Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2005 13:56 725/XXXVII/05 Uchwała nr 725/XXXVII/2005 w sprawie zapewnienia współfinansowania wkładu krajowego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach ZPORR pn. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej ...
08.03.2005 13:44 724/XXXVII/05 Uchwała nr 724/XXXVII/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 379/XVII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 11.12.2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w Rudzie Śl. do wydania decyzji ...
08.03.2005 13:35 723/XXXVII/05 Uchwała nr 723/XXXVII/2005 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w roku 2005.
08.03.2005 13:33 722/XXXVII/05 Uchwała nr 722/XXXVII/2005 w sprawie przystąpienia do spółki Tramwaje Śląskie SA i nieodpłatnego objęcia w niej akcji od Województwa Śląskiego.
08.03.2005 13:31 721/XXXVII/05 Uchwała nr 721/XXXVII/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
08.03.2005 13:29 720/XXXVII/05 Uchwała nr 720/XXXVII/2005 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z powodu śmierci radnego Jana Koniecznego.
08.03.2005 13:27 719/XXXVII/05 Uchwała nr 719/XXXVII/2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej za rok 2004.
08.03.2005 13:25 718/XXXVII/05 Uchwała nr 718/XXXVII/2005 w sprawie powołania radnego Jacka Jarockiego w skład Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
08.03.2005 13:23 717/XXXVII/05 Uchwała nr 717/XXXVII/2005 w sprawie powołania radnego Józefa Osmendy w skład Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
08.03.2005 13:22 716/XXXVII/05 Uchwała nr 716/XXXVII/2005 w sprawie odwołania radnego Józefa Osmendy ze składu Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
08.03.2005 13:19 715/XXXVII/05 Uchwała nr 715/XXXVII/2005 w sprawie zmiany do uchwały nr 275/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.02.2000 r. w sprawie wyznaczenia komunalnych zakładów pracy w których jest wykonywana
08.03.2005 13:15 714/XXXVII/05 Uchwała nr 714/XXXVII/2005 w sprawie zmian w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej na lata 2003 - 2015 ...
08.03.2005 13:11 713/XXXVII/05 Uchwała nr 713/XXXVII/2005 w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
08.03.2005 13:07 712/XXXVII/05 Uchwała nr 712/XXXVII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 26.02.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników .
08.03.2005 13:02 711/XXXVII/05 Uchwała nr 711/XXXVII/2005 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Rudzie
08.03.2005 12:59 710/XXXVII/05 Uchwała nr 710/XXXVII/2005 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Rudzi
08.03.2005 12:56 709/XXXVII/05 Uchwała nr 709/XXXVII/2005 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
08.03.2005 12:43 708/XXXVII/05 Uchwała nr 708/XXXVII/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
08.03.2005 12:41 707/XXXVII/05 Uchwała nr 707/XXXVII/2005 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.
08.03.2005 12:39 706/XXXVII/05 Uchwała nr 706/XXXVII/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu.
08.03.2005 12:38 705/XXXVII/05 Uchwała nr 705/XXXVII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/04 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
08.03.2005 12:36 704/XXXVII/05 Uchwała nr 704/XXXVII/2005 w sprawie wstąpienia Pani Heleny Błąkały na miejsce radnego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.