Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2009 10:54 AGO.3420-30/09 Zawarcie umowy: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości przy ul. Janty-Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza, ul. Stromej”.
10.06.2009 15:48 EK.341-1/09 Zawarcie umowy: "Zorganizowanie w dniu 20 czerwca 2009 roku na Terenach Targowych w Rudzie Śląskiej – Wirku, Gali Boksu Zawodowego (...)".
13.05.2009 14:52 SD.151/09 Zawarcie umowy: "Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska".
21.04.2009 14:59 Zawarcie umowy: "Transport dzieci specjalnej troski z terenu miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych"
26.03.2009 11:21 SC.341-2/09 Zawarcie umowy: "Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz Bazy Systemu OTAGO".
05.03.2009 15:14 SD.85/09 Zawarcie umowy: "Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska".
23.02.2009 15:10 AUL.0114-15/09 Zawarcie umowy: "Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (...)".
21.01.2009 15:24 KKE.7044-100/08 Zawarcie umowy: "Bieżąca, całodobowa konserwacja, eksploatacja i administracja (...) instalacji składającej się z sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia (...)".
21.01.2009 13:25 Udzielenie zamówienia: "Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej".
31.12.2008 11:20 AI.0731-16/08 Ogłoszenie w spr. "Przebudowa i rozbudowa izby przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2"
18.12.2008 14:44 AI.0731-15/08 Ogłoszenie w spr."Remont dachu przy placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej"
10.12.2008 13:25 AI-0731-14/08 Ogłoszenie w spr. "Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego socjalnego przy ul. Starej w Rudzie Śląskiej”.
04.12.2008 12:38 KJ.341-1-1/08 Ogłoszenie w spr. "Wykonanie dodatkowych robót budowlanych dla kontraktu nr 2001/pl/16/p/pe/027- 05.2.2 pod nazwą: budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II – odcinki C8-C9-C11".
21.11.2008 12:53 AI.0731-13/08 Ogłoszenie w spr. "Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69 w Rudzie Śląskiej”.
17.06.2008 08:32 AI.0731-6/08 Ogłoszenie w spr. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śl. - Nowym Bytomiu".
16.06.2008 10:42 KKK.7636-2/08 Ogłoszenie w spr. „Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Ruda”.
16.06.2008 10:40 KKK.7636-2/08 Ogłoszenie w spr. "Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Kochłowice".
16.06.2008 10:38 KKK.7636-2/08 Ogłoszenie w spr. "Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Godula".
16.06.2008 10:36 KKK.7636-2/08 Ogłoszenie w spr. "Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Chebzie".
16.06.2008 10:26 KKK.7636-2/08 Obwieszczenie w spr. "Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Bykowina".
16.06.2008 10:22 KKK.7636-2/08 Ogłoszenie w spr. "Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Halemba".
16.06.2008 10:20 KKK.7636-2/08 Ogłoszenie w spr. "Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Bielszowice".
16.06.2008 10:13 KKK.7636-2/08 Ogłoszenie w spr. "Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Nowy Bytom".
16.06.2008 10:06 KKK.7636-2/08 Ogłoszenie w spr. „Wykonywanie interwencyjnych usług zapewniających utrzymanie czystości i porządku w mieście (...) w dzielnicy Wirek".
16.06.2008 08:20 AI.0731-6/08 Ogłoszenie w spr. wykonania zadania:"Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu
15.05.2008 15:38 AI.0731-5/08 Ogłoszenie w spr. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej w Rudzie Śląskiej”.
08.05.2008 15:06 EK.342-1/08 Ogłoszenie w spr. "Zorganizowanie występów polskich i zagraniczych artystów (...)".,
15.04.2008 15:31 AI.0731-3/08 Zawarcie umowy - Awaryjna rozbiórka hali przy ul. Katowickiej 18 w Rudzie Śląskiej.
11.02.2008 15:42 Usługi prawnicze wykonywane dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.01.2008 15:26 Ogłoszenie w spr. "Zakup i dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska”.
04.01.2008 14:45 PR.0114-1/08 Ogłoszenie w spr. podpisania umowy z radcą prawnym Andrzejem Chołdernym.
28.12.2007 12:10 KKE.7046-99/07 Ogłoszenie w spr.: "Montaż, eksploatacja, demontaż i magazynowanie dekoracyjnych elementów oswietlenia świątecznego".
11.12.2007 15:02 KJ.7023-4-13/07 Ogłoszenie w spr.: „Wykonanie nawierzchni ulicy sikorek w rudzie śląskiej do poziomu warstwy wiążącej w ramach robót zabezpieczających".
07.12.2007 15:11 PDA.342-274/07 Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
09.11.2007 15:03 AGO.3420-107/-7 Informacja o zawarciu umowy (Bytomska - Ziętka)
07.08.2007 12:31 KKS.76403-30/07 Konserwacja, eksploatacja i administracja instalacji elektycznej będącej własnością Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach.

poprzednia 1 2