Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2005 10:16 752/XXXIX/05 Uchwała nr 752/XXXIX/2005 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do rozpatrzenia skargi mieszkańców na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
14.04.2005 10:15 751/XXXIX/05 Uchwała nr 751/XXXIX/2005 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej opłaty na obszarze Miasta Ruda Śląska.
14.04.2005 10:13 750/XXXIX/05 Uchwała nr 750/XXXIX/2005 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
14.04.2005 10:10 749/XXXIX/05 Uchwała nr 749/XXXIX/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 394/XVIII/03 Rady Miejskiej z dn. 30.12.2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi w
14.04.2005 10:07 748/XXXIX/05 Uchwała nr 748/XXXIX/2005 w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych.
14.04.2005 10:05 747/XXXIX/05 Uchwała nr 747/XXXIX/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005 oraz dokonania przeniesień wydatków
14.04.2005 10:01 746/XXXIX/05 Uchwała nr 746/XXXIX/2005 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej - Zak
14.04.2005 09:58 745/XXXIX/05 Uchwała nr 745/XXXIX/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.02.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik
14.04.2005 09:55 744/XXXIX/05 Uchwała nr 744/XXXIX/2005 w sprawie skargi * na działalność dyrektora i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
14.04.2005 09:52 743/XXXIX/05 Uchwała nr 743/XXXIX/2005 w sprawie uznania za bezzasadną skargi * na czynności Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
14.04.2005 09:48 742/XXXIX/05 Uchwała nr 742/XXXIX/2005 w sprawie powołania radnych w skład Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
14.04.2005 09:46 741/XXXIX/05 Uchwała nr 741/XXXIX/2005 w sprawie powołania radnych w skład Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
14.04.2005 09:45 740/XXXIX/05 Uchwała nr 740/XXXIX/2005 w sprawie zmiany wykazu szkół stanowiących Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta oraz ustalenia terminu wyborów do tej Rady.
14.04.2005 09:43 739/XXXIX/05 Uchwała nr 739/XXXIX/2005 w sprawie wyboru i powołania członka do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Gierałtowskiego 29.
14.04.2005 09:40 738/XXXIX/05 Uchwała nr 738/XXXIX/2005 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Społecznej Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Podlas 34.
14.04.2005 09:37 737/XXXIX/05 Uchwała nr 737/XXXIX/2005 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Podlas 34.
14.04.2005 09:35 736/XXXIX/05 Uchwała nr 736/XXXIX/2005 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Poradni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Gierałtowskiego 29.
14.04.2005 09:33 735/XXXIX/05 Uchwała nr 735/XXXIX/2005 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
14.04.2005 09:32 734/XXXIX/05 Uchwała nr 734/XXXIX/2005 w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na lata 2005 - 2007.
14.04.2005 09:30 733/XXXIX/05 Uchwała nr 733/XXXIX/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 75/III/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2002 r.
14.04.2005 09:29 732/XXXIX/05 Uchwała nr 732/XXXIX/2005 w sprawie opinii projektów do Programu PFRON pn."Program wyrównywania różnic między regionami" skierowanych do Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji
14.04.2005 09:25 731/XXXIX/05 Uchwała nr 731/XXXIX/2005 w sprawie znaku graficznego miasta Ruda Śląska.
14.04.2005 09:24 730/XXXIX/05 Uchwała nr 730/XXXIX/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich okien witrażowych zabytkowego kościoła...
14.04.2005 09:20 729/XXXIX/05 Uchwała nr 729/XXXIX/2005 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.
14.04.2005 09:18 728/XXXIX/05 Uchwała nr 728/XXXIX/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
14.04.2005 09:16 727/XXXIX/05 Uchwała nr 727/XXXIX/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Koniecznego.