Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2009 14:36 ALS.341-5/09 Zawarcie umowy: „Wykonanie rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej wraz z rzutami kondygnacji oraz opisem technicznym obiektów zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali (...)".
09.10.2009 11:24 AGO.3412-4/09 Wybór oferty: „Wycena wartości prawa służebności przesyłu ustanowionej na rzecz każdoczesnych właścicieli stacji transformatorowej przy ul. 1-go Maja 145”.
09.10.2009 11:22 AGO.3412-4/09 Wybór oferty: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.
22.09.2009 15:26 AGO.3420-48/09 Zawarcie umowy: „Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami, poradniami, salami (...)".
22.09.2009 15:20 AGO.3420-49/09 Zawarcie umowy: „Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami, poradniami, salami (...)".
22.09.2009 15:08 ALS. 341-5/09 Wybór oferty: „Wykonanie rozliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej wraz z rzutami kondygnacji oraz opisem technicznym obiektów zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali na potrzeby (...)".
17.09.2009 14:28 SDA.341-10/09 Zawarcie umowy: "Zakup i dostawa materiałów komputerowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska".
08.09.2009 15:32 AGO.3420-42/09 Zawarcie umowy: „Sporządzenie w roku 2009 operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługami i użytkowymi wraz z ustaleniem (...)".
08.09.2009 15:25 AGO.3420-43/09 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów), przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne wg potrzeb Zamawiającego (...)".
31.08.2009 13:09 SD.341-10/09 Wybór oferty:"Zakup i dostawa materiałów komputerowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska"
28.08.2009 09:14 AGO.3420-40/09 Zawarcie umowy:"Wycena nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska (...)".
28.08.2009 08:29 AGO.3410-46/09 Wybór oferty "Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są m.in.: szkołami, przedszkolami, poradniami, salami gimn. (...)".
19.08.2009 09:18 AGO.3410-44/09 Wybór oferty: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów), przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne, wg potrzeb Zamawiającego uznanych za niezbędne (...)"
14.08.2009 15:35 AGO.3410-45/09 Wybór oferty: „Sporządzenie w roku 2009 operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługami i użytkowymi wraz z ustaleniem wartości (...)".
24.07.2009 14:18 AGO.3410-38/09 Wybór oferty "Wycena nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska (...)".
15.07.2009 15:14 SDA.341-9/09 Zawarcie umowy: "Zakup i dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska".
26.06.2009 13:58 SD.341-9/09 Wybór oferty: „Zakup i dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska”.
22.05.2009 13:41 AM.341-4/09 Zawarcie umowy: „Zakup i dostawa w okresie do 31.12.2009r. materiałów eksploatacyjnych do Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (...) Zadanie nr 1 – zakup i dostawa papieru do ploterów".
22.05.2009 13:36 AM.341-4/09 Zawarcie umowy: „Zakup i dostawa w okresie do 31.12.2009r. materiałów eksploatacyjnych do Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (...) Zadanie nr 2 - zakup i dostawa tonerów (...)".
08.05.2009 15:12 ALS.341-3/09 Zawarcie umowy: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe oraz garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności (...)".
08.05.2009 14:39 AGO.3420-19/09 Zawarcie umowy: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowań i wynagrodzeń w związku z budową i eksploatacją urządzeń infrastruktury technicznej, służebności przesyłu, (...)".
08.05.2009 07:40 ALS.341-2/09 Zawarcie umowy: „Wykonanie operatów szacunkowych wymienionych w zadaniu nr 2, określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności obejmujących lokal wraz (...)".
08.05.2009 07:37 ALS.341-2/09 Zawarcie umowy: „Wykonanie operatów szacunkowych wymienionych w zadaniu nr 1, określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności obejmujących lokal wraz (...)".
05.05.2009 12:55 AGO.3420-18/09 Zawarcie umowy: „Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu: (...)".
28.04.2009 09:58 AM.341-4/09 Wybor oferty: „Zakup i dostawa w okresie do 31.12.2009r. materiałów eksploatacyjnych do Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biura Geodety Miasta Urzędu Miejskiego (...)".
23.04.2009 11:19 AGO.3410-23/09 Wybór oferty: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowań i wynagrodzeń w związku z budową i eksploatacją urządzeń infrastruktury technicznej, służebności przesyłu, (...)".
17.04.2009 13:54 AGO.3410-19/09 Wybór oferty: „Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu: (...)".
17.04.2009 10:52 ALS.341-3/09 Wybór oferty: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe oraz garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności obejmujących (...)".
17.04.2009 10:44 ALS.341-2/09 Wybór oferty: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności obejmujących lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym (...)".
24.03.2009 14:46 AGO.3420-9/09 Zawarcie umowy: „Wycena nieruchomości: lokali mieszkalnych wraz z udziałem współwłasności nieruchomości wspólnej wg potrzeb Zamawiającego uznanych za niezbędne do wykonania w okresie do 31.12.2009”.
24.03.2009 14:44 AGO.3420-8/09 Zawarcie umowy: "Wycena nieruchomości: lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży wg potrzeb Zamawiającego uznanych za niezbędne do wykonania w okresie do 31.12.2009".
12.03.2009 13:44 AGO.3420-7/09 Zawarcie umowy: „Sporządzenie w roku 2009 operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługami i użytkowymi wraz z ustaleniem wartości (...)".
12.03.2009 12:28 AGO.3421-3/09 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (bez położonych na nich obiektów) przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne wg potrzeb Zamawiającego (...)".
12.03.2009 12:24 AGO.3421-4/09 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, będących (...)".
12.03.2009 12:20 AGO.3422-1/09 Zawarcie umowy: „Wycena nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne”.
12.03.2009 12:13 AGO.3410-4/09 Wybór oferty: „Wycena nieruchomości: a. lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży, b. lokali mieszkalnych wraz z udziałem współwłasności nieruchomości wspólnej (...)".
12.03.2009 09:40 AGO.3420-6/09 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (...)".
12.03.2009 09:21 AGO.3420-5/09 Zawarcie umowy: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne wg potrzeb Zamawiającego (...)".
12.03.2009 09:15 AGO.3422-2/09 Zawarcie umowy: „Określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w rejonie planowanej DTŚ”.
12.03.2009 09:12 AGO.3421-2/09 Zawarcie umowy: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość garaży według potrzeb Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa uznanych za niezbędne (...)".
12.03.2009 09:03 AGO.3421-1/09 Zawarcie umowy: „Sporządzenie operatów szacunkowych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi (...)".
10.03.2009 13:05 SDA.341-3/09 Zawarcie umowy: "Zakup i dostawa materiałów komputerowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska".
03.03.2009 12:55 AGO.3411-4/09 Wybór oferty: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, będących (...)".
03.03.2009 12:53 AGO.3412-1/09 Wybór oferty: „Wycena nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne”.
03.03.2009 12:39 AGO.3411-1/09 Wybór oferty: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (bez położonych na nich obiektów) przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne wg potrzeb Zamawiającego (...)".
26.02.2009 14:27 AGO.3410-3/09 Wybór oferty: „Sporządzenie w roku 2009 operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługami i użytkowymi wraz (...)".
26.02.2009 14:11 AGO.3411-3/09 Wybór oferty: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość garaży wg potrzeb Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa, uznanych za niezbędne (...)".
26.02.2009 13:32 AGO-3411-2/09 Wybór oferty: "Sporządzenie operatów szacunkowych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi (...)".
25.02.2009 09:25 AUR.341-1/09 Wybór oferty: "Sporządzanie operatów szacynkowych w celu ustalenia opłat z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ustalenia w drodze dec. admin. warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji..."
24.02.2009 13:28 SD.341-5/09 Wybór oferty: „Zakup i dostawę materiałów komputerowych do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”.

poprzednia 1 2 3 4 następna