Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2008 12:15 EZ.0114-191/08 ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”
12.12.2008 09:01 EZS.50108-26/08 Ogłoszenie konkursu "Blokowisko 2009 – wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicy Bykowina".
12.12.2008 08:59 EZS.50108-26/08 Ogłoszenie konkursu „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
12.12.2008 08:56 EZS.50108-26/08 Ogłoszenie konkursu „Aktywizowanie i integrowanie mieszkańców Rudy Śląskiej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej (...)".
12.12.2008 08:48 EZS.50108-26/08 Ogłoszenie konkursu „Aktywizacja osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
08.12.2008 16:15 EK.0717-103/08 Ogłoszenie konkursu "Zima 2009".
26.11.2008 11:02 EK.0717-140/08 Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji trzech zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.
25.11.2008 13:59 EKK.40202-1/08 Ogłoszenie konkursu "Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych (...)".
21.11.2008 12:29 EZ.0114-171/08 Ogłoszenie konkursu „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”.
08.10.2008 13:54 EK.0717-112/08 Ogłoszenie o wyborze ofert na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego.
03.07.2008 15:04 EK.0621-2/08 Wynik konkursu w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
26.06.2008 10:27 EZ.0114-114/08 Wynik konkursu „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”.
13.06.2008 14:48 EZZ.0114-108/08 Wynik konkursu "Akcja Lato".
21.05.2008 11:42 EKS.0717-51/08 Ogłoszenie konkursu "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku".
16.05.2008 15:06 EZ.0114-96/08 Ogłoszenie konkursu "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska".
25.04.2008 12:50 EZ.0114-88/08 Ogłoszenie konkursu: Akcja „LATO”.
23.04.2008 15:48 EZZ.0114-82/08 Wynik konkursu „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
23.04.2008 15:42 EZZ.0114-82/08 Wynik konkursu „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
23.04.2008 15:40 EZZ.0114-82/08 Wynik konkursu „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy.”
20.03.2008 15:26 EK.0717-38/08 Wynik konkursu: „Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych od 25 marca do 30 czerwca".
07.03.2008 10:26 EZZ.0114-56/08 Ogłoszenie konkursu "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
07.03.2008 10:24 EZZ.0114-56/08 Ogłoszenie konkursu „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”.
07.03.2008 10:17 EZZ.0114-56/08 Ogłoszenie konkursu „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
20.02.2008 15:43 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności”.
20.02.2008 15:41 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”.
20.02.2008 15:38 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy”.
20.02.2008 15:34 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Miasta Ruda Śląska w zakresie warsztatów psychoterapeutycznych (...)".
20.02.2008 15:30 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Miasta Ruda Śląska w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla rodzin i (...)
20.02.2008 15:27 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”.
20.02.2008 15:23 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”.
20.02.2008 15:19 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Diabetycy 2008”.
20.02.2008 15:08 EZ.0114-50/08 Wynik konkursu: „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”.
05.02.2008 15:08 EK.0717-21/08 Ogłoszenie konkursu na organizację imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 marca do 30 czerwca 2008 roku.
11.01.2008 11:30 EZZ.0114-10/08 Ogłoszenie konkursu „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”.
11.01.2008 11:23 EZZ.0114-10/08 Ogłoszenie konkursu „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności”.
11.01.2008 11:06 EZZ.0114-10/08 Ogłoszenie konkursu „Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Ruda Śląska w zakresie (...)".
11.01.2008 10:52 EZZ.0114-10/08 Ogłoszenie konkursu „Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy”.
11.01.2008 10:32 EZZ.0114-10/08 Ogłoszenie konkursu „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”.
11.01.2008 09:58 EZZ.0114-10/08 Ogłoszenie konkursu „Diabetycy 2008”.
11.01.2008 09:38 EZZ.0114-10/08 Ogłoszenie konkursu „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”.
11.01.2008 09:35 EZZ.0114-10/08 Ogłoszenie konkursu „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”.
09.01.2008 15:57 EZS.50108-16/07 Wynik konkursu: „Blokowisko 2008 – wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicy Bykowina”.
09.01.2008 15:55 EZS.50108-16/07 Wynik konkursu: „Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich”.
09.01.2008 15:53 EZS.50108-16/07 Wynik konkursu: „Dni Seniora w Rudzie Śląskiej - otwarte spotkania dzielnicowe”.
07.01.2008 12:07 Wynik konkursu: „Organizacja programów kulturalno- rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji Zima 2008”.
07.01.2008 11:58 Wynik konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r.
03.01.2008 14:09 EZZ.0114-1/08 Wynik konkursu: „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”.