Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2005 09:20 107/V/2003 uchwała nr 107/V/2003 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Ruda Śląska
23.08.2005 09:18 108/V/2003 uchwała nr 108/V/2003 w sprawie powołania Sekretarza Miasta Ruda Śląska
23.08.2005 09:17 109/V/2003 uchwała nr 109/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu * i Panu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 96 ...
23.08.2005 09:14 110/V/2003 uchwała nr 110/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2244/98 ...
23.08.2005 09:12 111/V/2003 uchwała nr 111/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Paniom * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 321/65 ...
23.08.2005 09:10 112/V/2003 uchwała nr 112/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu * - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 234 ...
23.08.2005 09:08 113/V/2003 uchwała nr 113/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2679 ...
23.08.2005 09:05 114/V/2003 uchwała nr 114/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2248/98 ...
23.08.2005 09:01 115/V/2003 uchwała nr 115/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 901/165 ...
23.08.2005 08:57 116/V/2003 uchwała nr 116/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu * - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 941/145 ...
23.08.2005 08:54 117/V/2003 uchwała nr 117/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu * - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2820/240 ...
23.08.2005 08:51 118/V/2003 uchwała nr 118/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2565/233 ...
23.08.2005 08:48 135/V/2003 uchwała nr 135/V/2003 w sprawie zmiany uchwały nr L/2/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 02.12.2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
23.08.2005 08:44 119/V/2003 uchwała nr 119/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 279/11 o pow. 355 m2 przeznaczonej pod budowę domu
23.08.2005 08:41 120/V/2003 uchwała nr 120/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 1822/20 o pow. 617 m2 zabudowanej budynkiem ...
23.08.2005 08:38 121/V/2003 uchwała nr 121/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 327/68 o pow. 1000 m2 zabudowanej budynkiem ...
23.08.2005 08:35 122/V/2003 uchwała nr 122/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu * - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 1736/130 o pow. 442 m2 zabudowanej budynkiem ...
22.08.2005 14:52 123/V/2003 uchwała nr 123/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * i * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 566/24 o pow. 435 m2, zabudowanej budynkiem ...
22.08.2005 14:49 124/V/2003 uchwała nr 124/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 600/24 o pow. 399 m2 przeznaczonej pod budowę domu .
22.08.2005 14:47 125/V/2003 uchwała nr 125/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2232/98 o pow. 449 m2 przeznaczonej pod budowę domu
22.08.2005 14:44 126/V/2003 uchwała nr 126/V/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2217/98 o pow. 403 m2 przeznaczonej pod budowę domu
22.08.2005 14:39 127/V/2003 uchwała nr 127/V/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 93/IV/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.01.2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzeni
22.08.2005 14:35 128/V/2003 uchwała nr 128/V/2003 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
22.08.2005 14:33 129/V/2003 uchwała nr 129/V/2003 w sprawie skargi *
22.08.2005 14:30 130/V/2003 uchwała nr 130/V/2003 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w roku 2003
22.08.2005 14:29 131/V/2003 uchwała nr 131/V/2003 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
22.08.2005 14:27 132/V/2003 uchwała nr 132/V/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 106/V/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.01.2003 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej dla szkół i placówek oświato
22.08.2005 14:24 133/V/2003 uchwała nr 133/V/2003 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Gminą Ornontowice w sprawie prowadzenia przez miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb
22.08.2005 14:14 134/V/2003 uchwała nr 134/V/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej za rok 2002
22.08.2005 14:12 136/V/2003 uchwała nr 136/V/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 973/LIII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.09.2002 r. w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzib
22.08.2005 14:09 137/V/2003 uchwała nr 137/V/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2