Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2005 13:08 DOO.BF.0151-90/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 768/XLI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004r. w sprawie
13.06.2005 12:57 DOO.BF.0151-89/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.06.2005 12:53 DOO.BF.0151-88/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.06.2005 12:50 DOO.BF.0151-87/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
13.06.2005 12:48 DOO.BF.0151-86/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
13.06.2005 12:44 DOO.BF.0151-85/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
13.06.2005 12:39 DOO.BF.0151-84/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
13.06.2005 12:35 DOO.BF.0151-83/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
13.06.2005 12:33 DOO.BF.0151-82/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
13.06.2005 12:31 DOO.BF.0151-81/05 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r. dotyczacych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ...
13.06.2005 12:28 DOO.BF.0151-80/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
19.05.2005 10:50 DOO.BF.0151-79/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
19.05.2005 10:48 DOO.BF.0151-78/05 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
19.05.2005 10:47 DOO.BF.0151-77/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 757/XL/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.04.2005 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.05.2005 10:45 DOO.BF.0151-76/05 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 758/XL/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.04.2005 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżtetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
19.05.2005 10:43 DOO.BF.0151-75/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
19.05.2005 10:41 DOO.BF.0151-74/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005
19.05.2005 10:39 DOO.BF.0151-73/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok
19.05.2005 10:38 DOO.BF.0151-72/05 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3 029 000 zł na okres jednego miesiąca
10.05.2005 14:37 DOO.BF.0151-71/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
10.05.2005 14:35 DOO.BF.0151-70//05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2005r.
10.05.2005 14:31 DOO.BF.0151-69/05 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.