Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2005 10:21 822/XLII/2005 uchwała nr 822/XLII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 756/XL/2005 Rady Miejskiej z dnia 27.04.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie ...
04.07.2005 10:14 821/XLII/2005 uchwała nr 821/XLII/2005 w sprawie wyrażenia protestu przeciwko działaniom Ministra Zdrowia dotyczącym wprowadzenia nowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały ..
04.07.2005 10:10 820/XLII/2005 uchwała nr 820/XLII/2005 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Rudzie Śląskiej do stanu faktycznego
04.07.2005 10:08 819/XLII/2005 uchwała nr 819/XLII/2005 w sprawie zasad wnoszenia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudz
04.07.2005 10:05 818/XLII/2005 uchwała nr 818/XLII/2005 w sprawie zmiany granic obwodów głosowania o numerach 64 i 65 utworzonych na terenie miasta Ruda Śląska
04.07.2005 10:03 817/XLII/2005 uchwała nr 817/XLII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 626/XXXIII/2004 Rudy Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie określenia zasad wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta
04.07.2005 09:50 816/XLII/2005 uchwała nr 816/XLII/2005 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk stałych oraz czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
04.07.2005 09:47 815/XLII/2005 uchwała nr 815/XLII/2005 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005 r. oraz ...
04.07.2005 09:41 814/XLII/2005 uchwała nr 814/XLII/2005 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
04.07.2005 09:40 813/XLII/2005 uchwała nr 813/XLII/2005 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
28.06.2005 13:52 812/XLII/2005 uchwała nr 812/XLII/2005 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2005 - 2013"
28.06.2005 13:35 811/XLII/2005 uchwała nr 811/XLII/2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wg bilansu za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej ...
28.06.2005 13:30 810/XLII/2005 uchwała nr 810/XLII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 623/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z ...
28.06.2005 13:25 809/XLII/2005 uchwała nr 809/XLII/2005 w sprawie przystąpienia miasta Ruda Śląska do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracyjnej Publicznej w Województwie Śląskim"
24.06.2005 15:12 799/XLII/2005 uchwała nr 799/XLII/2005 w sprawie przystąpienia miasta Ruda Śląska do opracowania projektu Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości
24.06.2005 14:41 807/XLII/2005 uchwała nr 807/XLII/2005 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Placówe
24.06.2005 14:37 806/XLII/2005 uchwała nr 806/XLII/2005 w sprawie aktu założycielskiego - SZKOŁY POLICEALNEJ, która staje się integralną częścią ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 3 w Rudzie Śląskiej
24.06.2005 14:34 805/XLII/2005 uchwała nr 805/XLII/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska
24.06.2005 14:32 804/XLII/2005 uchwała nr 804/XLII/2005 w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych na terenie miasta Ruda Śląska, w szkoły policealne w nowym ustroju szkolnym
24.06.2005 14:28 803/XLII/2005 uchwała nr 803/XLII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 723/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 03.03.2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych ...
24.06.2005 14:24 802/XLII/2005 uchwała nr 802/XLII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
24.06.2005 14:21 801/XLII/2005 uchwała nr 801/XLII/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
24.06.2005 14:19 800/XLII/2005 uchwała nr 800/XLII/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
24.06.2005 14:17 808/XLII/2005 uchwała nr 808/XLII/2005 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu
24.06.2005 14:12 798/XLII/2005 uchwała nr 798/XLII/2005 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do umieszczenia w projekcie budżetu miasta kwoty zabezpieczającej wykonanie audytu w projektach: "Rozwiń Skrzydła - program ...
24.06.2005 14:08 797/XLII/2005 uchwała nr 797/XLII/2005 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
24.06.2005 14:05 796/XLII/2005 uchwała nr 796/XLII/2005 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 9 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska