Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2008 09:07 PZ.341-11/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część I)
24.07.2008 11:16 PZ.341-11/08 Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (część I - odcinek C5)
22.07.2008 12:39 PZ.341-11/08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część II: odcinek C8, C9, C11; część III - odcinek Z1)
30.06.2008 15:48 PZ.341-11/08 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (część II- odcinek C8, C9, C11, oraz część III - odcinek Z1)
24.06.2008 10:01 PZ.341-11/08 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (część I - odcinek C5)
14.05.2008 13:50 PZ.341-11/08 Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
14.05.2008 13:47 POSTANOWIENIE AP/0156-6/08 Odpowiedź na protest
13.05.2008 15:16 PZ.341-11/08 Informacja o wniesieniu protestu
09.05.2008 15:52 PZ.341-11/08 zapytanie Nr 31 + odpowiedź
09.05.2008 14:16 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 29, 30 i 32 + odpowiedzi
06.05.2008 13:41 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 25, 26, 27 i 28 + odpowiedzi
05.05.2008 10:59 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 17, 18, 23 + odpowiedzi
30.04.2008 15:57 PZ.341-11/08 Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
28.04.2008 15:34 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 14, 15, 19, 20, 21, 22 i 24 + odpowiedzi
24.04.2008 13:17 PZ.341-11/08 Informacja o ponownej możliwości wizji w terenie
24.04.2008 13:12 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 12,13 i 16 + odpowiedzi
21.04.2008 15:32 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 8 i 11 + odpowiedzi oraz informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
18.04.2008 13:34 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 7,10 + odpowiedzi
17.04.2008 10:35 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 4,5,6,9 + odpowiedzi
14.04.2008 15:25 PZ.341-11/08 Informacja o możliwości wizji w terenie
11.04.2008 09:18 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 2 i 3 + odpowiedzi
09.04.2008 12:19 PZ.341-11/08 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
20.03.2008 15:02 PZ.341-11/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamaówienia (SIWZ) c.d.
20.03.2008 09:57 PZ.341-11/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
14.03.2008 09:49 PZ.341-11/08 Ogłoszenie o zamówieniu