Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2008 15:59 AGO.3411-2/08 Wybór oferty - Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (bez położonych na nich obiektów), położonych na terenie Miasta Ruda Śląska przeznaczonych na cele komercyjne (...)
20.03.2008 15:55 AGO.3411-1/08 Wybór oferty - Sporządzanie operatów szacunkowych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (...).
20.03.2008 15:52 ALN.341-5/08 Wybór oferty - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonych na terenie miasta Ruda
19.03.2008 14:41 AUR.341-1/08 Wybór ofrerty - Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...
19.03.2008 10:35 AGO.3420-15/08 Zawarcie umowy - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych w celu zbycia w drodze przetargu.
19.03.2008 10:31 AGO.3420-13/08 Zawarcie umowy - Sporządzanie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi i użytkowymi wraz z ustaleniem wartości budynków (...).
19.03.2008 10:07 AGO.3420-14/08 Zawarcie umowy - Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów), położonych na terenie Miasta Ruda Śląska przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne.
13.03.2008 14:15 KKK.2232-22/07 Zawarcie umowy - Usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat przystankowych na terenie miasta Ruda Śląska.
10.03.2008 15:38 PD.341-2/08 Zawarcie umowy - Zakup i dostawa materiałów komputerowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska.
05.03.2008 15:33 AGO.3410-5/08 Zawarcie umowy - Wykonanie w roku 2008 wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej.
05.03.2008 14:40 AGO.3412-1/08 Wybór oferty - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne.
04.03.2008 13:53 AGO.3410-4/08 Zawarcie umowy - Wykonanie w roku 2008 ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
04.03.2008 13:50 AGO.3410-10/08 Wybór oferty - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych w celu zbycia w drodze przetargu.
28.02.2008 14:38 AGO.3410-8/08 Wybór oferty - Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów), położonych na terenie Miasta Ruda Śląska przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne (...)
28.02.2008 14:32 AGO.3410-7/08 Wybór oferty - Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi i użytkowymi wraz z ustaleniem wartości budynków (...).
28.02.2008 12:35 KKK.2232-22/07 Wybór oferty - Usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat przystankowych na terenie miasta Ruda Śląska.
27.02.2008 15:25 PDA.314-02/08 Wybór oferty - Zakup i dostawa materiałów komputerowych do Urzędu Miasta Ruda Śląska.
25.02.2008 15:50 AGO.3410-5/08 Wybór oferty - Wykonanie w roku 2008 wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej.
20.02.2008 14:28 AGO.3410-4/08 Wybór oferty - Wykonanie w roku 2008 ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Rudzie Śl.
14.01.2008 14:31 PI.341-1/08 Wybór oferty - Zakup oraz dostawa zestawów PC na potrzeby oprogramowania geodezyjnego.
07.12.2007 16:04 AGO.3410-72/07 Zawarcie umowy - Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynków przy ul. Ogrodowej 16, Wojska Polskiego 2 Czarnoleśnej 6, 6A - zawarcie umowy.

poprzednia 1 2 3 4