Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2005 13:17 28/II/02 Uchwała nr 28/II/2002 w sprawie wygasnięcia mandatu radnej.
15.11.2005 13:13 29/II/02 Uchwała nr 29/II/2002 w sprawie wyboru rewidenta przeprowadzajacego badanie sprawozdania finansowego za rok 2002 SP ZOZ pod nazwą "Szpital Miejski nr 1" w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 13:09 30/II/02 Uchwała nr 30/II/2002 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SP ZOZ pod nazwą "Szpital Miejski nr 2" w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 13:03 31/II/02 Uchwała nr 31/II/2002 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urzadzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 13:00 32/II/02 Uchwała nr 32/II/2002 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ruda Śląska.
15.11.2005 12:56 33/II/02 Uchwała nr 33/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2668/98 ...
15.11.2005 12:54 34/II/02 Uchwała nr 34/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2215/98 ...
15.11.2005 12:52 35/II/02 Uchwała nr 35/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 840/166 ...
15.11.2005 12:48 36/II/02 Uchwała nr 36/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użtkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2868/273 ...
15.11.2005 12:44 37/II/02 Uchwała nr 37/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 606/24 ...
15.11.2005 12:33 38/II/02 Uchwała nr 38/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 669/24 ...
15.11.2005 12:29 39/II/02 Uchwała nr 39/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2393/6 ...
15.11.2005 12:23 40/II/02 Uchwała nr 40/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu* - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 609/24 ...
14.11.2005 14:26 41/II/02 Uchywała nr 41/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2568/233 ...
14.11.2005 14:23 42/II/02 Uchwała nr 42/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu* użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2151/98 ...
14.11.2005 14:21 43/II/02 Uchwała nr 43/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu * użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod.1852/107 ...
14.11.2005 14:19 44/II/02 Uchwała nr 44/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 2628/238 ...
14.11.2005 14:17 45/II/02 Uchwałą nr 45/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 884/165 ...
14.11.2005 14:10 46/II/02 Uchwała nr 46/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 970/206 ...
14.11.2005 14:04 47/II/02 Uchwała nr 47/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani * użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 853/206 ...
14.11.2005 14:01 48/II/02 Uchwała nr 48/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu* - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznacoznej nr geod. 3530/83 ...
27.09.2005 12:17 49/II/2002 uchwała nr 49/II/2002 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy podatkowych
27.09.2005 12:13 50/II/2002 uchwała nr 50/II/2002 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
27.09.2005 12:11 51/II/2002 uchwała nr 51/II/2002 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
27.09.2005 11:22 52/II/2002 uchwała nr 52/II/2002 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów
27.09.2005 11:18 53/II/2002 uchwała nr 53/II/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny
27.09.2005 11:15 54/II/2002 uchwała nr 54/II/2002 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
27.09.2005 09:59 55/II/2002 uchwała nr 55/II/2002 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
27.09.2005 09:54 56/II/2002 uchwała nr 56/II/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002