Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2005 11:13 148/VI/03 Uchwała nr 148/VI/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2003
27.05.2005 13:03 138/VI/2003 Uchwała nr 138/VI/2003 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"
27.05.2005 13:00 139/VI/2003 Uchwała nr 139/VI/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej
27.05.2005 12:58 140/VI/2003 Uchwała nr 140/VI/2003 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.05.2005 12:57 141/VI/2003 Uchwała nr 141/VI/2003 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.05.2005 12:55 142/VI/2003 Uchwała nr 142/VI/2003 w sprawie odwołania radnego Jana Wyżgoła ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w związku z jego rezygnacją
27.05.2005 12:53 143/VI/2003 Uchwała nr 143/VI/2003 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
27.05.2005 12:51 144/VI/2003 Uchwała nr 144/VI/2003 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego ...
27.05.2005 12:45 145/VI/2003 Uchwała nr 145/VI/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie przyjęcia długofalowego programu działań na rzecz osób ...
27.05.2005 12:37 146/VI/2003 Uchwała nr 146/VI/2003 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.08.2002 r. nr 963/LII/2002 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.12.2001
27.05.2005 12:26 147/VI/2003 Uchwała nr 147/VI/2003 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003