Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2009 11:39 AGO.3412-2/09 Wybór oferty: "Określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w rejonie planowanej DTŚ".
20.02.2009 11:29 AGO.3410-1/09 Wybór oferty: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne (...)".
20.02.2009 11:21 AGO.3410-2/09 Wybór oferty: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych (...)".
20.02.2009 11:18 SDA.341-3/09 Zawarcie umowy: "Zakup i dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Ruda Śląska".
10.02.2009 13:54 SD.341-3/09 Wybór oferty: „Zakup i dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Ruda Śląska”.
05.02.2009 14:48 SD.341-1/09 Unieważnienie postępowania: „Zakup i dostawę artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Ruda Śląska”.
28.01.2009 15:38 KKK.2232-24/08 Zawarcie umowy: "Usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat przystankowych na terenie miasta Ruda Śląska”.
23.01.2009 11:53 KKK.2232-24/08 Wybór oferty: „Usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat przystankowych na terenie miasta Ruda Śląska”.
19.11.2008 15:36 AGO.3420-150/08 Zawarcie umowy: „Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) (...)".
18.11.2008 15:03 AUR.341-4/08 Zawarcie umowy: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (...) Zadanie nr III i IV".
18.11.2008 15:01 AUR.341-4/08 Zawarcie umowy: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (...) Zadanie nr II".
18.11.2008 14:58 AUR.341-4/08 Zawarcie umowy: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (...) Zadanie nr I".
13.11.2008 15:29 AUR.341-4/08 Wybór oferty: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości (...)" - Zadanie nr III i IV obręb: Bielszowice, Wirek, Nowa Wieś, Ruda, Orzegów, Nowy Bytom.
13.11.2008 15:27 AUR.341-4/08 Wybór oferty: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (...) - Zadanie nr II obręb: Kochłowice, Bykowina.
13.11.2008 15:23 AUR.341-4/08 Wybór oferty: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (...)" - Zadanie nr I obręb: Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnia.
04.11.2008 15:43 ADA.341-7/08 Unieważnienie postępowania: „Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta Ruda Śląska dostosowanego do przewozu osób (6 pasażerów + kierowca)”.
31.10.2008 13:37 AGO.3410-32/08 Wybór oferty: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (...)".
21.10.2008 12:54 AM.341-11/08 Zawarcie umowy: „Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Ruda Śląska”.
08.10.2008 16:02 AM.341-11/08 Wybór oferty: Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Ruda Śląska".
01.10.2008 13:50 AGO.3421-7/08 Zawarcie umowy: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (...)".
29.09.2008 10:44 AGO.3421-6/08 Zawarcie umowy: "Wykonanie w roku 2008 ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa".
18.09.2008 17:03 AGO.3411-8/08 Wybór oferty: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych (...)".
11.09.2008 10:51 AD.341-4/08 Zawarcie umowy: "Zakup stołów i krzeseł do Sali narad Rady Miasta".
10.09.2008 09:00 AGO.3411-7/08 Wybór oferty: "Wykonanie w roku 2008 ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa".
27.08.2008 13:44 ALN.342-14/08 Zawarcie umowy: "Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży wraz (...)".
20.08.2008 12:27 AM.341-7/08 Zawarcie umowy: „Zakup i dostawa w okresie do 31.12.2008r. materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biura Geodety Miasta (...)".
12.08.2008 13:54 ADA.341-4/08 Wybór oferty: „Zakup dostawa i montaż mebli do Sali narad Rady Miasta”
08.08.2008 13:22 ALN.341-13/08 Wybór oferty: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości (...)".
06.08.2008 15:08 AM-341-7/08 Wybór oferty: "Zakup i dostawa w okresie do 31.12.2008r. materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biura Geodety Miasta (...)."
29.07.2008 13:16 ADA.341-3/08 Zawarcie umowy: "Zakup i dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska".
25.07.2008 10:00 AGO.3420-48/08 Zawarcie umowy: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych (...)".
15.07.2008 12:42 AGO.3410-17/08 Wybór oferty: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (...)".
09.07.2008 15:24 AUR.341-3/08 Zawarcie umowy: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego (...)".
07.07.2008 16:08 AGO.3422-1/08 Zawarcie umowy: „Wycena nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, położonych na terenie Miasta Ruda Śląska w celu ustalenia odszkodowania (...)".
04.07.2008 10:27 Wybór oferty "Zakup i dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska
30.06.2008 11:38 KDA.341-2/08 Zawarcie umowy - „Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub (...)".
24.06.2008 15:28 ADA.341-2/08 Wybór oferty - "Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta Ruda Śląska".
20.06.2008 15:44 AUR.341-3/08 Wybór oferty - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagosp. przestrzennego miasta Ruda Ś
05.06.2008 12:23 KDA.341-2/08 Wybór oferty - Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego w części zajętej pod drogi (...)
09.05.2008 12:18 AUR.341-2/08 Unieważnienie postępowania - Sporządzanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (...).
17.04.2008 08:54 KKK.7063-2-3/07 Zawarcie umowy - Utrzymanie koszy przyulicznych na terenie miasta Ruda Śląska.
14.04.2008 13:21 AGO.3420-18/08 Zawarcie umowy - Wycena nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży położonych na terenie miasta Ruda Śląska wg potrzeb Wydziału do 31.12.2008r.
11.04.2008 14:00 AUR.341-1/08 Zawarcie umowy - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagosp. przestrzennego (...).
08.04.2008 15:54 AGO.4321-1/08 Zawarcie umowy - Sporządzanie operatów szacunkowych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (...).
08.04.2008 15:50 AGO.4321-2/08 Zawarcie umowy - Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (bez położonych na nich obiektów), położonych na terenie Miasta Ruda Śląska przeznaczonych na cele komercyjne i (.
08.04.2008 15:46 AGO.3421-3/08 Zawarcie umowy - Wycena nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży położonych na terenie miasta Ruda Śląska wg potrzeb Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państw
02.04.2008 14:49 AGO.3410-13/08 Wybór oferty - Wycena nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży położonych na terenie miasta Ruda Śląska wg potrzeb Wydziału do 31.12.2008r.
01.04.2008 15:34 ALN.342-6/08 Zawarcie umowy - sporządzanie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonych na terenie miasta Ruda Śląska.
31.03.2008 16:35 KKK.7063-2-3/07 Wybór oferty - Utrzymanie koszy przyulicznych na terenie miasta Ruda Śląska.
20.03.2008 16:02 AGO.3411-3/08 Wybór oferty - Wycena nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży położonych na terenie miasta Ruda Śląska wg potrzeb Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

poprzednia 1 2 3 4 następna