Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.07.2005 09:22 823/XLIII/2005 uchwała nr 823/XLIII/2005 w sprawie zaopiniowania wniosku o dotację Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
22.07.2005 09:20 824/XLIII/2005 uchwała nr 824/XLIII/2005 w sprawie zaopiniowania wniosku o dotację Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
22.07.2005 09:18 825/XLIII/2005 uchwała nr 825/XLIII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 798/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005 r.
22.07.2005 09:16 826/XLIII/2005 uchwała nr 826/XLIII/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok
22.07.2005 09:14 827/XLIII/2005 uchwała nr 827/XLIII/2005 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Śląski Park Przemysłowy Spółka z o.o." z siedzibą w Rudzie Śl
22.07.2005 09:10 828/XLIII/2005 uchwała nr 828/XLIII/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok
22.07.2005 09:09 829/XLIII/2005 uchwała nr 829/XLIII/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
22.07.2005 09:07 830/XLIII/2005 uchwała nr 830/XLIII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005
22.07.2005 08:59 831/XLIII/2005 uchwała nr 831/XLIII/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Poradni Medycyny Szkolnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
22.07.2005 08:54 832/XLIII/2005 uchwała nr 832/XLIII/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
22.07.2005 08:50 833/XLIII/2005 uchwała nr 833/XLIII/2005 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Nr 6 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
22.07.2005 08:48 834/XLIII/2005 uchwała nr 834/XLIII/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczy
22.07.2005 08:43 835/XLIII/2005 uchwała nr 835/XLIII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 426/LIII/93 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.1993 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zakład Obsł
22.07.2005 08:38 836/XLIII/2005 uchwała nr 836/XLIII/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 713/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 03.03.2005 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu
22.07.2005 08:35 837/XLIII/2005 uchwała nr 837/XLIII/2005 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
22.07.2005 08:31 838/XLIII/2005 uchwała nr 838/XLIII/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.