Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2020 16:42 AP.271.54.2020 Zamówienie z wolnej ręki "Modernizacja budynku wraz z poprawą standardu użytkowania ZS2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej
12.12.2018 14:30 AP.271.121.2018 Zamówienie z wolnej ręki na: "Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2018/2019"
27.09.2018 11:08 AP.271.95.2018 Zamówienie z wolnej ręki na: "Transport dzieci i uczniów zamnieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019"
24.01.2013 15:47 AP.271.151.2012 Roboty uzupełniające dla zadania: "Termomodernizacja budynku przy ul. Szramka 7 w Rudzie Ślaskiej - wymiana stolarki okiennej" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24.01.2013 15:40 AP.271.150.2012 Roboty uzupełniające dla zadania: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.01.2013 12:48 AP.271.149.2012 Zamówienie z wolnej ręki na: "Dostawa gazu do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska, ul. Hallera 61"
19.12.2012 09:51 AP.271.151.2012 Roboty uzupełniające dla zadania: "Termomodernizacja budynku przy ul. Szramka 7 w Rudzie Ślaskiej - wymiana stolarki okiennej" - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
19.12.2012 09:35 AP.271.150.2012 Roboty uzupełniające dla zadania: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zaspołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej" - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
07.08.2012 10:29 AP.271.93.2012 Zamówienia uzupełniające dla zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
30.07.2012 12:05 AP.271.93.2012 Zamówienia uzupełniajace dla zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
26.07.2012 14:42 AP.271.75.2012 Wykonywanie czynności zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28.06.2012 11:46 AP.271.75.2012 Wykonywanie czynności zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
12.04.2012 11:18 AP.271.15.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja (...), instalacji składającej się z sieci przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia (...)."
19.03.2012 15:11 AP.271.15.2012 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
06.03.2012 15:16 SD.271.3.2012 Zawarcie umowy: "Zastępstwo procesowe pokrzywdzonego tj. Miasta Ruda Śląska w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury"
05.01.2012 17:00 AP.271.104.2011 Wykonanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach z udziałem zlikwidowanego SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
30.11.2010 09:33 AGO.3420-63/10 Zawarcie umowy: „Wydzielenie dodatkowych działek przy ul. Oświęcimskiej”.
25.11.2010 13:49 AI.0731-20/10 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe: "Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „rynek centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej".
16.11.2010 12:19 AI.0731-19/10 Zawarcie umowy na roboty uzupełniające: "Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Cynkowej i Wysokiej w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie – II etap".
16.11.2010 09:04 AI.0731-18/10 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe: "Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Cynkowej i Wysokiej w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie – II etap".
21.10.2010 11:59 KJ.341-7/10 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba - Etap II: Odcinki A7, A11, A12, Z3”
20.10.2010 14:57 AI.0731-17/10 Zawarcie umowy na roboty dodatkowe dla "Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej".
20.09.2010 14:38 AGO.3420-48/10 zawarcie umowy na wydzielenie dodatkowych działek przy ul. Edmunda Kokota 174
13.09.2010 09:31 EK.341-3/10 Zawarcie umowy:Ochrona osób i mienia podczas cyklu imprez plenerowych pod nazwą "Ruda Śląska na weekend - na Rynku"
02.08.2010 13:09 AI.0731-12/10 Zawarcie umowy: „Roboty uzupełniające do umowy nr UM/1279/AI/117/WI-W/2009 z dnia 08.07.2009r. na wykonanie zadania: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza nr 2 w (...)".
29.07.2010 17:12 SD.341-17/10 Zawarcie umowy: "Zakup i dostawa paliwa do samochodów służbowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska”.
27.07.2010 14:43 AI.0731-10/10 Zawarcie umowy: "Wzgórze nowych idei – Rewitalizacja przestrzeni „rynek centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej".
27.07.2010 14:38 AI.0731-11/10 Zawarcie umowy: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza przy ul. Sygietyńskiego w Rudzie Śląskiej".
21.07.2010 14:22 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Roboty uzupełniające związane z przebudową budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2"
02.06.2010 10:19 EK.341-2/10 zawarcie umowy: "Ochrona osób i mienia podczas imprezy plenerowej, której organizatorem jest Urząd Miasta, pod nazwą 2 Ogólnopolski Festiwal Wspomnień"
13.05.2010 15:30 AGO.3420-26/10 Zawarcie umowy: „Wydzielenie dodatkowych działek w rejonie ul. Sokolskiej - Ks.Lexa - Alberta Pakuły”.
11.05.2010 09:29 KDR.341-26/10 Zawarcie umowy: Zamówienie dodatkowe realizowane w ramach inwestycji pn. Przebudowa pasa drogowego ulicy Kłosowej (...)
07.05.2010 11:26 Zawarcie umowy: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – Etap II: Odcinki B3, B4, B9".
23.04.2010 14:55 AI.0731-4/10 Zawarcie umowy: „Roboty dodatkowe na: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej 1 w Rudzie Śląskiej.”
23.04.2010 14:38 AI.0731-5/10 Zawarcie umowy: "Roboty dodatkowe na: Adaptacja budynku przy ul. Norwida 15 w Rudzie Śląskiej na lokale socjalne."
22.03.2010 10:43 KKE.7044-02/10 Udzielenie zamówienia: "Bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja w okresie od 01.03.2010 r. do 29.02.2012 r. będącej własnością Vattenfall (...) instalacji składającej się z sieci, (...)".
19.02.2010 09:41 Wybór oferty: "Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę oraz oddanie do użytku Parku Wodnego - pływackiego kompleksu (...)".
22.01.2010 12:01 SD.19/2010 Zawarcie umowy: "Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska".
22.01.2010 11:37 SD.18/2010 Zawarcie umowy: "Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej".
22.12.2009 15:27 AI.0731-16/09 Zawarcie umowy: Dostosowanie do obowiązujących przepisów V piętra (oddział noworodkowy) budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 – I etap”.
21.12.2009 10:05 AGO.3420-59/09 Zawarcie umowy: „Wydzielenie dodatkowych działek przy ul. Gwardii Ludowej (Postanowienie nr AMG.74302-43/09 z dnia 19.11.2009r.)”.
24.11.2009 14:07 AI.0731-14/09 Zawarcie umowy: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Kaczmarka nr 9 w Rudzie Śląskiej".
24.11.2009 14:02 AI.0731-15/09 Zawarcie umowy: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Mickiewicza 15 w Rudzie Śląskiej”.
13.10.2009 12:54 KDR.342-50/09 Zawarcie umowy: Zamówienie dodatkowe w ramach inwestycji Modernizacja ul. Chłopskiej
22.09.2009 13:35 AI.0731-13/09 Zawarcie umowy: "Roboty dodatkowe do umowy nr AI.342-1-279/08 z dnia 23.12.2008 r. na wykonanie (...)".
08.09.2009 15:41 AI.0731-12/09 Zawarcie umowy: Roboty dodatkowe do umowy nr UM/1515/AI/165/WI-W/2009 z 08.07.2009r. na wykonanie zadania: Wykonanie boisk sportowych przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej (...)".
10.08.2009 17:43 SDA.341-9/09 Zawarcie umowy: "Ubezpieczenie mienia Miasta Ruda Śląska na 2009 i 2010r. - meble antyczne zlokalizowane w budynku byłego Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 32 (...)".
17.07.2009 14:50 KJ.341-7/09 Zawarcie umowy: "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap II – Odcinek C5”.
13.07.2009 14:21 AI.0731-7/09 Zawarcie umowy:"Roboty uzupełniające na wykonanie zadania - Termomodernizacja Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej przy pl. Jana Pawła II 6"
13.07.2009 10:58 AI.0731-8/09 Zawarcie umowy:"Roboty dodatkowe na wykonanie zadania - przebudowa budynku przy ul. Osiedlowej nr 6 w Rudzie Śląskiej"

1 2 następna