Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2005 13:31 DOO.BF.0151-68/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
28.04.2005 13:29 DOO.BF.0151-67/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
28.04.2005 13:27 DOO.BF.0151-66/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 728/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej ...
28.04.2005 13:24 DOO.BF.0151-65/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 747/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej ...
28.04.2005 13:19 DOO.BF.0151-64/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
28.04.2005 13:18 DOO.BF.0151-63/05 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
28.04.2005 13:02 DOO.BF.0151-62/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.04.2005 12:59 DOO.BF.0151-61/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.04.2005 12:56 DOO.BF.0151-60/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
28.04.2005 12:54 DOO.BF.0151-59/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
28.04.2005 12:39 DOO.BF.0151-58/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 2 000 000 zł na okres czterdziestu dziewięciu dni
28.04.2005 10:04 DOO.BF.0151-57/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 2 021 390,81 zł na okres czterdziestu dziewięciu dni
15.04.2005 15:57 DOO.BF.0151-56/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
15.04.2005 15:54 DOO.BF.0151-55/05 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
15.04.2005 15:47 DOO.BF.0151-54/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
15.04.2005 15:40 DOO.BF.0151-53/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 2 023 280,72 zł na okres trzydziestu czterech dni