.2010 09:23 AGO.3411-1/10 Wybór oferty: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (...) [pięć zadań]".
02.02.2010 07:58 AGO.3420-8/10 Zawarcie umowy: „Sporządzenie w roku 2010 operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługami i użytkowymi wraz z ustaleniem wartości (...)".
02.02.2010 07:54 AGO.3420-12/10 Zawarcie umowy: „Wycenę nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży wg potrzeb Wydziału uznanych za niezbędne do zlecenia w okresie do dnia 31.12.2010r.”
02.02.2010 07:51 AGO.3420-11/10 Zawarcie umowy: „Wycenę lokali mieszkalnych wraz z udziałem współwłasności nieruchomości wspólnej wg potrzeb Wydziału uznanych za niezbędne do zlecenia w okresie do dnia 31.12.2010 r.”
02.02.2010 07:46 AGO.3420-10/10 Zawarcie umowy: „Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu: 1) wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, (...)".
02.02.2010 07:42 AGO.3420-9/10 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.
02.02.2010 07:37 AGO.3420-7/10 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów), przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne wg potrzeb Zamawiającego (...)".
08.01.2010 10:05 AGO.3410-64/09 Wybór oferty: „Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu: 1) wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, (...)".
08.01.2010 09:33 AGO.3410-63/09 Wybór oferty: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.
07.01.2010 13:19 AGO.3410-60/09 Wybór oferty: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów), przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne, wg potrzeb Zamawiającego uznanych (...)".
07.01.2010 13:13 AGO.3410-62/09 Wybór oferty: „Wycena nieruchomości: a. lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży, b. lokali mieszkalnych wraz z udziałem współwłasności (...)".
07.01.2010 13:04 AGO.3410-61/09 Wybór oferty: „Sporządzenie w roku 2010 operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługami i użytkowymi wraz z ustaleniem wartości (...)".
14.12.2009 13:08 AUR.341-2/09 Wybór oferty: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)".
02.12.2009 15:27 SD.341-14/09 Wybór oferty "Zakup i dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Ruda Śląska".
02.12.2009 11:09 SDA.341-16/09 Ogłoszenie przetargu: "Sprzedaż samochodu służbowego Urzędu Miasta Ruda Śląska marki Opel Signum o numerze rejestracyjnym SL 00007".
24.11.2009 12:41 EZ.341-7/09 Unieważnienie postępowania: „Ubezpieczenie Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej”.
24.11.2009 12:23 AGO.3410-54/09 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne wg potrzeb Zamawiającego uznanych za niezbędne (...)".
23.11.2009 15:55 EZ.341-8/09 Wybór oferty: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej".
23.11.2009 12:02 AGO.3412-5/09 Zawarcie umowy: "Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (...) Zabrze - rejon planowanej DTŚ".
23.11.2009 11:53 EZ. 341-4/09 Unieważnienie postępowania: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej”.
20.11.2009 11:52 EZ.341-5/09 Wybór oferty: „Dostawę i montaż mebli biurowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej”.
13.11.2009 14:33 SDA.341-12/09 Wybór oferty: „Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej".
09.11.2009 11:30 EZ.341-1/09 Unieważnienie postępowania: „Dostawa i montaż mebli biurowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej”.
09.11.2009 11:03 AGO.3410-54/09 Wybór oferty na: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne wg potrzeb Zamawiającego
06.11.2009 13:19 AGO.3412-5/09 Wybór oferty: „Określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w rejonie planowanej DTŚ”
28.10.2009 08:47 AGO.3412-4/09 Zawarcie umowy: „Wycena wartości prawa służebności przesyłu ustanowionej na rzecz każdoczesnych właścicieli stacji transformatorowej przy ul. 1-go Maja 145”.
27.10.2009 14:41 AGO.3410-51/09 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.

1 2 3 4 następna