Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2007 10:17 EZS.50108-16/07 Wynik konkursu „Aktywizacja osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
27.12.2007 10:14 EZS.50108-16/07 Wynik konkursu „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
27.12.2007 10:02 EZS.50108-16/07 Wynik konkursu „Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
13.12.2007 13:08 EKK.40202-55/07 Wynik konkursu "Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych (...)".
23.11.2007 10:35 EZZ.0114-112/07 Ogłoszenie konkursu "Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”.
23.11.2007 10:26 EZS.50108-16/07 Ogłoszenie konkursu "Blokowisko 2008 – wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicy Bykowina".
23.11.2007 10:23 EZS.50108-16/07 Ogłoszenie konkursu "Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich”.
23.11.2007 10:15 EZS.50108-16/07 Ogłoszenie konkursu "Dni Seniora w Rudzie Śląskiej - otwarte spotkania dzielnicowe”.
16.11.2007 15:16 EZS.50108-16/07 Ogłoszenie konkursu "Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
16.11.2007 15:12 EZS.50108-16/07 Ogłoszenie konkursu "Aktywizacja osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
16.11.2007 13:56 EZS.50108-16/07 Ogłoszenie konkursu "Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
29.10.2007 12:33 EKK.40202-29/07 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
22.06.2007 15:04 EZZ.0114-55/07 Wynik konkursu "Akcja Lato".
15.06.2007 12:52 EZZ.0114-49/07 Wynik konkursu "Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy".
21.05.2007 14:41 EZS.50108-15/07 Wynik konkursu "Integrowanie mniejszości narodowych, w tym szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną".
15.05.2007 15:13 EK.0717-65/07 Ogłoszenie konkursu "Lato 2007".
15.05.2007 14:11 EZZ.0114-39/07 Wynik konkursu "Wsparcie osób laryngoktomowanych mieszkańców miasta Ruda Śląska”.
10.05.2007 08:55 EZZ.0114-36/07 Wynik konkursu "Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy".
04.05.2007 12:52 EZZ.0114-34/07 Ogłoszenie konkursu "Akcja Lato".
04.05.2007 12:38 EZZ.0114-34/07 Ogłoszenie konkursu "Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”.
30.04.2007 11:30 EKS.0717-59/07 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
30.04.2007 10:41 EK.0717-50/07 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
25.04.2007 14:38 EZS.50108-14/07 Wynik konkursu "Dni seniora w Rudzie Śląskiej - otwarte spotkania dzielnicowe"
25.04.2007 11:05 EZZ.0114-29/07 Wynik konkursu "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
25.04.2007 11:00 EZZ.0114-29/07 Wynik konkursu "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
18.04.2007 14:45 EZZ.0114-27/07 Wynik konkursu "Chorobowość cukrzycy w populacji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej”.
13.04.2007 13:50 EZS.50108-11/07 Ogłoszenie konkursu "Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
10.04.2007 12:10 EZZ.0114-26/07 Ogłoszenie konkursu "Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy”.
30.03.2007 15:58 EZZ.0114-24/07 Ogłoszenie konkursu "Wsparcie osób laryngektomowanych, mieszkańców Miasta Ruda Śląska".
22.03.2007 15:40 Wyniki Otwartego Konkursu ofert - " Organizacja imprez turystyczno- krajoznawczych od 15 marca-30 czerwca 2007"
19.03.2007 08:57 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Dni Seniora w Rudzie Śląskiej - otwarte spotkania dzielnicowe”.
09.03.2007 15:13 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej pn.:" Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
09.03.2007 15:06 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej pn.: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”
07.03.2007 12:22 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Wspierane działań w zakresie opieki nad osobami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Miasta Ruda Śląska – wyjazd psychotera
07.03.2007 12:14 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.:"Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności”
07.03.2007 12:07 Ogłoszenie o wyniku konkuru ofert na realizację zadania pn.: "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
07.03.2007 11:58 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
07.03.2007 11:15 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Diabetycy 2007 ”
02.03.2007 11:51 Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację świadczeń zdrootnych w zakresie "Chorobowość cukrzycy w aglomeracji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej".
01.03.2007 09:48 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska".
27.02.2007 15:44 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.:"Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów”.
27.02.2007 15:39 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.:" Aktywizacja osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
27.02.2007 15:32 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:" Dni Seniora w Rudzie Śląskiej – otwarte spotkania dzielnicowe”.
27.02.2007 15:25 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn."Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
27.02.2007 15:17 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.:" Wsparcie osób laryngektomowanych mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
27.02.2007 15:02 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.:"Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
27.02.2007 14:57 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi ”
27.02.2007 14:40 Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn."Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska".
09.02.2007 12:19 Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania pn.:" Pomoc ludziom uzaleznionym po przebytej terapii".
09.02.2007 10:25 Ogłoszenie o wynikach konkursu " Akcja Zima 2007"

1 2 następna